Deel dit artikel
-

‘Web 2.0 is gevaarlijk’

Web 2.0 is een overschat en zelfs gevaarlijk fenomeen. Niet de massa, maar een kleine anonieme groep, geeft sites als Wikipedia en Digg een gezicht.

Dat is kort samengevat de mening van Andrew Keen. Door sommigen wordt hij de ‘antichrist van Silicon Valley' genoemd. Keen, de auteur van The Cult of the Amateur, is in bepaalde kringen een op zijn minst controversieel figuur. Emerce sprak met hem op Picnic, waar hij één van de sprekers was.

Tot een jaar geleden was Keen (zie foto), een vlakbij Silicon Valley woonachtige Engelsman, een relatief anoniem figuur. Tot hij zijn boek, een pleidooi vóór experts en professionals, publiceerde. Plotseling was hij een veelgevraagde gast voor congressen en bijeenkomsten. "Ik had niet verwacht dat mijn boek zóveel impact zou hebben."

Keen is niet tegen internet. Maar hij is wel een felle tegenstander van ‘web 2.0', van het door de (zogenaamde) massa vormgegeven internet. Wikipedia, Digg, Flickr: hij trekt er fel tegen van leer. "Ik ken persoonlijk niemand die zijn tijd besteedt aan het schrijven van bijdragen voor Wikipedia. En dat is juist mijn bezwaar: wie zíjn de mensen die zulke sites vullen?" Hij heeft een sterk vermoeden studenten, werklozen en gefrusteerde mensen. En het ergste is, vindt hij, dat zij dit meestal anoniem doen. "Op die manier ontbreekt context, is onduidelijk wie de bijdragen levert."

Waar is internet wél goed voor? Keen: "Als distributiemedium." Hij legt sterk de nadruk op experts. Zij kunnen hun ‘werk' en ‘schrijfsels' online goedkoper distribueren en zo toegankelijk maken voor een groter publiek. Maar meer nog ziet hij internet als een communicatiemedium voor experts onder elkaar.

Narcistisch
Bestaande kranten en televisiestations moeten online een voortrekkersrol spelen, vindt Keen. Maar hoe zit het met mensen die via internet een platform vinden voor hun niche-interesse? Hoe zit het met de weblogs over kleine gespecialiseerde onderwerpen die niet aan de orde komen in de gevestigde media? Keen: "De ontwikkeling dat mensen alleen nog maar gaan lezen over onderwerpen die hen specifiek interesseren vind ik juist gevaarlijk."

Gepersonaliseerde media vindt Keen niet goed. "Het getuigt van narcisme. Van een interesse in niet méér dan onze eigen wereld. Mensen weten straks niets meer over de grote politieke en sociale ontwikkelingen." Als iedereen ‘wegduikt' in zijn eigen niche, betekent dat een maatschappelijke verschraling, meent hij.

Anonimiteit
Keen vindt dat een kleine anonieme groep internetters het verpest voor een grotere goedwillende groep. Die anonieme groep heeft al veel mensen weggejaagd. "Zij zorgen voor een negatieve en agressieve sfeer."

Dat mensen anoniem bijdragen leveren, reacties schrijven of zich anderzijds anoniem online manifesteren, is op dit moment het belangrijkste probleem op internet, meent Keen. "Mensen moeten leren begrijpen dat anoniem online gaan net zo erg is als diefstal." Hij is niet voor wettelijke maatregelen maar wel voor een soort culturele revolutie. "We kunnen anonimiteit niet illegaal maken, maar we kunnen wel zorgen dat mensen zich schamen om zich anoniem te manifesteren op internet."

Dat een niet-anoniem internet, een betere omgeving is, heeft Keen met eigen ogen gezien. Hij was ‘ooggetuige' van een project bij Yahoo, waar een anonieme chatomgeving werd vergeleken met een niet-anonieme chatomgeving, En wat bleek, aldus Keen: als mensen met hun ‘ware ik' chatten, zijn de conversaties beter en voelen ze zich beter.

Begin 2007 verschijnt de Nederlandse vertaling van The Cult of The Amateur

Foto door: jdlasica (CC)

Deel dit bericht

13 Reacties

Wim Krop

Interessante stellingname. Nog enkele overwegingen:  1. Anonimiteit opheffen betekent ook dat je volledig traceerbaar bent. Voorbeelden van mogelijke gevolgen: iemand die positief schrijft over de islam komt de VS niet meer in; een kritische beschouwing over deze religie ontaardt echter in geweld tegen de scribent. Kom daar maar eens uit. 2. Het is op zich heel goed dat Web 2.0 korte metten kan maken met mensen die als deskundigen doorgaan maar gefrustreerde betweters blijken te zijn. Een zr nuttige functie, denk ik. Ik realiseer me de gevaren van 2.0, want veel zoniet alles kan op dit moment gemanipuleerd worden. Maar of je dat nou moet verbieden? Dat begint toch wel een beetje op China te lijken. Misschien dat er een evenwichtssituatie ontstaat als er garanties zijn voor een werkelijk onafhankelijke pers, waar slechts de journalistieke principes i.p.v. de kijcijfers regeren. Maar daar moeten we als maatschappij wel iets voor over hebben, want het kost centen.  En wellicht dat er als gevolg van die totale vrijheid ook tegenbewegingen ontstaan. Wat te denken van http://www.wstijl.nl? Een forum waarop alleen maar beargumenteerd en constructief kan worden gediscussieerd? Daar zou misschien wel eens grote behoefte aan kunnen zijn/komen.    

Wim Krop

Voor de goede orde: ik bedoel dus http://www.welstijl.nl! Wim Krop

scott

Leuke manier om aandacht te trekken en ondertussen verdient Andrew Keen zijn geld met Web 2.0. Precies op de zelfde manier als de mensen die allerlei openssource/Web 2.0 initiatieven opzetten. Het spreken op conferenties. Ik ben het totaal niet eens met zijn stellingname. Wie zegt mij dat een journalist niet bevooroordeeld is? Daarnaast, hoe vaak komt het niet voor dat een persbericht klakkeloos wordt overgetypt?Dus dat bestaande kranten en televisiestations online een voortrekkersrol spelen lijkt mij juist geen goede ontwikkeling. Web 2.0 zorgt er juist voor dat de mensen met hun specifieke kennis deze delen met anderen. Hierdoor wordt de kwaliteit alleen maar beter en als de inhoud niet klopt dan zullen andere experts de inhoud vanzelf corrigeerden. Overigens, waar haalt hij het idee vandaan dat gepersonaliseerde media er voor zou zorgen dat je niet meer de andere media in de gaten houdt?Ook in de traditionele media heb je vakbladen welke worden gelezen naast de gewone krant. Het is juist mooi dat je nu een kleine groep mensen bij elkaar kunt brengen om te discussien over onderwerpen. Wat betreft anonimiteit. Daar heeft hij wel een punt, echter wanneer je dit opheft kunnen de discussies ook wel eens minder inhoudelijk worden.

Erwin

Ik ben het ten dele eens met Keen. Maar zijn argumentatie pleit juist ook voor het web als medium om informatie te delen. Informatie is immers toegankelijker dan ooit, ook al is het natuurlijk wel zo dat moeilijk te controleren is wat het realiteitsgehalte van deze stukken. Dat op zich hoeft niet alleen maar bedreigend te zijn, maar internet is dan ook geen absoluut medium. Het web kent veel van de tekortkomingen die ook voor de traditionele media gelden. Daar hoeven we helemaal niet zo ingewikkeld over te doen.

Don van Riet mgt cons ICT

Democratisering van de informatievoorziening via Web 2.0 lijkt op de vroegere muurkrant in China, dus met zijn positieve, maar ook negatieve kanten. Negatieve, zoals de scheldcultuur krijgen helaas veel invloed. Terugkeer van het professionalisme lijkt dus een lovenswaardig streven, maar brengt in feite de gildencultuur uit onze middeleeuwen terug. Die zorgde ervoor dat alleen een kleine, bevoorrechte kaste het voor het zeggen had en dat die er ook het meeste aan verdiende. Als ik moet kiezen tussen democratie met gescheld er tussendoor en censuur kies ik dus toch voor het eerste. Het opheffen van anonimiteit kan bij een democratisch model steun geven aan het zelfreinigende vermogen van Web 2.0. Maar helemaal werkt dat nooit, het is niet anders.. (Het kan nog erger, zoals Birma dagelijks bewijst: volledige censuur op het Web).

Jan-Willem Janssen

Ik vind het wel goed dat Keen tegenwicht geeft aan de 'hype' die op dit moment rondom web2.0 is ontstaan. Hoewel ik zijn mening niet helemaal deel. Ik vind het wel goed dat er dankzij web 2.0 een veel actievere rol van iedereen mogelijk wordt. Echter, ik zie i.t.t. Don van Riet juist in web 2.0 de gildencultuur terugkeren. Immers , Keen heeft gelijk dat slechts een zeer selecte groep gebruikers actief is op platforms als Wikipedia, en een nog veel kleinere groep beslist over de juistheid van de informatie. Het zou goed zijn dat het aantal actieve gebruikers en moderators en dergelijk bekend zou zijn, en tevens dat nagegaan kan worden hoe deskundig ze eigenlijk zijn op het terrein waarover ze objectieve informatie bieden (het gaat mij niet om meningen, die mag iedereen uiten via weblogs e.d.).  Een journalist van een krant wordt wel tot de orde geroepen via een rectificatie e.d. als hij feitelijke onjuistheden gaat vermelden, en een anoniem persoon via een weblog of Wikipedia kan niet tot de orde geroepen. Wat dat betreft heeft Keen een heel nuttige discussie gestart.

Pennekamp

Inderdaad, ik denk dat Keen de bal raak slaat, zoveel onzin, en wannebee, van een stel mesnen die daar de tijd voor hebben, dus dn kom je wel in die doelgroep die hij omschrijft, en een ongelovelijke toename in spam en onzin, beter dat daar eens wat aan verbeterd wordt.

Wim Krop

Ik denk toch dat het een onzalige weg is om het web beperkingen op te leggen. M.i. kan alleen een kritische, onafhankelijke pers hier als tegenwicht optreden. Probleem is echter dat ook die steeds verder in de verdrukking lijkt te komen: kijk naar de bewegingen van een Rupert Murdoch, Fox News en dergelijke. Om over de Telegraaf met zijn file-gewauwel maar te zwijgen: alles is bij dit soort media gericht op het verdedigen van politieke dan wel zakelijke belangen. De vraag is dus: hoe waarborg je een onafhankelijke pers! Ik denk toch dat dit een overheidstaak is, vooropgesteld dat het alleen om financiering gaat van het werken volgens journalistieke principes. Niet dat dit automatisch zal leiden tot volmaakte onafhankelijkheid (ook de journalist neemt altijd zichzelf mee) maar je kan in ieder geval verhaal halen. Zo'n programma als 'De leugen regeert' maar ook een effectieve Raad voor de Journalistiek moeten dat garanderen. Een BBC en de Duitse zenders zijn goede voorbeelden van gefinancierde onafhankelijkeheid, denk ik.  Of zie ik nou wat over het hoofd? Wim Krop  

King Yiu Chu

Het web heeft ervoor gezorgd dat er een enorme berg van informatie in allerlei verschillende specialisme beschikbaar is voor iedereen. Al deze informatie moet echter door iedere mens als subjectief worden gezien. Zolang je zelf blijft nadenken voordat je direct een standpunt/uitspraak/gegeven klakkeloos overneemt van het web is het web juist een verrijking. Je kunt beter onderzoek doen en ieder onderwerp bekijken vanuit verschillende standpunten.  Uiteraard zijn er altijd mensen die lui zijn en zelf niet nadenken. Ze kiezen voor nieuwswaardigheid en sensatie en onderwerpen die hun eigen standpunten onderbouwen. Voor deze mensen is het web 2.0 inderdaad een gevaar en indirect voor iedereen dus? Het feit dat de media betrouwbaarder is vind ik ook onzin. Uiteraard zit daar meer professionaliteit achter maar ook hier is subjectiviteit van toepassing.  Ik denk dat de introductie van het web 2.0 uiteindelijk een verandering van denken onder de mensen vereist. Eigenlijk zou het onderwijs hier ook een sterkere rol in moeten spelen om ervoor te zorgen dat men objectiever informatie interpreteert en voortaan beter nadenkt en niet alles klakkeloos overneemt als waar. Kennis is misschien dan wel macht maar kunde om objectieve kennis op te doen maakt je wijzer.

Wim Krop

Nee, betrouwbaarder zijn de media niet. Het zijn net mensen. Maar de mogelijkheid om ze ter verantwoording zijn groter dan bij de scheldkanonnen en manipuleerders op internet, en die moet misschien nog wel groter worden. Daar zou je m.i. een solide structuur voor moeten maken. Ik denk dat media wel degelijk de luis in de pels kunnen zijn. Maar dan moeten ze zoveel mogelijk vrij zijn van politieke en commercie invloeden (dat betekent dus ook: financil onafhankeleijk)en (gemakkelijker) aanspreekbaar op aantoonbare fouten.  En dat onderwijs, ja, da's duidelijk. Maar wat is objectieve kennis? Op bijna alle belangrijke maatschappelijk items kan je zelfs wetenschappers pro en contra vinden. Denk aan de klimaatdiscussie. Moeilijk hoor.

Bjorn Berben - RED crossmedia creatives

Alle nieuwe ontwikkeling waarin de interactie wordt gezocht en de vrijheid van meningsuiting tot een verdrongen feit wordt gemaakt is nooit zonder gevaren. Zoveel mensen zoveel meningen. Maar ook zoveel openheid in informatie. Deze openheid maakt het mogelijk dat er nieuwe specialsmes te ontwikkelen waarbinnen een ieder een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van Internet. Maar wel met behoud van onze privacy. Anonimiteit geeft een goede bescherming van deze privacy die door alle ontwikkelingen als geen ander moet worden gewaarborgd. Een duidelijk dilema als we willen doorontwikkelen. Want hoe betrouwbaar wordt informatie als deze niet te toetsen is? Aan de andere kant hoe betrouwbaar is informatie van een bekende geschreven bron? Helpt hier het onlangs omschreven Identy 2.0 bij om een duidelijke 2 scheiding te maken van geverifieerde en niet geverifieerde bronnen? Of hoor dit dilema uiteindelijk gewoon bij nieuwe ontwikkelingen op het Internet? Kortom: Web 2.0 kent goede ontwikkelingen en geeft een semantisch web de mogelijkheid om volwassen te worden, waarbij we altijd de afweging moeten maken tussen interactie en privacy.

Wim Krop

Bjorn, Waar kan ik wat vinden over Identy 2.0. Heb ik helemaal gemist, maar het lijkt me interessant. 

Staf Vanhoecke

Keens visie is wat ze is :1 visie…..Het lijkt me nogal aanmatigend om hiermee evangelistisch en in boekvorm naar buiten te komen. Dit ruikt sterk naar navelstaarderij.Ik blijf geloven in een zelfregulerend net. Het mag duidelijk zijn dat wat er geschreven wordt niet de weergave is van wat de wereldbevolking denkt, maar hoe kan het ook anders? In de derde wereld zijn er miljoenen mensen die nog nooit van internet gehoord hebben, laat staan dat ze er artikels gaan/willen schrijven. Anderzijds is de laagdrempeligheid om er toch deel van te gaan uitmaken nog nooit zo nadrukkelijk aanwezig geweest.Dit willen inperken en teruggeven aan diegenen die er voorheen ook altijd al hun eigengereide stempel hebben op gedrukt zou pas een flinke ruk naar af betekenen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond