Deel dit artikel
-

TakeitNow: winst en 33 procent meer omzet in tweede kwartaal

Leverancier van computerapparatuur TakeitNow heeft in het tweede kwartaal 33 procent meer omzet geboekt. Er viel een bescheiden winst te noteren van ongeveer vijftigduizend gulden. Ceo Martijn Hoogeveen zegt ook voor de rest van het jaar winstgevendheid te verwachten. Hij noemt diversificatie en kostenbeheersing als de belangrijkste voorwaarden voor winstgevendheid.

Waar branchegenoot BuyOnline onlangs faillissement diende aan te vragen, lukt het TakeitNow wel om een winstgevende onderneming op te zetten. Het draait om kostenbeheersing en diversificatie, zegt Hoogenveen. "Na een investering neigen bedrijven ernaar om de kosten boven de opbrengsten te laten uitkomen. Het is gemakkelijk om kosten te maken, met bijvoorbeeld het inhuren van veel personeel, lastiger is het om die kosten vervolgens weer terug te dringen." TakeitNow houdt de organisatie klein en telt nu acht vaste krachten en vier freelancers.

Behalve kostenbeheersing draagt ook diversificatie bij aan de resultaten van TakeitNow, zegt Hoogeveen. "We zijn niet alleen afhankelijk van inkomsten uit verkoop aan consumenten, we doen daarnaast aan shop-hosting en zijn actief binnen de business-to-business markt." Maar een wakend oog op het budget en diversificatie ten spijt moet ook TakeitNow dit jaar beter op de kosten letten, zegt Hoogeveen. Er worden meer kleine contracten afgesloten. "Vorig jaar sloten we nog gemakkelijk twintig tot dertig licenties af bij een partij om shops te hosten, nu is het vaak niet meer dan vijf."

TakeitNow.nl ging in 1999 van start en had vorig jaar een omzet van 5,5 miljoen gulden. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de omzet 1,98 miljoen gulden, zo maakte het bedrijf gisteren bekend. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 1,49 miljoen gulden. Het aantal orders in het tweede kwartaal steeg van 820 vorig jaar naar 2050 dit jaar. De gemiddelde waarde van een order is wel scherp gedaald, van 1820 naar 966 gulden. Volgens TakeitNow wordt dit veroorzaakt door een grote toename van het aantal kleine zakelijke orders, voor producten als digitale camera's en zakcomputers. Deze orders gaan ten koste van bestellingen aan desktop computers.

De teruggang binnen de IT-markt gaat niet geheel aan TakeitNow voorbij, vertelt Hoogeveen. "In de eerste twee maanden van dit jaar sloten we weinig contracten af om winkelomgevingen te hosten. We steunden toen volledig op de retailkant van onze onderneming." De winst in het eerste kwartaal bedroeg één procent van de omzet. De marge (winst als percentage van de omzet) is in het tweede kwartaal verbeterd tot 2,5 procent. Hoogeveen verwacht dat TakeitNow uiteindelijk gemiddeld op een marge komt van tien procent, waarbij met name het hosten van winkelomgevingen met een marge van rond de 25 procent sterk moet bijdragen aan winstgevendheid.

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht TakeitNow met name een sterke groei bij het onderdeel Tibet.nl , de business-to-business website van het bedrijf. In de tweede helft van vorig jaar bleef de omzet daar achter, met name door een wijziging bij de distributeur, aldus Hoogeveen. Maar de omzet binnen dit segment is in de eerste helft daarmee in vergelijking weer tweemaal zo snel gegroeid. Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Hoogeveen een groei van vijftig procent bij Tibet.nl. Als lokkertje voor bedrijven is onlangs besloten geen kosten in rekening te brengen voor order- en vervoerkosten aan bedrijven die er op rekening kopen. De groeicijfers van drie getallen, waarmee TakeitNow in het verleden nog kon pronken zijn nu voorbij, constateert Hoogeveen. "Ik verwacht dat ook wij uiteindelijk zullen uitkomen op rond de tien procent groei, of daar nog weer onder."

Deel dit bericht

10 Reacties

Geert-Jan Smits

Dit is precies wat de markt nodig heeft; een 'pure player' die openheid geeft over de financiële resultaten. Niets geen schimmigheid meer over omzet, marge en winstgevendheid. Openheid van zaken, in goede en in slechte tijden, schept vertrouwen. De markt heeft behoefte aan serieuze initiatieven, met verstand van ondernemen en een duidelijke focus op kostenminimalisatie. Zoals blijkt is er dan absoluut plaats in Nederland voor een internetwinkel gericht op zowel de particuliere – als de zakelijke markt.

Peter Marbach

Goed zo, scherpe prijzen, lean en mean aanpak; geen bar op het kantoor… die jongens snappen het wel! Gefeliciteerd!

Wil Bremers

Het businessmodel waarbij een nauwelijks winstgevende (2,5%) zichtbare hoofdactiviteit (verkoop hard- en software) een minder zichtbare maar o zo winstgevende (25%) activiteit (hosten van winkelomgevingen) faciliteert komt vaker voor.Het zou de redding voor Amazon.com kunnen betekenen die anders niet in staat zal blijken om winst te maken. Ook boeken zijn net als (merk)hard- en software commodoties: je weet wat je krijgt en nagenoeg het enige dat dan nog voor de consument telt is de prijs. Bij het leveren van complete winkelomgevingen is dat natuurlijk heel anders. Vandaar de mogelijkheid er een marge van 25% op te behalen. Waar het bericht echter niet op in gaat is hoeveel winkelomgevingen er nu gehost worden en welke omzet dat oplevert dat zou alle andere e-ondernemers waardevolle informatie opleveren. Wat mij echter vooral verbaasd is de nadruk op de verdere ontwikkeling (Tibet.nl) van de zichtbare hoofdactiviteit terwijl daar de winst niet van zal komen. Temeer niet omdat zakelijke klanten meer van belang vinden dan prijs alleen. Die energie had misschien beter in het vinden van meer licentienemers op winkelomgevingen gestoken kunnen worden. Ofwel: wat is nu eigenlijk de core business?

Jos

Beste Takeitnow. Wanneer komt die beloofde beursgang er nu aan? Of hebben we ook iets te hard van de toren geblazen zoals Spott, Buyonline, Newconomy…etc etc U laat nu bij een omzet zien van 5,5 Mio een schamele winst zien van van 50K. Dit gerealiseerd met 8 medewerkers? en 4 freelancers? Sorry hoor maar is dit niet wat laag voor een IPO. Laten we eens gek doen: Stel u behoud deze winst en die groeit naar 150 K Doen we 7 x de winst. kom ik op bedrijfswaarde van ruim 1 Mio. Met een vleugje de Hond en Pieper er overheen kan je hier mischien 5 Mio van maken. Vul de rest zelf maar in…. Maar even goed succes, maar let op met uw persberichten, deze blijven bij mensen in het geheugen staan.

Jos

Het is jammer dat er niemand reageert van Takeitnow. enuh redactie… jullie moeten niet zoveel van ingezonden berichten weglaten. Dit haalt uw onafhankelijkheid wel door het slijk. Of kopen jullie mischien je spullen bij Takeitnow. Er is al vaker over dit punt gesproken.

Martijn Hoogeveen

(Suggestie aan de redactie: mail reacties automatisch door) Reacties op de vragen en opmerkingen:1. Waarom (ook) aandacht op Tibet?We hebben twee doelstellingen: snelle omzetgroei en toegevoegde waarde-groei. Tibet.nl blijkt een behoorlijke bijdrage aan snelle omzetgroei te kunnen leveren. Ondanks lage marges is het rendement op "een paar grote orders extra" uitstekend. Sterker nog: met dezelfde mensen kunnen we de omzet en toegevoegde waarde op hard- en software verdubbelen. Daarnaast heeft shop hosting een blijvende hoge prioriteit mbt. de tweede doelstelling: toegevoegde waarde-groei. 2. Wel/geen IPO?We hebben de laatste anderhalf jaar steeds het volgende standpunt ingenomen: ALS we een IPO gaan nastreven, dan pas na drie jaar zwarte cijfers. 2001 wordt het derde jaar met zwarte cijfers. Dan voldoen we aan een belangrijke klassieke beursregel. (We bereiden ons voor, maar dat wil niet zeggen DAT we het gaan doen; er zijn nog veel meer factoren relevant). Een persoonlijke motivatie zou zijn: laten zien dat het wel op een behoorlijke, degelijke en nette manier kan met een internet/ecommerce-fonds(je). 3. Waardering van TINBij jongen bedrijven wordt naar de omzet-, omzetgroei en winstpotentie gekeken. Superconservatief kun je rekenen met 1 x de jaaromzet of 10 x de (verwachte) winst. Groei je hard dan zit daar een hogere factor voor. Voor dit soort kleine fondsen is er natuurlijk de NMAX. Helaas zijn de meeste NMAX-fondsen er redelijk belabberd aan toe. Wil je daar wel tussen staan? 4. Belang shop hostingIn 2000 was 50% van de toegevoegde waarde gerealiseerd door shop hosting. In 2001 zal dat percentage ietsje lager zijn. Het aantal gehoste betalende klanten is circa 50 ism. ICEshop.nl. Het aantal groeit met 2 a 4 per maand. Het aantal niet-betalende (gratis) MyTrade-shoppies is een veelvoud, circa 170. MyTrade is dus de uitprobeer-vijver. 5. Wat is de core-business?Ecommerce: online retail-concepten opzetten en exploiteren. De deelcompetenties bieden we ook apart aan: de technische faciliteiten managen, de computer-helpdesk, content management in de catalogus, betaalkoppelingen, shop design, betaalafhandeling, etc. etc. "Economy of Scope" heet dat zo mooi in de literatuur: de dingen die je doet in meerdere diensten/producten verpakken.

Peter

Leuk om ook eens iets positiefs te lezen. Hieruit blijkt wel weer dat een grote zak geld van VC's niet altijd nodig is. Ik ken dit bedrijf niet goed genoeg om te weten of het gebruikte business model / plan ook op de langere termijn werkt, maar indien dit zo is denk ik dat TakeitNow goed op weg is, zeker als zij beschikt over genoeg reserves. In een van de reacties wordt redelijk neerbuigend gedaan over de winst van 'slechts' 50K bij een omzet van 5,5 mio. Inderdaad is een netto resultaat van 0,9% laag, maar het is wel winst! Ook is een omzet van 5,5 mio met 'slechts' 8 medewerkers niet heel slecht. Ik denk echter wel dat TakeitNow zich niet moet gaan blindstaren op een IPO. Doen ze dit wel dan zouden ze de groei van het bedrijf teveel moeten opschroeven, hetgeen zich uit in kapitaalbehoefte. Dit kapitaal moet dan weer bij investment bedrijven vandaan komen en voor je het weet beland je als bedrijf op de enorme hoop van falliete boedels. Willen ze vast niet bij TakeitNow.

Joes Wigman

An sich ben ik het eens met het principe van diversificatie. Met name als gekeken wordt naar de lange termijn, resulteert deze minder risicovolle strategie in een gezonder en levensvatbaarder bedrijf. Siemens zweert al jaren bij dit model, en tot nu toe (behalve in de huidige bijna penibele situatie) heeft ze dit geen windeieren gelegd. Tegenwoordig (op de beurs) lijkt echter alleen de korte termijn nog van belang; zo veel mogelijk winst maken, en alles wat geen winst maakt afstoten (Kijk naar Kleisterlee bij Philips). Onder het motto van terug naar je core en outsourcing worden bedrijven zogenaamd ontdaan van overtollig vet. Maar vaak doorlopen de verschillende units andere economische groeifasen en als je het vet niet in dit perspectief bekijkt (dus op de langere termijn) blijf je maar snijden tot er niets meer over is. De moeilijkheid zit hem dus, zoals altijd, in het voorspellen van wat succesvol zal zijn. De BCG matrix geeft eigenlijk al aan wat je moet doen, namelijk een goede cashcow hebben, en een rising star vinden. De cashcow is enige tijd het geld van VC's geweest, maar inmiddels zullen bedrijven het ook weer zelf moeten gaan doen, dus succes TakeitNow!

Martijn Hoogeveen

Twee wijdverbreide misvattingen in internet-/ecommerceland wil ik wegnemen: 1 Voor snelle groei heb je veel (VC-)geld nodigOnzin. Je hebt goede partnering en sales, creatieve business modellen en een goede product/dienst-definitie nodig. We zijn vanuit het niets naar een 7 a 8 mio gulden haaromzet aan het groeien. Twee- of driecfijerige groei de afgelopen jaren. Als de groei afzwakt ligt dat niet aan VC-geld – want dat maakt lui – maar aan ons gebrek aan (commerciele) creativiteit. 2 Er wordt door peter@palmplus.nl gerekend met 5,5 mio omzet. Dat was 2000. Dit jaar ligt dat minimaal 50% hoger. Die 50K slaat slechts op Q2-2001. Beetje appels en peren. mvg Martijn

Peter

Martijn, Ik zie dat ik inderdaad een resultaat van vorig jaar heb gebruikt. Overigens doet dat niet af aan de positieve tendens van mijn reactie. Volgens mij komen onze uitgangspunten overeen en daar gaat het om. Ook ik ben van mening dat je als ondernemer geen VC geld nodig hebt en vanuit normale groei je onderneming kunt laten expanderen. Zo heb ik het zelf ook 11 jaar lang gedaan.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond