Industry Wire

Geplaatst door AgOS

Blockchain-revolutie in de supply chain: nieuw concept verlaagt kosten en verhoogt efficiëntie productieketens

De Nederlandse startup AgOS start, ondersteund door haar partners Allianz Global Corporate & Specialty SE,Euler HermesClifford ChanceGreensill, Nyenrode, Universiteit Wageningen en de Hogeschool Windesheim, een pilot met een ‘Supply Chain Finance House’. Dit revolutionaire concept, op basis van blockchain-technologie, scheidt het fysieke en juridische eigendom in de supply chain, met grote kostenbesparingen en efficiency winsten in de keten tot gevolg.

Van oud naar nieuw; voorfinanciering beperkt tot eigen toegevoegde waarde

In de huidige supply chain koopt iedere schakel het eindproduct van de voorgaande schakel, voegt hier waarde aan toe, en verkoopt het volledige product weer door aan de volgende schakel in de keten. Iedere ondernemer wordt hierdoor opgezadeld met een grote financieringslast. De inkoopprijs van de halffabricaten (zoals papier, nietjes en inkt in geval van een drukkerij) is in de regel 2 tot 3 maal groter dan de eigen toegevoegde waarde (het drukproces zelf). Dit leidt tot een grote behoefte aan werkkapitaal, met bijbehorend financieringsrisico en navenante kosten.

Het Supply Chain Finance House (SCFH) daarentegen, is in iedere fase van de keten zelf de eigenaar van het eindproduct in wording. Waar voorheen de ondernemers zelf eerst de halffabricaten aankochten, kunnen zij zich nu beperken tot hun toegevoegde waarde. Bij oplevering van hun product worden zij automatisch betaald voor alleen deze toegevoegde waarde. Dit beperkt drastisch de risico’s en de financierings- en administratiekosten van deze ondernemingen, maar ook de transactiekosten tússen de schakels van de keten.

De relatieve grootte van deze transactiekosten tussen de schakels, t.o.v. de toegevoegde waarde van de schakels zelf, verhindert momenteel in veel supply chains verdergaande specialisatie (de kosten en risico’s wegen niet langer op tegen de winst/toegevoegde waarde). “Doordat het SCFH de verschillende kosten in de keten beperkt, wordt verdere specialisatie aangewakkerd met verhoogde efficiëntie en lagere productiekosten tot gevolg”, aldus Sidney Richards, medeoprichter van AgOS.

Het SCFH: Toezegging, Verzekering en Obligaties

Het SCFH werkt middels een toezegging van de eindkoper tot afname van het eindproduct, een verzekerde aflevergarantie en één centraal, niet te manipuleren, register in de vorm van een blockchain. Het onafhankelijke SCFH financiert de toegevoegde waarde van iedere schakel in de keten en ontvangt hiervoor uiteindelijk van de eindkoper weer haar investering terug. Het SCFH financiert zich door middels obligaties geld op te halen op de kapitaalmarkt. Door de mogelijkheden in kaart te brengen om het aflever- en afnamerisico met een verzekering af te dekken, beperkt het risico op de obligatie zich tot de faillissementsrisico’s van de eindafnemer en/of de verzekeraar. “Met onze krachtige partners hebben we hiermee alle kennis in huis om dit revolutionaire concept vorm te geven”, aldus Pieter Klapwijk, medeoprichter AgOS.

Binnenkort zal een eerste pilotproject van start gaan in een Nederlandse varkensketen. AgOS verwacht voor de zomer van 2019 een ‘proof of concept’ te hebben liggen.

Samenvatting

– Geen eigendomsoverdracht binnen de keten -> Transactiekosten worden sterk beperkt

– Lagere transactiekosten t.o.v. toegevoegde waarde leidt tot meer specialisatie

– Sterke vermindering benodigd werkkapitaal in de keten -> Lagere financieringskosten

– SCFH kan volledige en vele verschillende ketens tegelijk laten verzekeren -> Lagere kosten

– SCFH verwacht een kostenbesparing van minimaal 5% van de verkoopprijs.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht