Deel dit artikel
-

Vincent Everts: het beprijzen van de weg gaat toch wel gebeuren

Hoewel de kilometerheffing waarschijnlijk niet deze kabinetsperiode wordt ingevoerd, gaat het beprijzen van de weg toch wel gebeuren. De vraag is alleen hoe lang dat duurt. Dat zegt Vincent Everts, managing partner bij Interimic en mede-opsteller van het Mobimiles-rapport over de kilometerheffing. Everts leidt de brainstormsessie over Roadpricing op de Emerce Industry Day , die op 21 juni in Amsterdam plaatsvindt.

Aanstaande donderdag besluiten de onderhandelaars voor een nieuw kabinet over mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en economie. Daaronder is ook het plan om het gebruik van de weg te beprijzen en de hele benutting van de weg intelligenter te maken met gerichte persoonlijke informatie. Het vorige kabinet keurde dit plan – door de samenstellers Mobimiles, maar door het kabinet Kilometerheffing of 'roadpricing' genoemd – goed, maar de nieuwe coalitie lijkt de plannen af te wijzen.

"Als je met verkeersdeskundigen praat of mensen van het CBS dan blijkt dat ze steeds positiever worden over de Mobimiles", merkt Everts op. "Maar de politiek heeft kennelijk een eigen dynamiek. Dat is het primaat van de politiek en zo werkt dat, ondanks de vervelende uitkomst, gelukkig in een democratie."

Het Mobimiles-rapport werd geschreven onder leiding van internetondernemer Roel Pieper door een team waar ook Everts zitting in had. Everts wijst er op dat het plan bij presentatie in april 2001 "echt mogelijk en gedragen" werd. Maar de focus op terrorisme na 11 september, de economische malaise, het politiek succes van Pim Fortuyn en zijn erfgenamen en de wedergeboorte van het CDA (eerst voor, maar nu tegen het plan) en de neergang van de PvdA (voor het plan) gooiden roet in het eten, zo meent Everts.

In het plan van Pieper moeten circa tien miljoen Nederlandse personenauto's, vrachtauto's en motoren in 2006 voorzien worden van draadloze apparaten die tellen wanneer (in of buiten de spits) iemand over veel gebruikte en dus dure, of minder gebruikte en goedkopere wegen rijdt. Daartoe zijn de wegen ingedeeld in rode, blauwe en groene wegen. De informatie wordt naar de belastingdienst gestuurd, die een kwartaalrekening stuurt.

Volgens Everts weten maar weinigen wat de plannen precies behelsen. "Bijna iedereen is tegen, maar weet vaak niet wat de Kilometerheffing is." Zo maakt het plan het goedkoper om een auto te hebben, maar duurder om te rijden. Maar uiteindelijk gaat zo'n zestig procent van de mensen minder betalen, omdat de wegenbelasting wordt opgeheven en het rijden anders wordt belast. Everts: "Gewoon de benzine duurder maken is niet zo slim, omdat er maar voor een kleine periode van de tijd op een klein deel van de wegen fileproblemen zijn."

Everts heeft nog de hoop dat partijen wel op korte termijn beginnen met experimenten met het tweede idee van de Mobimiles-plannen. Met het kastje in de auto kunnen immers niet alleen de files worden aangepakt, maar kan de automobilist ook persoonlijke verkeersinformatie krijgen, parkeerplaatsen vinden en betalen en zelfs verkeerslichten aansturen.

Uiteindelijk vinden de Mobimiles-plannen volgens Everts doorgang: "Het beprijzen van de weg gaat toch wel gebeuren, hoe lang we er ook al mee bezig zijn. De eerste Nederlandse plannen dateren al van 1986. Maar Duitsland en Oostenrijk beginnen met roadpricing voor vrachtwagens in 2004, Zwitserland heeft het al ingevoerd. Het is de vraag wie als eerste met de kilometerheffing voor personenauto's begint."

Vincent Everts neemt deel aan de brainstormsessie over Roadpricing op de Emerce Industry Day. Moderator is oud-wethouder Walter Etty. De sessie, die deel uitmaakt van de stream Technologie en Innovatie, vindt plaats tussen 15:30-16:00 uur in de Yakultzaal van de Beurs van Berlage.

Deel dit bericht

16 Reacties

Erna Steeman

Op http://www.planck.nl staat een engelsstalige {PDF; http://www.planck.nl/roadpricing/downloads/roadpricing.pdf } over nieuwere roadpricing technieken (die vreemd genoeg gebaseerd zijn op de oude techniek van GSM toestel/zendstation communicatie). Verder wordt er sterk ingegaan op het feit of een overheid uberhaupt wel is gemachtigd door de samenleving om de bewegingen van haar burgers en bedrijven structureel te volgen. Verder vraagt het stuk zich af in hoeverre de zich nu aan het ontwikkelend zijnde Remote Desktoping developments zijn meegenomen in de mobiliteitsprognoses. Het report is kort en bondig (slechts 10 pagina's lang plus een bijlage van 1 pagina) en is absoluut interessant om te lezen, omdat het op basis van nu ontwikkelende feiten uit het heden (nu groeiende technologische en maatschappelijke veranderingen) een compleet ander mobiliteitsbeeld schetst voor de komende jaren dan nu gangbaar is. Het huidig gangbare beeld is vooral gebaseerd op feiten uit het verleden en gaat volledig langs het feit heen dat kantoortechnologie (grote toename van remote desktoping) en werkverhoudingen (grote toename deeltijd dienstverbanden) ingrijpend aan het veranderen zijn. Deze Planck bijdrage is gemaakt door het team rond Gijs Graafland, die erg sterk is in het ontwikkelen van strategies op basis van nu spelende actuele ontwikkelingen. De onderwerpen die Planck wereldwijd aansnijdt zijn vaak de onderwerpen die morgen pas gemeengoed zijn. Dat moet je als journalist aanspreken: Goed gemotiveerde Future Models met een juiste mix van verleden, heden en toekomst. Op 21 juni (de dag van het Road Pricing Seminar van het Ministerie van Verkeer) komt versie 3.4 van dit report uit met daarin diverse aanvullingen. Hierin onder andere voorstellen inzake een snellere snelweg vrijgave na ongelukken en afgevallen vracht, gefinancierd middels een "vervuiler betaald" structuur en andere aanvullingen. Je kan de nieuwe versie van dit report dan {hier; http://planck.nl/roadpricing } bekijken of natuurlijk ook weer in het PDF formaat downloaden {downloaden; http://www.planck.nl/downloads/roadpricing.pdf }. Alle documenten zijn ook bereikbaar via de links vanaf de startpagina. Of mail me desgewenst even terug dan stuur ik je rond 21 juni een exemplaar van de nieuwe versie. De andere Future Models van Planck inzake dingen als Continental Agriculture, National Tax, Continental Security en Mobile Communication vindt je misschien ook interessant, ze lopen qua politiek tijdsperpectief meer vooruit dan dit Road Pricing stuk, omdat ze helaas nog niet op de politieke agenda van deze kabinetsformatie staan, maar zijn daarom juist misschien boeiend, temeer omdat hun economisch en maatschapppelijk effect enorm zal zijn. P.S. Aangezien je altijd een korte samenvatting wil: De conclusie van het rapport is dat het goed is dadendrang soms even in te teugelen. Pas op met investeringen op basis van het huidige mobiliteitsstromen, zolang het effect van de komende mobiliteitsveranderingen van Remote Desktoping niet duidelijk in kaart zijn gebracht. Dus voor zowel Road Pricing, als structurele snelwegverdubbelingen zal Ministerie van Verkeer en Waterstaat eerst de verkeersverminderende effecten hiervan moeten onderzoeken. Tijdens de discussie over de Betuwe Lijn waren er ook al genoeg signalen in de wetenschappelijke wereld (o.a. vanuit Delft) dat containervervoer zich richting waterwegen aan het verplaatsen was vanwege periferiale- en kostprijsvoordelen. We mogen niet op kosten van onze kinderen fout op fout blijven maken, doordat we liever doen op hun kosten voordat we ons beter oriënteren op niemand kosten. Het zal niet de eerste keer zijn dat technology onze samenleving meer veranderde dan we oppervlakkig bezien hadden. Een overheid die de effecten van nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals nu Remote Desktoping) meeneemt in haar beleid, is een zegen voor een maatschappij.

Dick Kraaij

Vincent Everts merkt terecht op: "bijna iedereen was tegen". Misschien heb ik een incompleet beeld van de geschiedenis, maar ikzelf was vooral tegen omdat -in de laatste versie van de plannen- er geen onderscheid meer zou worden gemaakt tussen bewoners/gebruikers van de Randstad en het platteland in het noordoosten van Nederland. De km-heffing zou ook dus ook gaan gelden voor een iemand in Drenthe die in een ander dorp naar de tandarts moet en waar geen openbaar vervoer naar toe gaat . Waanzin natuurlijk. Hoewel ik principieel tegen de heffing blijf (mensen staan toch niet voor hun lol in de file, om de ANWB te citeren), getuigt Everts' indeling naar rode, blauwe en groene wegen wel van een veel betere visie. Overigens is de oplossing én én: meer telewerken, investeringen in 'breedband', werkgevers stimuleren/belonen die nu nog tegen (veel) thuiswerken zijn (zoals de mijne), maar ook de geplande aanleg van extra rijstroken zeer snel uitvoeren, en daarna eventueel alsnog doelheffingen. Een groot deel van het wegennet is immers zwaar verouderd (net als het spoorwegnet trouwens) en had twintig jaar geleden al aangepakt moet worden. Kijk bijv. naar de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en de A1 in het Gooi. Er zijn maar weinig vergelijkbare Europese landen waar dergelijke hoofdverbindingen uit nog maar 2×2 smalle strookjes bestaan. Wat het nieuw te vormen kabinet nu wil, bepleit het CDA al vele jaren. Heel consequent dus.

gekke gerritje

Dick (en voor wie dit verder nog 'nieuws' zou zijn), Het is al sinds de jaren '70 bekend dat verbreding van wegen geen files oplost. Je maakt ze er alleen maar breder mee. Het aanbod aan asfalt zal nooit in evenwicht zijn met de vraag, al leggen we 20-baanswegen aan. De reistijd die de gemiddelde Nederlander voor een bepaald traject over heeft, verandert niet. Door de huidige files wordt een enorm potentieel aan automobilisten van de weg gehouden, omdat als zij ook meerijden de reistijd boven een kritisch punt stijgt. Bij verbreding komen zij er vrolijk bij in de file, totdat de reistijd weer op dat kritische punt is beland. Het verschil is wel dat de file dan breder is geworden. Tragisch voor ons burgers is dat deze wijsheid door de machtigste partijen van Nederland (de auto- olie- en aannemerslobby) consequent onder het tapijt wordt gemoffeld. Immers: in een 2x zo brede file staan 2x zoveel auto's ($$$ voor ANWB-BOVAG) die 2x zoveel benzine verbruiken ($$$ voor de oliemaatschappijen). Tot zover de feiten. Ik ga er geen preek of jeremiade op laten volgen, ze spreken voor zich.Mijn oplossing: fijnmazig netwerk van groene golven van woonwijk tot werkplek. Liever 10 minuten wachten, met een krantje en de motor uit, op een parkeerterrein aan de rand van de woonwijk om daarna met een steady 66,7 km/u (of welke ter plekke berekende snelheid dan ook) naar je werk te kachelen, dan gehaast scheuren totdat je in de file staat. 2x (?) zuiniger met benzine (Kyoto-targets gehaald!) en een stuk relaxter. Heren programmeurs & technici: ontwerp ons zo'n systeem a.u.b.

Theemuts

Wat mij verbaast is dat veel mensen, en ook Vincent Evers, er vanuit gaan dat de kilometerheffing er hoe dan ook komt. Ook het gebruik van kastjes in de auto lijkt een gegeven. Ik heb sterk de indruk dat al deze zieners er vooral zelf zakelijk bij gebaat zijn als er mobimeters komen. De burger zit niet te wachten op een kastje dat feilloos registreert wanneer hij waar geweest is. Bovendien is nog lang niet bewezen dat een heffing de files vermindert. Het kwartje van Kok maakt het autorijden ook duurder en daar werd alleen de overheid beter van. Investeren in goed en efficient openbaar vervoer brengt ons dichter bij een oplossing dan investeren in dure technieken om het autorijden "niet duurder" te maken. Wat mij ook opvalt is dat de motorrijder in geen enkele discussie genoemd wordt. Motorrijders dragen niet bij aan de files. Netelenbos wilde absoluut geen ontheffing voor de heffing geven. Zelf rijd ik ook motor en ik weet zeker dat er heel veel motoren rondrijden, waarbij het onmogelijk is om een mobikastje, hoe klein ook, uit het zicht te installeren. Dat de motorrijder zo gepasseerd wordt maakt voor mij duidelijk dat het de overheid niet te doen is om een oplossing, maar dat het vooral gaat om het binnenhalen van nog meer geld.

Paul Thuis

Verbreding van wegen helpt volgens mij wel degelijk, omdat de capaciteit vergroot wordt (er kunnen dus meer auto's doorheen). Volgens een oud-wetenschappelijke regel moet je dan minstens 2 x de gewenste capaciteit bouwen. Punt is alleen dat er knelpunten zijn die je hiermee niet oplost, nl. de knooppunten tussen een snelweg en het raakpunt van een grote stad. Er zijn volgens mij wel degelijk heleboel knelpunten op te lossen, zonder verbreding of kilometerheffing. Sommige wegen zijn opgezet als flessenhals, en daar weet je dat daar bij voorbaat files zullen ontstaan (voorbeeld de A1 richting Amsterdam – eerste 3 – 4 baans, en dan 2 baans, en dan weer 3-4 baans). Veel snelwegen hebben veel te veel op- en afritten, en alles wordt aangehaakt op de grote aders van Nederland (voorbeeld de snelweg richting Arnhem op de A1; eerst was er daar nooit file en nu de aansluiting er wel is staan er vaak files). Ander gedrag door te kijken naar de baan naast je, veroorzaakt ook files (bijvoorbeeld bij een ongeluk op de andere tegemoetkomende baan; er moeten dus eigenlijk schermen of struiken komen opdat je de andere niet ziet). Enz enz. Een andere veel betere oplossing is de acceptatie van technologische mogelijkheden (internet, email, toegang tot bedrijfsnetwerken op afstand) waardoor commuting minder nodig is. Andere werktijdenverdeling is ook een oplossing (Denk maar aan iedere vrijdag waarop iedereen ADV lijkt te hebben, en er geen files zijn). Ik denk dat filevorming een hardnekkig probleem is dat overal in de wereld taai en hardnekkig zal blijven, dus alle mogelijk oplossingen moeten opgepakt worden. P.S. Je kunt natuurlijk kilometerheffing ook gewoon via de bezine doen, lijkt me. Dat betaal je namelijk al (min of meer) per kilometer.

gekke gerritje

Paul, het weggedrag is zeker een factor. Telewerken en flextijden zouden iets van de druk af kunnen halen. Echter wat je zegt over capaciteit gaat helaas niet op: Het is onmogelijk de capaciteit 2x groter te maken dan de vraag, want de vraag is vrijwel ongelimiteerd groot. Als de economie maar goed genoeg draait wil in de zomermaanden ELKE Nederlander wel iedere ochtend per auto tussen z'n huisje op de Veluwe naar z'n baan in de Randstad – als die verdraaide files er maar niet stonden. Je zou dan op 20-baans wegen (en knooppunten) uitkomen die slechts gedurende ca. 10 minuten per dag volledig benut worden. Elke weg smaller dan die landingsbaan zal de reistijd naar het per burger maximum aanvaardbare verlengen. De crux ligt bij het feit dat er alsmaar meer auto's bijkomen. Als we op het wegennet van nu het aantal auto's van 1980 hadden, waren er geen files. Misschien ligt daar de oplossing: een maximum aantal auto's per route vaststellen. Een verhandelbare vergunning, laat de markt zijn werk maar doen. Dan kunnen alleen de heren miljonairs en hun vrindinnetjes het zich nog veroorloven 's ochtends door Nederland te crossen, en neem je voor een aannemersklus in Amsterdam gewoon een aannemer uit Amsterdam – en niet uit de provincie, zoals nu vaak bij gebrek aan beter het geval is. En dan zal ik, jantjemodaal, m'n droom van wonen op de Veluwe en werken in de Randstad maar op m'n buik schrijven, tenzij ik met de trein ga. Terecht, want dit landje is gewoon te klein om alle jantjemodaaltjes op hetzelfde moment in de auto heen en weer te laten scheuren. Maar asjeblieft: laten we het probleem oplossen in plaats van mee te blaten in het koor van oliemaatschappijen, autohandelaren, wegenbouwers en hun mondstukken ANWB, Telegraaf en het nieuwe kabinet! Het is duidelijk dat we van HEN geen oplossing mogen verwachten.

Erik

Lange discussie's, korte discussie's, het heeft allemaal toch geen zin. Om maar met Pim te sprekenl; Nederland = vol. De oplossing ligt niet in tol vragen, de oplossing ligt niet in meer asfalt, er is gewoon geen oplossing omdat "wij" gewoon geen oplossing willen. Al die dure geesten die zich over dit soort vraagstukken buigen doen dit tevergeefs; zolang "wij" niet bereid zijn om onze indivduele "vrijheid" op te geven en de regering geen andere bronnen weet te vinden om al die miljarden aan accijns, btw en noem er nog maar wat meer, op te hoesten gaat er gewoon lekker niks gebeuren. Een triest dierensoort zijn wij gewoon want de oplossingen zijn er natuurlijk best wel maar economische belangen zullen te alle tijden voorrang hebben (en krijgen). we zijn allang technisch in staat om monorailtjes, magneetbanen, etc aan te leggen maar dat komt nooit tussen die harde (dikke) koppen. Hou er toch mee op. Of nee, ga lekker verder, dat past zo lekker bij ons volkje.

Menno I.

Weggedrag is naar mijn mening de belangrijkste factor in het hele file-verhaal. Wanneer men zijn weggedrag aanpast, verbetert de doorstroming, en betere doorstroming is betere capaciteitsbenutting. Denk er maar eens over na wanneer je zelf in de auto zit, de situatie is als volgt(en herkenbaar): 17:00, je komt uit het werk, draait na wat gedruk en gedram in de binnenstad de oprit naar de snelweg op. Omdat niemand je genoeg ruimte laat (er zit nog wel een beetje snelheid in het verkeer) druk je je heilige koe maar tussen het overige verkeer, met als gevolg dat achter je de hele zwik vloekend in de ankers gaat. Zelfvoldaan dat het toch weer gered hebt begin je alweer te kijken hoe je op die mooie linkerbaan komt, want dat rijdt toch zo lekker. Na weer een veel te krappe duik tussen het voortkruipende blik heb je je plaatsje op de snelle baan verovert, en een knappe jongen die je daar vandaan krijgt! Radio aan, gas er op want de boel begint weer te rijden en een paar knippertjes met het grote licht om een aantal aso's ervan te overtuigen dat jij toch echt een grote jongen bent met haast en dat zij op de rechterbaan horen. Wanneer je dan een vrachtauto wil passeren die over de rechterstrook voortkruipt probeert toch zo'n mafkees voor je in te voegen op links! na een sprong richting het rempedaal en een onmogelijk krappe afstand tot de achterbumper van de invoeger valt per ongeluk je oog op de spiegel(oh, ja, dat ding hing er ook nog!) en zie je dat een groot aantal gelijkgestemden met rook rond de banden achter je tot de dezelfde conclusie komt. OK, einde cynisme, ik hoop dat niemand zich hier al teveel in herkent, maar ik vrees het ergste. Hoe het ook kan: met een constant gangetje van 120 over het asfalt suizen, een beetje gas terug wanneer een ander wil invoegen en zelf voldoende snelheid maken voordat je van baan wisselt. Probeer het eens, het bespaart brandstof (jouw knip), belastingcenten omdat er minder wegen nodig zijn (jouw knip), stress (dus jouw gezondheid wordt er zeker niet minder van), onderhoud aan je voertuig (jouw knip), tijd (hmm, jouw knip?) en een hoop ongelukken (verzekeringspremies lager, dus jouw knip!). Of ik het zelf zo doe? Ja, en daar mag je me op aanspreken, maar kijk dan eerst eens naar je eigen gedrag.

Paul Thuis

Misschien moet Vincent Everts een internet platform opzetten om alle collectieve intelligentia in Nederland op te roepen mee te doen aan oplossingsgerichte voorstellen. Hoe onconventioneler, hoe beter. Laten iedereen meedoen, en dan komen tot oplossing(-en)(-scenarios) om het mobiliteitsprobleem (waarvan files er slechts een is!!) op te lossen. Hier alvast een paar eerste overdenkingen (uit een oud maar relevant onderzoek, zie de bron):1) Uit wereldwijd onderzoek naar mobiliteit blijkt dat mobiliteit toeneemt met de groei van de economie. Je ziet dat dit in Nederland ook gebeurd is, de afgelopen jaren.2) Vervoermiddelen worden in de loop van tijd sneller. Lopen, fietsen, autobus, trein, auto, HSL, vleigtuig, etc.3) Voorkeursvervoer is altijd de snelste transportsoort. Op dit moment is dat voor de meeste reistrajecten nog steeds de auto.4) Gemiddelde reistijd per dag die acceptabel is voor de mens blijkt overal op de wereld gelijk te zijn, nl. ongeveer 1 1/2 a 2 uur per dag. Dit blijkt te gelden in Afrika, de VS, Europa, overal, ondanks de verschillend gebruik van vervoer en reden van vervoer. Dit leidt tot een paar conclusies:1) Mensen gaan verder van hun werk wonen, dus tot ongeveer 80-100 km van het werk, als het vervoer sneller is zoals trein of auto.2) Mensen zullen de auto blijven kiezen, als een reistraject met de trein niet sneller wordt. Tijd is nl. cruciaal in deze formule.3) Als de retour- reistijd langer wordt dan ongeveer 2 uur per dag, dan gaan mensen hun gedrag veranderen.4) Als de economie afremt, dan neemt mobiliteitsbehoefte ook af. Als de economie groeit, dan neemt mobiliteitsbehoefte toe. Bron: The Past and Future of Global Mobility, uit Scientific American, 1997(deze pagina's bestaan niet meer bij Sciam, maar wel bij Google, zie {hier; http://www.google.nl/search?q=cache:GTAL-fH7_5cC:www.sciam.com/1097issue/1097schafer.html+%22the+past+and+future+of+global+mobility%22++scientific+american&hl=nl }.)

gekke gerritje

Dus: als de modellen over maximaal geaccepteerde reistijd kloppen moeten de wegen SMALLER gemaakt worden om het schadelijke effect van files te verkleinen. Aantal rijstroken gehalveerd = hoeveelheid CO2-uitstoot gehalveerd bij gelijkblijvende lengte van de file. Forens en werkplek zullen vanzelf dichter bij elkaar gaan zitten, fysiek of via internet. Bovendien is er dan pas echt een aantrekkelijke markt om je als OV-ondernemer op te storten om een goede service te leveren. schetsje voor in Pauls ideenbus: 1 strook voor vrachtverkeer, 1 voor OV, en 1 voor wie echt in de file wil of moet staan. De laatsten moeten dan wel fiks betalen voor een vergunning om op dat traject het milieu te mogen vervuilen (zie hierboven). Bovendien zal het groene-golf-systeem de ideale snelheid per traject per tijdstip per verkeersaanbod uitrekenen en tonen, zoals nu al op zeer primitieve (en vrijblijvende!) wijze gebeurt. ps: personenauto's hadden natuurlijk allang een tachograaf moeten hebben.pps: en een bel, in de bebouwde kom te gebruiken i.p.v. de toeterppps: Menno, gangetje van 120, dream on… laat de computer dat maar uitrekenen. De optimale doorvoersnelheid (meeste auto's per tijdseenheid) ligt overigens ergens bij 70 km/u.

KiWi

Natuurlijk helpt verbreding van de wegen wel degelijk. Hoewel het niet de enige oplossing is. Het is te triest voor woorden hoe weinig er in de weg-infrastructuur is geïnvesteerd de afgelopen 20 jaar. En dat terwijl de automobilist al jaren vele tientallen miljarden ophoest.De mobi-miles zullen in feite juist files veroorzaken. Omdat de aanschafprijs van een auto verlaagd (BPM wordt verminderd), en bovendien het bezit van een auto voordeliger wordt, zullen meer mensen zo'n blik voor de deur zetten. En daar gaan ze dan, zodra het weer regent, massaal mee rijden, ondanks de kilometerprijs. Gevolg: extra files. Om maar niet te spreken over het beslag op schaarse parkeerruimte. Naast wegen verbreden, iets wat overigens erg goed is voor het milieu, moeten er vanuit de overheid uiteraard nog een heel aantal andere maatregelen worden genomen. Waren die miljarden voor de betuwelijn uitgetrokken voor een landelijk dekkend (min.95% van de huishoudens) breedbandnetwerk (min. 100 Mbit/s.), dan was deze discussie nu waarschijnlijk al niet meer nodig geweest. Op korte termijn is winst te halen door ervaren automobilisten toe te staan op een lichte motor-scooter te rijden (125cc.), door niet alleen de snelwegen, maar juist ook het onderliggende wegennet van N-wegen te verbeteren, en bovenal door afschaffing van de overdrachtsbelasting indien je dichter bij je werk gaat wonen. Uiteraard kwam de beste oplossing voor de file-problematiek in de handen van groen links: help de economie naar zijn grootje, en de files lossen ook wel op. Voorlopig heb ik meer vertrouwen in de oplossingen waar het nieuwe kabinet mee gaat komen. Maar zoals bij alle politici: eerst zien, dan geloven.

Theemuts

De wegen hoeven niet per se veel breder om het aantal rijbanen te vergroten. De rechterbaan moet breed zijn, want daar rijden de vrachtwagens. Maar de andere banen mogen best smaller dan ze nu zijn. Maximumsnelheid daarop aanpassen natuurlijk. Maar bijv. 80 rijden is altijd nog beter dan stilstaan met meters asfalt naast je. Voor bepaalde trajecten is dit een voordelige en snel uit te voeren oplossing. Andere oplossingen: openbaar vervoer terug naar de overheid, flink investeren en de prijzen drastisch omlaag. Mag van mij betaald worden met de kwartjes van Kok. Verder natuurlijk thuiswerken en motorrijden stimuleren.

Marcel

Ik sta iedere dag in de file. Mensen zijn te egocentrisch om samen te werken. Als de straf op onnodig links rijden zwaarder zou zijn, ben ik er van overtuigd dat het beter zou gaan op de Nederlandse snelweg.

giovanni

Dit artikel geeft aan hoe volgens de auteur een technologie positief kan bijdragen aan het fileprobleem. Ik mis echter de fundamentele onderbouwing. Iemand die verstand heeft van vloeistofmechnanica, zal het met mij eens zijn dat stroming van verkeer vergelijkbaar is met stroming van water. Sterker nog, bij het ontwerp van de Arena is ook gebruik gemaakt van vloeistofmechnicamodelllen om de uitstroom van mensen te simuleren. Autotjes zijn in die zin dan equivalent aan waterdeeltjes. Een simpele vloeistofmechanicawet geeft aan dat de doorstroomsnelheid door een buis omlaag gaat als het doorstroomoppervlak (A) word verkleind (analogie: van 3 naar 2 baans) of als het debiet, hoeveelheid water per seconde op een dwarsdoornede van de buis (Q), wordt vergroot. (analogie: toename van aantal auto«s per seconde op een dwarsdoornede van de weg). Ergo: wegen breder maken of minder auto«s per tijdseenheid erdoor. Wegen breder maken helpt wel degelijk. Het oplossen van de zwakste schakel creëert echter meteen een probleem bij de één na zwakste schakel. Dat wordt een domino-effect van heb ik jou daar. Kosten zijn wellicht onwensenlijk, maar het is puur een fysische beschouwing Minder auto«s per tijdseenheid kan op twee manieren:1) Auto«s langzamer laten rijden, dus maximumsnelheid naar 70 km uur b.v.2) Minder auto«s door de pijp. De (civiele) techniek kan bijdragen aan oplossingen:1) Groter doorstroomoppervlak: bredere wegen, dubbeldeckswegen.2) Auto«s langzamer rijden: automatic vehicle transportation3) Minder auto«s door de pijp: ? Ik kan geen technologie verzinnen die minder auto«s door een pijp heen stuurt. Niet dat daar nou zoveel waarde aan gehecht moet worden, maar toch. Ik weet het nog zo net niet of de kilometerheffing dit zal bewerkstelligen. Waar staat dat? Ik wil dat rapport graag lezen. Kan iemand mij vertellen, wellicht Vincent Everts zelf, waar ik dat (liefst wetenschappelijke) rapport kan vinden? Welke verkeersdeskundigen heb je gesproken? Toevallig Prof. dr.ir. Bovy, de uitvinder van de spitsstrook? Daarbij zit aan deze technologie wel wat haken en ogen. Geografisch monitoren van 10 miljoen auto«s via de satelliet is erg moeilijk. Uit ervaring met een veel kleinschaliger en soortgelijk (wetenschappelijk)project weet ik dat de registratie van zoveel geo-informatie nogal heavy is. Resumerend, is er maar op twee punten, mbv (civiele) techniek winst te behalen. Alles wat met een vergroting te maken heeft van het doorstroomoppervlak of alles wat te maken heeft met gedwongen snelheidsregulering.

gekke gerritje

Iedereen die iets zinnigs over files wil zeggen zou NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag, Wetenschap & Onderwijs, moeten lezen. Eindelijk een stuk dat niet door ANWB/Bovag/Shell is gesouffleerd maar door grondig onderzoek.Wegen verbreden, is de conclusie (nogmaals!), helpt slechts tijdelijk, zolang het aantal auto's ongeremd kan blijven groeien. Ik wacht op een echt visionaire politicus die het probleem DAAR durft aan te pakken.

Paul Thuis

We kunnen vrij goed schatten hoeveel auto's er nog bij gaan komen. Dus we kunnen wel degelijk uitrekenen wat de capaciteitsuitbreiding zou moeten zijn. Echter, wat we accepteren als capaciteit, is een politieke – lees ook: milieu- keuze. We accepteren verder blijkbaar dat Nederland nog steeds een logistiek & distributie land ("main port") blijft in plaats van een brain country ("brain port"), en dan neemt de route havens/Rotterdam – achterland alleen nog maar toe, met de vraag of de toegevoegde waarde hiervan op lange duur echt wat oplevert.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond