Deel dit artikel
-

TripAdvisor krijgt toegang gebruikersdata Facebook

TripAdvisor is een samenwerking aangegaan met Facebook. Hierdoor toont de reissite waar de bezoeker onder meer reviews van hotels, restaurants kan vinden, de gebruiker gepersonaliseerd advies van zijn Facebook-vrienden.

Met toegang tot bepaalde data van Facebook-gebruikers, kan de reissite reviews van vrienden, die normaal op Facebook staan, nu direct aan de bezoeker tonen. Ook kan de gebruiker zien waar ter wereld zijn vrienden allemaal zijn geweest.

TripAdvisor is de meest recente partner van het instant personalisatie programma van Facebook. Hierbij krijgen derden toegang tot gebuikersdata van Facebook-leden. Als een gebruiker is ingelogd bij Facebook en vervolgens een bezoek brengt aan TripAdvisor, dan wordt automatisch een lijst van Facebook-vrienden getoond, en de plekken in de wereld waar zij zijn geweest, mits ze de ‘Where’ve I Been’-app op Facebook gebruiken. Ook worden reviews van Facebook-vrienden van bepaalde toeristische plekken getoond op een kaart.

TripAdvisor, volgens Comscore de grootste reissite wereldwijd, kocht ooit in 2007 voor 3 miljoen dollar de ‘Where Have I Been’-app. De data uit deze applicatie kunnen ze nu weer gebruiken op de eigen site, dankzij de samenwerking met Facebook.

Tripadvisor helpt de consument onder meer de juiste hotelkamer te vinden. Een van de uitdagingen is het om de ruis onder controle houden. Steeds meer hotels melden zich aan en daarbij met de klant het overzicht kunnen behouden.

Andere partners in het instant personalisatie programma zijn onder meer Clicker, Yelp, Pandora en Rotten Tomatoes. Deze bedrijven geven op hun eigen site informatie vrij van Facebook-gebruikers als deze daar mee hebben ingestemd. Op deze manier kan een site de content aanpassen aan de bezoeker op basis van voorkeuren van vrienden.

Bij bijvoorbeeld Clicker krijgen gebruikers voor televisieseries. Mocht een van de vrienden op de ‘like’-knop hebben gedrukt bij de televisieserie Glee, dan is de kans groot dat Clicker deze serie aanbeveelt bij de Facebook-gebruiker wiens vrienden deze serie ook kijken.

Voor Facebook is het programma natuurlijk een uitgelezen manier om zich te nestelen in de sociale interactie over het web heen, op verschillende plekken buiten de eigen site.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond