Deel dit artikel
-

‘Technologie, media en telecom verliezen positie als aanjager economie’

De sector Technologie, Media en Telecom dreigt haar traditionele positie als motor van de Nederlandse economie te verliezen. Zo maakt de sector de groeiverwachting voor 2012 niet waar en is zelfs sprake van een lichte krimp. Dat stelt ABN AMRO in de sectormonitor TMT, een tweejaarlijkse update van trends en ontwikkelingen in deze sector.

ABN AMRO constateert dat de TMT-sector een zwaar jaar heeft. De totale sector zal krimpen met 0,5 procent in 2012. Dit is lager dan de verwachtingen van eerder dit jaar. De voornaamste reden ligt in het feit dat de gehele sector niet vernieuwend genoeg te werk gaat. Hierdoor wordt ze meegenomen in de economische krimp van dit jaar. En dat terwijl de sector juist als aanjager van de economie gezien werd.

De overheid heeft in haar topsectorenbeleid de ICT-branches namelijk aangewezen als zogezoemde innovatie-as. Veel bedrijven werken volgens de analisten van de bank met verouderde verdienmodellen die wringen met de wensen van klanten. Ze anticiperen onvoldoende met innovaties op nieuwe ontwikkelingen, terwijl de adoptie hiervan belangrijker is dan ooit als de sector wil overleven.

De IT-sector – die in het verleden garant stond voor een enorme groei – heeft door de crisis aan toegevoegde waarde verloren. En hoewel cloudcomputing in opkomst is, gaat de acceptatie ervan niet zonder slag of stoot. ABN AMRO beschouwt dit als een gemiste kans, omdat het een nuttig nieuw verdienmodel voor de branche is. Zo levert het voor de economie grote productiviteitsverbeteringen op en hiermee zou de IT-sector haar impact als smeerolie voor de economie kunnen vergroten.

In de telecom hebben gratis diensten – zoals WhatsApp en Skype – een drukkend effect op het gebruik van traditionele mobiele telefoniediensten. Hierdoor stijgen weliswaar het gebruik en de omzet van mobiele data, maar dit kan de daling van mobiel bellen en het sms-verkeer niet compenseren. De consument laat door de opkomst van mobiel internet bovendien een duidelijke gedragsverandering zien, al dan niet verder versterkt door een daling van de koopkracht. De sector is nog onvoldoende in staat op deze ontwikkelingen in te spelen.

Ook de media slagen er niet in nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. De sector kampt met grote conjuncturele druk op de advertentiemarkt. Met de inzet van het tweede scherm proberen tv-zenders het bereik van tv-reclame weliswaar te vergroten, maar dit levert nog weinig extra omzet op. De opkomst van internet – met een marktaandeel van 28 procent het grootste advertentiemedium – gaat vooral ten koste van printmedia.

De verwachtingen voor 2013 zijn wederom gematigd. Er wordt voor de totale sector een omzetgroei van een procent verwacht. De sector wordt echter ook in 2013 nog steeds gezien als innovatie-as. De noodzaak tot innovatie voor deze sector kan uiteindelijk bedrijfsinvesteringen stimuleren. ICT is namelijk een cruciale factor voor het innovatievermogen en de concurrentiekracht van internationale topsectoren, zegt de bank.

Deel dit bericht

2 Reacties

Paul Haarman

Ik weet niet hoe dit precies onderzocht is en wat valt onder deze brede noemer. Waarschijnlijk vallen de online verkopen er niet onder. In zijn algemeenheid denk ik dat de 1 ding over het hoofd zien. Het klopt dat vele diensten die aangeboden gratis zijn. Twitter, Facebook, Google+, het kost allemaal niets, maar de tijd die men op deze media rondbrengt stijgt jaar op jaar. Belangrijker is dat deze gratis diensten wel een zeer positief bij-effect hebben op onze economie. Er vloeit letterlijk business uit deze gratis diensten en dat is niet meegenomen in deze studie. Ik heb al eerder gemerkt dat vanuit de financiele hoek wat laatdunkend over de ICT sector wordt gesproken, maar ik denk dat men niet alle doorrekeningen heeft gedaan. Als dat wel zo is, hoor ik het graag.

Menno

Beste Paul, dank voor jouw reactie. Ik ben als sector specialist TMT zeker niet laatdunkend over de sector. Ik dicht het grote waarde toe (zie ongeveer al mijn publicaties en presentaties). Feit is wel dat de sector itt 2010 en 2011 niet gegroeid is en dat is teleurstellend voor alle bedrijven in diezelfde sector. Ik onderschrijf dat steeds meer ‘omzet’ via freeriders/gratis diensten – dat is op zich GEEN nederlandse omzet – terug kan komen. In veel sectoren wordt steeds meer zelf ontwikkeld, eigen tech mensen in dienst en kruisbestuiving met TMT sector gezocht (makkelijkste voorbeeld retail- ecommerce). Dit effect is moeilijk meetbaar. Behalve dan als TMT bedrijven daar voor worden ingeschakeld (online, advertising, sites, apps, tools bouwen) dan moet dat toch in de IT en mediabestedingen terug te lezen zijn?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond