Deel dit artikel
-

Verantwoording onderzoek Emerce 100

Waarom staat ons bedrijf niet in de top 10 en onze concurrent wel? Hieronder een uitleg over de onderzoeksmethodiek van de Emerce 100.

Het Emerce 100 onderzoek betrof een imago-onderzoek. Dat houdt in dat de respondenten een oordeel vellen, maar dit oordeel is alleen van toepassing op het imago. Het gaat dus om de perceptie van het bedrijf door de respondent. Dit onderzoek geeft geen antwoord op vragen als: Wie is het grootste bureau voor online marketing? Wie heeft de meeste omzet? Wie heeft de meeste klanten geworven?

De bedrijven zijn ingedeeld in tien categorieën: Online marketing, Security, Ict-consulting & – services, Asp-dienstverleners, Internetaanbieders & webhosters, Telecom & mobiel, Webdesign & webhosting, Websitemanagement, Software en E-commerce. Deze indeling is gemaakt om ervoor te zorgen dat bedrijven ook binnen een eigen categorie met elkaar vergeleken kunnen worden.

De Emerce-redactie is begonnen met het samenstellen van een lijst met bedrijven. Nu is het collectieve geheugen van de redactie niet onfeilbaar, vandaar dat we de hulp van de lezers hebben ingeroepen. Via een advertentie in Emerce Magazine en een oproep op de site kwamen enkele honderden reacties binnen met suggesties voor partijen die niet mochten ontbreken. Er ontstond een omvangrijke longlist, die door de redactie vervolgens is teruggebracht naar 263 bedrijven. Criteria daarbij waren onder meer positie in de markt, klantenbestand en het werk.

Het onderzoek is in de maanden september en oktober uitgevoerd onder lezers van Emerce aangevuld met geselecteerde lezers van Computable (waarbij het ging om mensen werkzaam in Ict)en Intermediair (mensen werkzaam in marketing). Eerst werd de respondent gevraagd om aan te geven in welke categorieën hij bedrijven kende. Vervolgens kreeg hij een lijst met de bedrijven binnen deze categorie en was het verzoek om aan te geven over welke bedrijven hij een oordeel kon geven. Daarna volgden de vragen over kennis, prijs, product en service.

Aan deze vragen over kennis, prijs etc. is toegevoegd het verzoek om aan te geven wat de volgorde van belangrijkheid is van deze elementen. Met het laatste is te bepalen of een goede score op prijs binnen Software ook beter is voor het imago dan een goede score op kennis (zie ook pagina 12). Bij het lezen van de top 10 binnen de categorieën, zoals die verderop in deze bijlage worden gepresenteerd, dient hiermee rekening gehouden te worden. Een bedrijf dat minder scoort op het belangrijkste criterium eindigt ook lager in de Emerce 100 rangschikking.

Op alle respons is een validatie gedaan. Deze validatie bestond uit meerdere onderdelen, zo is de snelste en de langzaamste respons eruit gefilterd (‘top en bottom’ 2,5 procent). Het onderzoek is uitgevoerd op 1702 helemaal ingevulde en gevalideerde vragenlijsten. Om een goed beeld te krijgen van een bedrijf is gekozen voor een minimale respons per bedrijf van 50 (N=50). Alle bedrijven in de Emerce 100 voldoen aan deze voorwaarde. Per categorie zijn ook top 10-lijstjes samengesteld, deze zijn verderop in deze bijlage te vinden. Bij enkele (zoals Asp-dienstverleners) blijkt N=50 een te hoge drempel om een top tien samen te kunnen stellen. Gekozen is om in die gevallen de lijst aan te vullen met bedrijven die een lagere respons hebben, waarbij in eerste instantie uitgegaan wordt van N=30.

Snelle blik op de stats: 

  • Imago-onderzoek naar kennis, prijs, product en service 
    Lezers Emerce, aangevuld met lezers Computable en Intermediair deden mee 
  • Onderzoek uitgevoerd door VNU Research & Analysis
  • Beoordeelde criteria: kennis, prijs, product en service. Respondenten gaven aan wat de volgorde van belangrijkheid is van deze criteria 
  • Respons van 1702 na validatie. Er werd onder meer gekeken naar invultijd voor de enquête 
  •  Alle bedrijven in de Emerce 100 hebben minimaal 50 beoordelingen gehad (N=50) 
  •  Top 10–lijstjes per categorie zijn in enkele gevallen aangevuld met bedrijven die lagere respons hebben

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond