Deel dit artikel
-

“Veel bedrijven laten mogelijkheden internet onbenut”

De meeste organisaties benutten nog steeds niet het volledige potentieel van internet en behalen er ook nauwelijks financieel voordeel mee. Dat blijkt uit het rapport “Het gelijk van Internet? Op waarde geschat door ervaring met rekenschap” dat is uitgevoerd door Jonker Advies Organisatie-Adviseurs en Explainer DC. Het onderzoek is gebaseerd op de ervaring en mening van 241 directieleden en managers van Nederlandse organisaties.

Als oorzaken voor de beperkte benutting van de mogelijkheden van internettoepassingen geven de respondenten twee belangrijke redenen, zo blijkt uit het onderzoek. Ten eerste is er volgens Jonker Advies en Explainer DC een gebrek aan bereidheid tot het doorvoeren van noodzakelijke organisatie- en procesaanpassingen. Ten tweede bestaat er volgens de twee een gebrek aan specifieke kennis bij management en medewerkers over Internet(toepassingen) en bestaat onvoldoende bekendheid met de toepassingsmogelijkheden er van.

Opvallend in dit kader is volgens de twee dat tot op heden internettoepassingen voor een belangrijk deel voor intern gebruik worden ingezet, zoals voor Interne communicatie. Bij meer dan de helft van alle organisaties levert de inzet van internettoepassingen tot op heden geen of slechts een beperkte bijdrage aan het financiële resultaat. Verrassend mag worden genoemd, dat dit bij veel organisaties ook niet het uitgangspunt was. In veel gevallen worden geen (rendement)eisen gesteld en wordt niet gewerkt met een projectbudget. Toch blijken internettoepassingen voor organisaties financieel zeer belangrijk te kunnen zijn; echter nu nog voor een zeer kleine groep.

Investeringen in internettoepassingen worden slechts door een minderheid van de organisaties weloverwogen en financieel onderbouwd genomen, zo stellen Jonker en Explainer DC. Organisaties daarentegen die weloverwogen en zakelijk de ontwikkeling van hun internettoepassingen aanpakken blijken significant meer tevreden te zijn over de behaalde resultaten.

Van de waarde en het belang van internettoepassingen voor de toekomst van hun organisatie zijn de respondenten daarentegen in meerderheid overtuigd. Klantgericht werken en een sterke concurrentiepositie zullen de komende drie jaar in belangrijke mate bepaald gaan worden door de inzet van internet(toepassingen).

Een overgrote meerderheid van de directieleden en managers is dan ook van mening dat binnen afzienbare tijd een omslag gaat plaatsvinden in de wijze waarop wordt omgegaan met Internettoepassingen. Er lijkt sprake van een onomkeerbaar proces en Internettoepassingen zullen rationeler en zakelijker ingezet gaan worden. De tot op heden opgedane ervaringen kunnen daarvoor worden benut, maar wel dient een grote kloof te worden overbrugd ten opzichte van de huidige situatie.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond