Deel dit artikel
-

Valse Start

Had je nog zin een leuk internet bedrijf te starten? Moet je vooral doen. Vrijheid, je eigen plannen realiseren, nieuwe dingen doen, fantastisch toch? De overheid wil dat ook graag! Mevrouw Jorritsma stimuleert het Nederlandse ICT ondernemersschap en doet en passant haar best om het 'Twinning succes' uit te dragen. Links en rechts bereiken ons verhalen dat miljoenen guldens vrijgemaakt worden om het ICT-ondernemersschap te stimuleren. Dat is mooi van Moedertje Staat. Of toch niet? "Niet!" dacht ik toen ik las dat de baarmoeder van de fiscus het meest afzichtelijke gedrocht van een regeling in de geschiedenis van de Tollenaars heeft gebaard.

Job Franken laat het ondernemen even voor wat het is en klimt op de barricaden. Want het nieuwe Belastingstelsel is in werking getreden, als onderdeel van een beleid dat blijkbaar is gericht op het beperken van ICT-ondernemerschap.

Let op: je hebt een leuk idee voor een bedrijf en wilt dat idee exploiteren in een B.V., want je hebt externe financiering nodig. Die financier is zo enthousiast over je idee dat ie je twee miljoen geeft om je plannen te verwezenlijken. In ruil daarvoor krijgt hij 50 procent van de aandelen. Dat betekent dat de onderneming vier miljoen waard is. "Kip, ik heb je" denkt de fiscus dan. Jij hebt aandelen ter waarde van twee miljoen en mag 'ter stimulering van het ICT ondernemersschap' 52 procent van de waarde van je aandelen afdragen aan de belastinginspecteur en consorten. Dat is niet erg aantrekkelijk. Ik heb namelijk zo'n donkerbruin vermoeden dat de meeste startende ondernemers het lastig vinden om in het jaar van de opstart een slordige miljoen pegels aan de belasting af te dragen.

Natuurlijk zijn er loopholes te bedenken. Zo kun je de aandelen nominaal volstorten en de rest van het geld in de vorm van een achtergestelde lening verstrekken. Voor investeerders is dit in principe niet ongunstig. Zij krijgen het geleende geld terugbetaald en realiseren als alles goed gaat ook nog eens hun upside op het aandelenkapitaal. Ook kun je via je cash flow proberen te groeien en het financieringsverhaal te laten voor wat het is. Voor sommige ventures is dit echter simpelweg geen optie.

Voor de ventures die niet zonder extern geld kunnen starten is het een nekslag. Het beperkt je financieringsmogelijkheden stevig. Op zich vervelend, maar begrijpelijk indien een dergelijke regeling onderdeel uitmaakt van een beleid waarin het beperken van ICT-ondernemersschap speerpunt is. En dat is nu juist niet het geval. Nee, de overheid stimuleert ICT-ondernemers, zo heet het. Dat deze constructie bestaat, moet haast wel een vergissing zijn. We weten allemaal dat de overheid niet altijd even hoog scoort op consistentie in beleid. Maar deze uitspatting had naar mijn smaak niet gehoeven. Het mooist is dat er al Kamervragen gesteld schijnen te zijn over deze regeling, maar dat de dames en heren politici het allemaal zo'n vaart niet vinden lopen.

Nu ben ik niet zo'n actievoerder, maar ik roep jullie via deze weg op om het Ministerie van Economische Zaken te bestoken met reactieformulieren, e-mails, telefoontjes, sms-berichten, faxen en brieven. Barricadeer de deuren, demonstreer, biedt petities aan en blindeer de ramen. Want de rapen zijn gaar.

Job Franken – ceo Blended Media

PS: Het Ministerie van Economische Zaken is op zes manieren te bestoken.

Web: www.minez.nl
E-mail: internetaanvragen@minez.nl
Telefoon: +31-(0)70-379 8911
Fax: +31-(0)70-379 7287
Postadres: Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV 's-Gravenhage

Deel dit bericht

20 Reacties

Teun van Essem

Job,misschien moet je toch eens praten met een goed ingelichte fiscalist, want jouwuitgangspunt klopt volgens mij niet. Volgens mij wordt de "agio" waardering van founders aandelen na het instappen van investeerders in Box 3 belast als vermogen, dus met een fictief rendement. En volgens mij is die belasting 1.2% of zoiets. Dus als de toko 4 milj. waard is (50% van de aandelen is 2 milj.) is er sprake van een maximale jaarlijkse vermogensbelasting van 1.2% x 2 milj; en zelfs deze kun je vermijden door de economische rechten van jouw 50% over een verspreide termijn van 3 of 5 jaar te nemen (hetgeen in venture capital land zelfs voor ondernemers de gebruikelijke route is als je zelf niet evenredig stort op je aandelen)En dit is ook logisch; annders zou je ieder belastingjaar opnieuw 52% moeten betalen, en dat is natuurlijk absoluut niet zo ! Dus is je conclusie een beetje paniekerig lijkt me. 

Frank Huijsmans

Ik viel van mijn stoel toen ik het bericht deze week in de Telegraaf las. Enkel eigenlijk alleen vanwege de stupiditeit van de gedachte en de constatering dat EZ en Financiën blijkbaar niet dezelfde visie hebben. De maatregel is misschien leuk voor een bananenrepubliek of een corrupt ontwikkelingsland …. In praktijk zal deze opstelling van de Belastingdienst niets uitmaken omdat je als (startende) ondernemer je zaken dan voortaan maar uit het buitenland regelt. De VC´s die geïnteresseerd zijn in nieuwe ideeën beschikken over een goed netwerk. Na de laatste shake-out in Silicon Valley is er voldoende kantoorruimte vrijgekomen :)Twinning zou na verkoop door de staat zo´n 200 miljoen moeten opbrengen wat dan weer in de staatskas zou vloeien. De vraag is wat Twinning waard is na deze blunder van Financiën. Wie wil er na dit bericht nog met Twinning "zaken" doen? Conclusie: de maatregel sorteert geen negatief effect voor de startende ondernemer. Maar wel degelijk voor "startende" BV "Nederland Internet Gidsland". Misschien de startmotor vervangen? Of beter: 1 bestuurder aan het stuurwiel?

Peter Desmet

Fantastisch die overheid van ons. Bij mijn eerste en tevens laatste bezoek aan het belastingkantoor in Amsterdam kreeg ik te horen van de knakker van dienst dat "de kleine onderneming de motor van de economie was". Vervolgens heb ik daar een gesprek zitten voeren wat neerkwam op drie kwartier zinloze luchtverplaatsing en wat afgesloten werd met "heb je misschien wat aan een boek", waarna ik het handboek ondernemen werd aangereikt. Sindsdien en eigenlijk ook voordien is, zoals bij iedere Nederlander het geval is, de belastingdienst mijn grootste kostenpost (tel alles maar eens bij elkaar op). En natuurlijk alles in het kader van de stimulering van het ondernemersschap. De zoveelste misser dus inderdaad van onze overheid, na de teloorgang van de zorgsector en de sabotage van de mobiliteit nu de zoveelste kraker voor het ondernemerschap. Aan ons de schone taak om er gaten in te vinden waarna we weer bestempeld kunnen worden als malafide ondernemers. Een heerlijk voorbeeld van het feit dat de overheid geen enkele feeling heeft met wat er in de maatschappij omgaat. Helaas gaat het in Nederland zo goed dat er zelden meer op dit soort missers wordt gereageerd, zo ook nu verwacht ik weinig reactie vanuit het ondernemersvolkje. Dankzij het ondernemerschap en ondanks de overheid is een groot gedeelte van ons landje immers prima in zijn natje en zijn droogje voorzien, dus don't worry be happy lijkt de nationale gemoedstoestand. En onze overheid knoeit lekker verder want hevige kritiek anders dan van die ene roepende in onze dichtgeslibte asfaltwoestijn krijgt men toch niet. Dus ook bij hen is de gemoedstoestand: don't worry, be happy… and knoei lekker verder. Ik sluit me volledig aan bij je oproep en hoop dat velen dat met mij zullen doen.

Jeroen Bertrams

Toch even een vraag, want ik schrok een beetje van het stuk. Ik las: "Jij hebt aandelen ter waarde van twee miljoen en mag ‘ter stimulering van het ICT ondernemersschap’ 52 procent van de waarde van je aandelen afdragen aan de belastinginspecteur en consorten" Ik denk dat de auteur bedoelt dat je een belastingpercentage moet afdragen over de waarde van je aandelen (vermogen), en niet dat je de gehele waarde zelf moet afdragen. Dus dan valt het allemaal nog mee. Maar ik ben geen expert op dit gebied.Als het wel klopt, dan is het inderdaad erg bizar. Want wat betekent dat dan voor bijv. Merien ten Houten. Moet hij ook zo'n groot bedrag afdragen aan de fiscus? Jeroen BertramsBeursGorilla.nl (en ook o.a. http://www.ischa.nl ja, maar dat is niks waard, dus daar hoef ik geen belasting over af te dragen)    

Mark van der Linden - RealMapping

Job,Helemaal mee eens. Wat een beleid hebben we weer hier in Nederland. Mijn klachten email hebben ze inmiddels ontvangen.

Thomas Joosten

Helemaal eens. Wat een onzin om op deze manier te belasten. Hadden we ook niet anders kunnen verwachten. Nederland loopt gelukkig al een achterstand op in ICT!. Dikke pluim voor onze politici.

Robert van Geenhuizen

Dit is weer een goed voorbeeld van hoe kapitalistisch we worden. Politici horen te regeren met gevoel, niet voor het geld. Iemand die dit soort beslissingen moet nemen, heeft waarschijnlijk nog nooit een bedrijf opgestart. Dan had men geweten hoe moeilijk het nu al is om een bedrijf op te starten, dan had men geweten wat passie is en wat de ICT ons kan brengen. Dit zijn beslissingen die gemaakt zijn door personen die hun taak uitvoeren om er geldt mee te verdienen, het gevoel is ver te zoeken. Super korzichtige gewoonweg domme mensen die puur uit zelfbelang handelen. Een politici moet eigenlijk het werk vrijwillig doen, dan kan zij/of hij het pas vanuit het hart doen. De politiek is een groot theater geworden, een grote illusie, de illusie is werkelijkheid geworden. We zijn het er allemaal mee eens dat dit veruit een van de belachelijkste regels is uit de geschiedenis van Nederlandse politiek (Nou ja, op het rekeningrijden na dan…. 🙂 ). Een starter kan dit niet opbrengen en wordt vrijwel gedwongen om het eerste jaar break even te draaien uit noodzaak. Het is zeker niet bevordelijk voor de economie en de toekomst. We staan op een punt in de gesachiedenis waarbij het ineternet en de achterliggende technologie volwassen wordt. Nu begint het grote spel pas echt, wie nu de grootste zijn, zoals Amazon, kunnen nog binnen de korste keren verdwijnen. Nu kunnen de microsofts van morgen gevormd gaan worden, en de basis van al deze bedrijven zal een startup fase zijn. Juist die startup fase die nu bijna onmogelijk wordt gemaakt door dat grote stelletje gevoel- en visieloze criminelen in Den Haag. Het lijkt me toch logisch dat startend ondernemerschap gestimuleerd moet worden, het is bevordelijk voor iedereen, het lijkt me trouwens ook dat men dan op de lange duur ook meer belasting in de waacht kan slepen dan met deze korstzichtige regeling. Ik vraag hierbij dan ook om alle (Top) juristen om met oplossingen te komen, en het Den Haag goed duidelijk maken dat dit alles behalve positief is, het is een ramp voor het nederlands startup wezen.

Henny van der Pluijm

Het lijkt er op dat ze het weer voor elkaar hebben. Dat ICT goed is voor de innovatiekracht voor Nederland, daar is iedereen het in Den Haag over eens. Maar zo lang de publieke opinie, onder aanvoering van de linkse slachtoffermedia, zich alleen bezig houdt met de zorg, de allochtonen, de CAO-lonen en de WAO, zal niemand zich hard maken voor een ondernemer met een idee. Ik heb er een hard hoofd in of de Tweede Kamer zich sterk gaat maken voor ICT-ondernemingen. Vorig jaar ramde minister Borst kleine ondernemers het verplichte ziekenfonds door de strot en toen deed de Kamer ook niets. Nederland is een uitstekend land voor sukkels, maar als je echt iets wilt kun je beter ergens anders heen gaan. 

Peter Desmet

Twinning wordt zo een zeer lukratief initiatief voor onze gelddorstige overheid:Ze investeren 300.000 voor 20% van de aandelen, en ze vangen vervolgens 600.000 pieken aan belasting terug. Da's een netto investering van – fl.300.000 in je startupje, gouwe handel (voor kwade stiefvadertje staat). Het einde van VC in Nederland…? Ik sluit me geheel bij de oproep aan en hoop dat velen dat met mij zullen doen.Wellicht dat Emerce iets kan organiseren waardoor de vele reacties gebundeld worden en zo en masse naar de Bezuidenhoutseweg worden gestuurd.

Milan Kaihatu

Toch een vreemde organisatie die overheid van ons. Aan de ene kant wordt nieuw ondernemerschap aangemoedigd en gestimuleerd, ja inderdaad: het is de nieuwe motor van onze economie, maar aan de andere kant wordt het nu eigenlijk weer zo onaantrekkelijk gemaakt dat je als jonge ondernemer bijna zou gaan uitwijken naar een niet nader te noemen naburig land. Ik zou willen zeggen: Kom op, denk na, laat deze industriele revolutie nu ook eens een kans geven in ons fijne koude kikkerlandje en geef kansvolle plannen in de ict de ruimte. Daar worden we uiteindelijk, zelfs de overheid op den duur allemaal beter van.

Frank Huijsmans

De eerste reactie was dat het "uitgangspunt van Job niet klopte". Voor de volledigheid plaats ik hier de links naar 2 andere artikelen over dit onderwerp. Helaas verzuimt PWC zelf iets op de eigen site te zetten. Ik heb begrepen dat dat is om een low profile te houden. Maar wie kaatst moet de bal verwachten. Ik hoop van ganser harte dat PWC op de eigen site de redenering nog eens goed uit de doeken doet. Hier de links:{'Starten internetbedrijfwordt kansloze affaire' door Astrid Balsink; http://www.kranten.com/redirect/telegraaf.html?u= http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20010102/teksten/fin.starteninternetbedrijf.html }'Investering in jonge bedrijven belast' op {Planet; http://www.planet.nl/planet/0,1114,86_1211_71252,00.html }

Paul van Keep

Het is inderdaad een storm in een glas water. Het hele probleem kan alleen voorkomen op het moment dat je al een idee ontwikkeld hebt en dat vervolgens in ruil voor aandelen zou inbrengen in een BV. Als daarnaast een financier cash inbrengt voor aandelen, dan wordt je inbreng gewaardeerd tegen die cash inbreng. Het is dan veel eenvoudiger om veertig mille te lenen (van die financier bijvoorbeeld), een BV op te richten, het idee om niet aan de BV geven en vervolgens de financierder te laten participeren. En over die 1.2% vermogensrendementsheffing hoef je je ook geen zorgen te maken want ondernemingskapitaal is zover mij bekend vrijgesteld. Daar betaal je dus niks over.

August de Vocht

Job,Je vraagt je toch af waarom ze zo'n regel bedenken, we hadden net een goede voorsprong in Nederland. Ik heb de klachtenlijnen in ieder geval al bestookt.

Job Franken

Naschrift Auteur: Ook via mail heb ik enkele reacties ontvangen. De regel kan inderdaad op diverse manieren worden ontweken (godzijdank). Enkele manieren zijn hierboven al uit de doeken gedaan. Bottom line is echter dat de ondernemer enkele kunstgrepen moet uithalen om te voorkomen dat hij/zij wordt aangeslagen als er vanuit een firma een idee in een BV wordt ondergebracht en er externe financiering nodig is. Bottom line is dat het er in elk geval niet aantrekkelijker op wordt om op te starten en juist dat is die irritante inconsistentie met het 'stimulerende' beleid rond ICT. 

niek van dijk

Wat is er nu waar? Moet je als je een VC vind die bijvoorbeeld 50% van je onderneming "koopt" daarover afrekenen of niet?Of is het beter om samen met je VC een onderneming (maar dan wel een BV) op te richten, en moet je dan alleen over je "eigen" gedeelte in box 3 1,2% afrekenen?Wie helpt me uit de droom? Ik wil best op de barricaden, en enig Donquichottisme is me niet vreemd, maar ik wil wel zeker weten dat ik voor de juiste zaak vecht.

sanne Pit

Ok, wij als beginnende BV hebben het (gelukkig) druk genoeg. Denkt de overheid echt dat ik tijd zie om dit soort trucs te gaan verzinnen. Als beginnende internet ondernemer loop je in het huidige economische klimaat al de nodige risico's! Sanne Pitwww.e-touch.nl

Waar praten we over?

Waar praten we over? Even voor de duidelijkheid:1. Als je een een idee hebt ga je naar een investeerder. Je hebt bijv. 500.000 nodig tegen 25% 2. Je leent van hem in de eerste instantie 80.000,- voor de oprichting van 2 BV's. De eerste BV (PERSOONLIJKE BV)is van jouzelf en deze beheert de aandelen van de tweede BV (IDEE BV), wat neer komt op 75%. De lening gaat op voorwaarde dat de investeerder vervolgens na oprichting van de 2 BV's; 500.000,- stort in IDEE BV tegen 25% aandeel die jij uit PERSOONLIJKE BV haalt. Ga er vervolgens maar vanuit dat zijn 25% ook in INVESTEERDERS BV wordt gestoken en niet in IDEE BV. 3. Oke en nu de belastingdienst:Deze gaat echt niet 52% over de totale waarde van jouw aandeel (=1 mln) pakken.Wat de belastingdienst wel doet:Wanneer jij gaat cashen (jij verkoopt bijv. de boel) tegen een waarde van 20 mln,- dan zegt meneer de belastingdienst en nu wel betalen!Maar zeg jij dan, NOOP jij krijgt niets want die 20 mln,- heb ik niet, die zitten namelijk nog in PERSOONLIJKE BV. Wanneer jij achteraf geld gaat trekken voor prive gebruik uit PERSOONLIJKE BV, dan mag de belastingdienst aan komen kloppen, maar dat is logisch wat we leven nu eenmaal in een verzorgingsstaat en jij hebt intussen toch zat geld verdient wat nog moet worden belast. Als je nog steeds ondernemend bent haal je het geld niet uit PERSOONLIJKE BV maar laat je het daar onbelast in zitten en ga je met dat geld vanuit PERSOONLIJKE BV een nieuwe BV opstarten die het IDEE-2 BV inhoudt. Kortom:Natuurlijk zul je altijd belasting moeten betalen over jouw verdiensten. Maar het is niet zo: 500.000,- kapitaal ontvangen en 52 % direct afdragen.

Frank Huijsmans

We praten over het ontmoedigingsbeleid van de overheid cq hoe Jut op EZ niet praat met Jul op Financiën. Creatieve oplossingen zijn welkom, doch een ander hoofdstuk.

rob troostwijk

En zo maakt geld dat je nog niet hebt ook al weer niet gelukkig. Vriendelijke groeten van

Teun van Essem

even voor de volledigheid;ik heb zelfs nog NOOIT meegemaakt dat een externe investeerder wil investeren in een structuur zonder dat er al een BV (minimaal i.o.) staat. Daarvoor hoeft geen 40K gestort te worden. Verder is het al jaaaaaaaaren normaal dat een ondernemer z'n belang in zo'n BV i.o. ook in een personal holding b.v. i.o. stopt. Voor beide i.o. vormen is geen stortingsplicht totdat je al geld binnen hebt; je kunt zelfs jaaren als i.o. door het leven.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond