Deel dit artikel
-

Voorlopig standpunt generatieve AI door kabinet

Het kabinet komt met een voorlopig standpunt over het gebruik door Rijksorganisaties van generatieve AI (AI die zelf content creëert). Het kabinet kiest voor een waardegedreven en verantwoorde inzet van AI. Het gebruik van generatieve AI is daarom toegestaan, als deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te controleren moet er per geval een risicoanalyse worden uitgevoerd.

Voor het standpunt is een snelle doorlichting (quickscan) uitgevoerd naar de impact van generatieve AI. Hierbij is gekeken naar de interne richtlijnen van de Europese Commissie, en advies ingewonnen bij de Landsadvocaat en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het kabinet gaat nog in gesprek met gemeenten en andere medeoverheden om een overheidsbreed standpunt in te nemen. Het voorlopige standpunt is ook van toepassing wanneer een externe partij diensten of producten levert aan een Rijksorganisatie en daarbij gebruik maakt van generatieve AI. Verder geldt het voorlopige standpunt voor het experimenteel gebruik van generatieve AI in bijvoorbeeld pilots of proeftuinen.

Dit artikel is voor premium abonnees . Log in of meld je aan!