Industry Wire

Geplaatst door Beslist.nl

Beslist.nl zet Certified Partnership op om klanten te ontzorgen en laten groeien

Beslist.nl wil de beste digital marketing service provider zijn voor webshops die producten willen verkopen, als verlengstuk van de online marketing afdeling van webshops. Door de inzet van beslist.nl groeien webshops in klanten, omzet en marktaandeel. Om de beste digital marketing service provider te blijven werkt beslist.nl continue aan manieren om haar klanten te helpen betere resultaten uit de advertentiebestedingen te halen. Een van de initiatieven hiervoor is het recent opgezette Partnerprogramma. Met trots deelt Beslist.nl mede dat Adhouse7, Fosby en E-SS (E-System Solutions) de geselecteerde Certified Partners zijn.

Webshops die met hun producten op beslist.nl adverteren, kiezen vaak voor een partner die hen daarbij ondersteunt of ontzorgt. Het kiezen voor de juiste, ervaren samenwerkingspartner heeft vele voordelen. Aansluitingstrajecten verlopen sneller, data wordt vollediger ontsloten en campagnes lopen beter. Een goede partner verdient zichzelf terug.

Beslist.nl werkt altijd samen met de partner die de webshop gekozen heeft, maar we delen graag onze ervaringen en hebben die partijen in ons partnerprogramma opgenomen waarbij de professionaliteit en expertise zich in de praktijk bewezen heeft. Met deze partijen is ook frequent contact op operationeel en tactisch niveau om de beheerde campagnes optimaal te laten renderen.

“Als online winkelcentrum en Marketplace heeft beslist.nl te maken met duizenden aangesloten webshops en daarmee enorme volumes aan producten en bezoekers. Het kan voor de klant (de aangesloten webshop) een enorme uitdaging zijn om alle data op een juiste wijze te structuren in een product feed, maar het hoeft geen uitdaging te zijn met de juiste feed partner. Voor beslist.nl is het daarom belangrijk om te weten dat haar partners gespecialiseerd zijn in feed management en weten op welke manieren je de beste resultaten uit beslist.nl kunt halen. Zo kent de samenwerking van het Certified Partnership drie winnaars: De Certified Partners, de aangesloten webshops en Beslist.nl zelf.”, aldus Kees Verpalen, CEO en oprichter van beslist.nl.

We gaan altijd graag in gesprek met partners van webshops over hoe we gezamenlijk de dienstverlening kunnen verbeteren. De certificering binnen ons partner programma is gebaseerd op een aantal criteria, waaronder bewezen rendement voor een gedeelde klantgroep in de praktijk.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht