Industry Wire

Geplaatst door VMWare

Bedrijven worstelen met executiekracht, niet met innovatie

Utrecht – Het onvermogen om goede ideeën om te zetten in nieuwe producten, diensten of strategieën in het tempo dat nodig is maakt organisaties kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Cass Business School en VMware dat de kloof onderzocht tussen het ontstaan van ideeën en de uitvoering ervan in organisaties in EMEA.

Het rapport genaamd Innovating in the Exponential Economy onthult de behoefte aan een cultuur waarin meer risico genomen durft te worden en waarin meer wordt geëxperimenteerd, zonder daarbij impulsief te zijn. De huidige situatie is er een waarin ‘quick wins’ worden beloond in plaats van strategische initiatieven, ondanks dat deze laatste meer potentiële voordelen hebben.

Tevens laat het rapport zien dat veel zakelijke beslissingen omkeerbaar zijn en dat het nadelig kan zijn om te wachten tot ideeën volledig uitgewerkt zijn voordat begonnen wordt met de uitvoering ervan. De onvoorspelbaarheid en snelheid waarmee verandering plaatsvindt leidt ertoe dat organisaties zekerheid willen voordat zij zich volledig inzetten voor nieuwe ideeën. Deze moeten dan flexibel genoeg zijn om aangepast te kunnen worden aan veranderende prioriteiten in plaats van volledig ontwikkeld en op schaal worden uitgerold.

Professor Feng Li, Head of Technology and Innovation Management bij Cass Business School en tevens auteur van het rapport, zegt: “De verschuiving naar digitaal heeft organisaties gedwongen anders na te denken over de manier waarop zij georganiseerd zijn, hoe ze tot ideeën komen en hoe zij deze leveren en meten. De toekomst is lastig te voorspellen en veel nieuwe ideeën worden al voorbijgestreefd voordat ze geïmplementeerd zijn. Mijn onderzoek laat zien dat de combinatie van leiderschap, cultuur en technologie goede ideeën op de gewenste snelheid tot werkelijkheid maakt.”

Andere belangrijke punten uit het rapport zijn:

  • Goede ideeën ten uitvoer brengen vereist een goede timing: te vroeg of te laat zijn bij het benutten van mogelijke kansen kan even schadelijk zijn. Het behouden van strategische focus is cruciaal om onderweg niet afgeleid te worden.
  • Het veranderen van gedrag betekent dat organisaties hun strategieën en doelen moeten transformeren zodat ze overeenkomen met de normen, waarden en aannames van medewerkers. Dit gebeurt veelal op onbewust niveau.
  • Om innovatie te laten slagen is het noodzakelijk om risico’s te nemen en daardoor soms zelfs te falen. Veel traditionele systemen voor risicobeheer zijn echter niet meer geschikt voor moderne verandering en staan innovatie in de weg. De meetbaarheid zou mee moeten kunnen veranderen met de strategie en zich niet uitsluitend beperken tot de elementen geld en tijd.

“Een bedrijfsplan in een digitale wereld moet aanpasbaar zijn aan marktomstandigheden en competitieve beslissingen. Ten koste van alles vasthouden aan een idee loopt in de regel niet goed af,” zegt Joe Baguley, Chief Technology Officer EMEA bij VMware. “Het behalen van solide bedrijfsresultaten vereist een innovatieve manier van denken en de mogelijkheid om deze ideeën om te zetten in actie, vaak op een redelijk hoge snelheid. Dit is alleen mogelijk met een bedrijfscultuur waarin innovatie gedragen wordt, waar mensen weten hoe zij kunnen bijdragen en wat zij moeten leveren. Het middel hiervoor is het technologieplatform waar apps ontwikkeld, beheerd en gedraaid kunnen worden in iedere cloud en op ieder apparaat. Zo wordt experimenteren, snelheid en delivery mogelijk.”

—————

Over VMware

VMware is wereldwijd leider in cloud-infrastructuur en zakelijke mobiliteit, en helpt organisaties hun digitale transformatie te versnellen. VMware stelt klanten in staat een software-defined aanpak toe te passen op business en IT met zijn cross-cloud architecture en oplossingen voor het datacenter, mobility en security. VMware behaalde in 2016 een jaaromzet van 7,09 miljard dollar en heeft wereldwijd meer dan 500.000 klanten en 75.000 partners. Het hoofdkantoor is gevestigd in Palo Alto, Californië.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht