Industry Wire

Geplaatst door Healthy.Capital

Alii ontvangt investering van Healthy.Capital

Amsterdam, 30 juni 2020 – Alii ondersteunt de medische wereld met een digitaal kennisplatform voor complexe medische kennis. In de vorm van dynamische protocollen wordt actuele wetenschappelijke kennis direct doorvertaald naar het praktisch handelen van de arts. Zo ontstaat echte personalised medicine, met voor patiënten de best mogelijke uitkomsten.

De gezondheidszorg in Nederland is zo succesvol omdat ze volledig leunt op de wetenschap. Wetenschappelijke kennis is natuurlijk de kern van goede zorg en je kunt de zorg zien als het tot uitvoer brengen van medische kennis.
Die kennis leefde altijd in het hoofd van de zorgprofessional en dat werkte en werkt uitstekend. Maar medische kennis is tegenwoordig zo rijk, complex en veranderlijk dat ze in haar volle omvang niet altijd meer past in het brein van die professionals. Daarom is het vaak handig om medische kennis ook digitaal beschikbaar te hebben. Zo maak je bijvoorbeeld heel precieze personalised medicine mogelijk en lukt het om het elektronisch patiëntendossier echt te laten helpen in de optimale behandeling van elke individuele patiënt. Bovendien geef je langs deze weg andere zorgprofessionals toegang tot relevante, hoogwaardige kennis, want digitaal is delen zo veel makkelijker. En juist dat delen is belangrijk nu medische kennis steeds sneller verandert. Ook patiënten krijgen op deze manier een betere mogelijkheid om de keuze te maken voor de behandeling die het beste bij hen past en hen de optimale kwaliteit van leven biedt.

Alii is een digitaal platform voor medische kennis dat precies die waarde biedt. Alii bewijst met het digitale platform voor medische protocollen dat het de taal van zorgprofessionals spreekt en de behoefte aan actuele medische kennis concreet kan doorvertalen naar praktisch handelen. Daarnaast heeft Alii de technische kennis in huis om deze protocollen perfect aan te sluiten op reeds bestaande platforms in de zorginstellingen.

Erik-Jan Vlieger, oprichter van Alii, en zijn medeoprichter Richard Osinga zien kansen om Alii’s platform voor medisch kennis versneld bij Nederlandse zorginstellingen te implementeren. De investering van Healthy.Capital zal daarvoor worden aangewend en daarnaast de verdere groei van het bedrijf ondersteunen. ‘Wij zien een enorme behoefte aan het mooi, slim en digitaal vormgeven van medische kennis. En om de belofte van het elektronische patiëntendossier eindelijk waar te maken, zodat patiënten altijd de beste zorg krijgen die maar mogelijk is. Wij komen graag in contact met bestuurders die enthousiast deze digitale transformatie vanuit de kern van de zorg willen vormgeven.”

Douwe Jippes, managing partner bij Healthy.Capital, stelt: ‘Healthy.Capital investeert in Alii vanwege de ontwikkeling van artificiële intelligentie in de zorg. Wij zien dat richtlijnen en zorgstandaarden op dit moment heel wisselend worden gebruikt. Alii heeft hét product om zorginstellingen in de nabije en verre toekomst een nog hogere kwaliteit van zorg te laten leveren. Tijdens de coronacrisis heeft Alii bijvoorbeeld een veel toegankelijker ic-beademings-protocol voor Covid-19 patiënten ontwikkeld. Dit is momenteel een veel geraadpleegd protocol op het platform.’
Overheidsprogramma’s zoals ‘De juiste zorg op de juiste plek’ zijn hard nodig om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen bieden. In de gezondheidszorg brengt Alii ‘de juiste kennis op de juiste plek’. De investering van Healthy.Capital geeft Alii de kans het team te laten groeien met nieuwe software ontwikkelaars en accountmanagers. Het doel van Alii is om in samenwerking met haar klanten versneld medische protocollen te digitaliseren.

Over Alii
De missie van Alii is om ervoor te zorgen dat de nieuwste wetenschappelijke kennis zo snel en zo goed mogelijk zijn weg vindt naar de medische praktijk. Dat doet Alii middels een digitaal platform voor medische kennis.
Alii is opgezet door Erik-Jan Vlieger en Richard
www.alii.care

Over Healthy.Capital
Healthy.Capital is een investeringsfonds met een focus op digital health. Samen met het netwerk van ondernemers die investeren in Healthy.Capital helpen zij veelbelovende bedrijven naar een volgend niveau te groeien. Als RVO Seed Capital fonds is Healthy.Capital gericht op Nederlandse start- en scale-ups, die de potentie hebben om internationaal op te schalen. Healthy.Capital investeerde naast Alii in vijf andere startups. www.healthy.capital

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht