Industry Wire

Geplaatst door TCS

51% van Nederlandse bestuurders zet AI in voor stimuleren van omzet en innovatie

AMSTERDAM, 17 mei 2024: Bestuurders in Nederland zijn meer geïnteresseerd in het gebruik van AI voor innovatie- en omzetgroei dan in het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het verlagen van de kosten. Driekwart geeft aan betrokken te zijn bij AI-projecten die zich richten op het genereren of verbeteren van inkomstenstromen. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS) onder senior executives van ’s werelds grootste bedrijven met een omzet van meer dan een miljard, waarvan 33 uit Nederland.

Waar Europese bestuurders overwegend (66%) naar AI kijken voor innovatie- en omzetgroeidoeleinden, geldt dat in Nederland voor slechts iets meer dan de helft (51%). Nederlandse en Europese bestuurders liggen wel op een lijn als het gaat om regulering van AI. De opkomst van geavanceerde AI-toepassingen heeft de aandacht voor veiligheid en privacy doen toenemen. Het overgrote merendeel van bestuurders op het Europese vasteland geven de voorkeur aan wereldwijde regelgeving (84%) met regionale controles in dit snel veranderende landschap.

Wereldwijd onderzoek

‘TCS AI for Business Study’ is een uitgebreid rapport over de stand van zaken van de toepassing van AI en de impact ervan op bedrijven. Het constateert dat leidinggevenden over het algemeen positief zijn over de impact van AI, waarbij 57% enthousiasme of optimisme meldt over het potentiële effect van AI op bedrijven. Onder wereldwijde respondenten in het onderzoek verwacht 45% dat tot de helft van hun werknemers binnen drie jaar generatieve AI-mogelijkheden zal moeten gebruiken om hun werk te doen – en nog eens 41% denkt zelfs dat nog meer werknemers dit zullen doen. De meesten (65%) geloven dat AI menselijke capaciteit zal versterken en verbeteren, waardoor werknemers zich kunnen richten op activiteiten die meer creativiteit en strategisch denken vereisen.

Dr Harrick Vin, Chief Technology Officer, TCS, zegt: “In 2023 experimenteerde elk bedrijf met AI/GenAI-gebruiksscenario’s. We gaan nu een tijdperk in van brede implementatie van AI binnen bedrijven. Bedrijven realiseren zich echter dat de weg naar productie van AI-oplossingen niet gemakkelijk zal zijn. Daarnaast is het bouwen van een volwassen AI-bedrijf een marathon en geen sprint. Ons AI-onderzoek heeft dit sentiment bevestigd; het heeft ook aangetoond dat bedrijven zich onvoorbereid voelen om AI-oplossingen op grote schaal uit te rollen en om de ingrijpende verschuivingen in de rollen van mensen en werkwijzen te managen als gevolg van dergelijke implementaties.”

Onzekere transformatie

Bestuurders zijn minder zeker over de weg naar transformatie. Slechts 4% gebruikt AI op een manier die hun bedrijf heeft getransformeerd en bijna een kwart (24%) is zelfs nog niet voorbij de initiële verkenningsfase gekomen. Belangrijke obstakels voor zakelijk succes zijn de huidige IT-infrastructuren van bedrijven en de klantverwachtingen. Organisaties erkennen ook de noodzaak om verder te gaan dan bestaande methoden om het succes van AI-implementaties te meten; bijna driekwart (72%) zegt niet over de juiste maatstaven te beschikken. Het onderzoek benadrukt ook de noodzaak voor bedrijven om een strategische benadering te hanteren bij de adoptie van AI en de juiste prestatie-indicatoren te ontwikkelen om de impact van de technologie op hun bedrijf te meten.

Sivaraman Ganesan, Head, AI.Cloud Business Unit, TCS , zegt: “ GenAI maakt de rekenkracht van gegevens, de cloud en AI echt tastbaar wanneer dit nauwkeurig is afgestemd en verantwoordelijk wordt gebruikt. Voeg daar menselijke vindingrijkheid aan toe en organisaties kunnen een nieuw paradigma creëren voor de huidige markt. Als gevolg hiervan zullen ondernemingen waarde voor stakdeholders en klanten leveren zoals nooit tevoren. Door onze ervaring in zakelijke dienstverlening, engineering, adviesen oplossingen kunnen we gebruik maken van dit nieuwe paradigma, en unieke waarde bieden aan al onze klanten en partners.”

Onderzoeksresultaten ‘AI for Business Study’

TCS was een van de eerste organisaties in de branche die de mogelijkheden van cloud computing en kunstmatige intelligentie bundelde onder de AI.Cloud-unit om te voldoen aan de opkomende behoeften van klanten. De unit stuurt de meerlaagse AI-architectuur van TCS aan om klanten te helpen bij het uitstippelen van strategieën voor de inzet van AI in hun waardeketens, om de implementatie mogelijk te maken en om het daarna te beheren.

Het TCS Thought Leadership Institute heeft bijna 1.300 CEO’s en andere senior executives met P&L-verantwoordelijkheden onderzocht, verspreid over 12 sectoren en 24 landen. Ongeveer de helft van de bedrijven had een jaarlijkse omzet van $1 miljard tot $5 miljard, en de andere helft had meer dan $5 miljard aan inkomsten. Andere belangrijke resultaten uit het rapport, die te vinden zijn op on.tcs.com/2024-global-AI-study , omvatten:

Bestuurders geloven dat de impact van AI groter zal zijn dan of gelijk aan die van het internet (54%) en smartphones (59%).
Bedrijfsfuncties met de meest voltooide AI-projecten: Financiën/controller (voltooiingspercentage van 29%); HR (voltooiingspercentage van 28%); Marketing (voltooiingspercentage van 28%).
65% van de senior executives zegt dat hun concurrentievoordeel nog steeds van mensen zal komen – waarbij AI hun creativiteit, intuïtie en strategisch denken versterkt en ondersteunt.
40% van de executives zegt dat ze in de toekomst veel veranderingen moeten doorvoeren in hun bedrijf voordat ze volledig kunnen profiteren van AI.
Meer dan de helft (55%) zei dat ze op dit moment actief veranderingen aanbrachten in hun bedrijfsmodellen of in hun producten en diensten, vanwege de potentiële voordelen en risico’s van AI.
81% van de executives benadrukt de noodzaak van wereldwijde AI-standaarden en regelgeving.
93% van de ondervraagde executives in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zei dat ze AI-projecten hebben gericht op het laten groeien van de omzet. Executives in andere regio’s zijn even enthousiast, met 89% in Noord-Amerika, 88% in APAC, 83% in continentaal Europa en 80% in Latijns-Amerika.
Bijna twee derde van de executives in de BFSI (64%) en productiesector (63%) die zijn ondervraagd, zegt dat ze enthousiast of optimistisch zijn over de impact van AI op bedrijven.

“Sinds onze oprichting in 1968 heeft TCS altijd vooropgelopen in het omarmen van nieuwe technologieën, helpen we onze klanten helpen bij het bepalen van de kansen die ze bieden en bij het uitvoeren van transformatieprojecten om snel bedrijfswaarde te creëren. Via ons TCS Thought Leadership Institute hebben we nieuwe inzichten gedeeld over elke belangrijke technologische ontwikkeling en de manier waarop verschillende sectoren en personen (CEO’s, CFO’s, CIO’s, enz.) deze benutten. Met behulp van deze nieuwe wereldwijde op data gebaseerde AI-studie, hopen we de dialoog verder te verdiepen en inzicht te geven in de verschillende perspectieven over hoe AI sterke, duurzame en flexibele bedrijven voor de toekomst kan ontwikkelen.” zegt Abhinav Kumar, Chief Marketing Officer, TCS.

+++

Einde persbericht

Over Tata Consultancy Services (TCS)

TCS Tata Consultancy Services is een organisatie voor IT-diensten, consulting en bedrijfsoplossingen die al meer dan 55 jaar samenwerkt met veel van ’s werelds grootste bedrijven bij hun transformatieprocessen. Het adviesgestuurde, cognitief aangedreven portfolio van zakelijke, technologische en technische diensten en oplossingen wordt geleverd via het unieke Location Independent Agile™ leveringsmodel, dat wordt erkend als een benchmark voor uitmuntendheid in softwareontwikkeling.

Tata Consultancy Services (TCS) is sinds 1992 actief in Nederland en vierde in 2022 zijn 30-jarige jubileum in het land. TCS Nederland heeft inmiddels ruim 3.000 werknemers en is actief in uiteenlopende sectoren zoals het bankwezen, finance, retail, de reisbranche, transport, energie- en hulpbronnen, hi-tech & business. In 2024 is TCS Nederland erkend als nummer één Top Employer door Top Employers Institute in Nederland. In 2021 opende het bedrijf zijn eigen co-innovatiecentrum TCS Pace Port™ Amsterdam, van waaruit het klanten door heel Europa helpt bij hun groei- en transformatietrajecten. Daarnaast is TCS nummer 1 qua klanttevredenheid, zo volgt uit onafhankelijk onderzoek onder CxO’s en IT-leiders van toonaangevende organisaties door Whitelane Research en Eraneos. 2024 is voor TCS het tiende opeenvolgende jaar in de top drie van IT-dienstverleners in Nederland.

TCS maakt deel uit van de Tata-groep, de grootste multinationale bedrijvengroep van India, en heeft meer dan 601.000 van ’s werelds best opgeleide consultants in 55 landen. Het bedrijf genereerde een geconsolideerde omzet van 29 miljard dollar in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2024 en staat genoteerd aan de BSE en de NSE in India. De proactieve houding van TCS op het gebied van klimaatverandering en het bekroonde werk met gemeenschappen over de hele wereld hebben het bedrijf een plaats opgeleverd in toonaangevende duurzaamheidsindices zoals de MSCI Global Sustainability Index en de FTSE4Good Emerging Index. Ga voor meer informatie naar www.tcs.com .

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht