Industry Wire

5 miljoen voor innovatie in Twente

Twentse MKB’ers kunnen vanaf 5 november 2013 een aanvraag doen voor innovatiekredieten van maximaal €150.000 of een kennisvoucher tot €5.000. Met een kennisvoucher kunnen ondernemingen bestaande kennis met 50% cofinanciering inkopen bij bedrijven of kennisinstellingen. De innovatiekredieten zijn bedoeld voor de financiering van innovatieve projecten die leiden tot nieuwe producten die snel in de markt kunnen worden gezet. De krediet- en voucherregeling loopt tot en met 2017. Meer informatie is te krijgen via Portal to Innovation van Kennispark Twente die te bereiken is via 088 444 04 69 en portaltoinnovation@kennispark.nl.

De kennisvouchers en innovatiekredieten zijn bestemd voor Twentse bedrijven tot maximaal 50 werknemers die innovatieve producten of diensten ontwikkelen of willen ontwikkelen in de sectoren zorg, veiligheid en duurzaamheid. Vanuit Kennispark Twente wordt de ondernemer ondersteund bij het verder uitwerken van de aanvraag. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke kredietcommissie.

Het geld voor de kredieten en vouchers komt uit het Twentse fonds Innovatie in Gemeenten van Regio Twente en omvat in totaal €5 miljoen. De regioraad van Regio Twente waarin de 14 Twentse gemeenten vertegenwoordigd zijn, heeft op 3 juli 2013 besloten tot instelling van het fonds.

Spreiding over heel Twente

Pieter van Zwanenburg, portefeuillehouder economie van Regio Twente, over het belang van het Twentse fonds Innovatie in gemeenten. “We merken dat er nu al veel belangstelling is binnen het midden- en kleinbedrijf in Twente voor het Twentse fonds Innovatie in Gemeenten. Het fonds is een belangrijk initiatief van Regio Twente. Het geeft een impuls aan de lokale economie, maar gelijktijdig ook aan de regionale economie. Het fonds is extra belangrijk nu banken terughoudend zijn bij het verlenen van kredieten. Een ander voordeel is de regionale spreiding. MKB’ers zijn te vinden in alle Twentse gemeenten. Ondernemingen uit heel Twente kunnen dus een aanvraag indienen. We betrekken op die manier MKB’ers sterker bij innovatie in onze regio.”

Twente kent een sterke MKB sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. 99% van de bedrijven in Twente behoort tot die sector. En veel innovaties worden juist bij kleinere bedrijven ontwikkeld. Het fonds is laagdrempelig: via de Portal to Innovation hebben bedrijven gemakkelijk toegang en wordt de nodige ondersteuning door de Business developers van Kennispark bij de aanvraag geboden.

 

Zie ook www.portaltoinnovation.nl of http://www.kennispark.nl/vouchersenkredieten

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht