Industry Wire

Geplaatst door Bomberbot

Met Bomberbot kunnen nu ook ouders hun kinderen leren programmeren

Bomberbot, het lespakket waarmee kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op basisscholen kunnen leren programmeren, heeft zoveel aanvragen van ouders gekregen dat het nu ook voor deze groep geschikt is gemaakt. Ouders kunnen samen met hun kinderen de lessen doorlopen en de verschillende levels kraken.

Alhoewel de interesse voor programmeren bij steeds meer scholen toeneemt, worden programmeerlessen nog niet op alle scholen gegeven. In Nederland wordt druk gediscussieerd of programmeerlessen een vast onderdeel moeten worden van het lespakket. In landen als Engeland, Finland en Griekenland is dit al wel het geval. In de tussentijd is er veel interesse bij ouders die het belangrijk vinden om hun kinderen vaardigheden van de 21e eeuw bij te brengen, maar waarvan de scholen van de kinderen nog geen programmeerlessen geven.

Versie voor ouders
De versie voor de ouders verschilt in de basis niet veel van die voor de scholen. Het is de bedoeling dat ouders echt met hun kinderen gaan zitten en samen de levels kraken. ‘Door kinderen de basisbeginselen van het programmeren bij te brengen leren ze de wereld om zich heen beter begrijpen. Want waar komt tegenwoordig geen programmeerwerk meer aan te pas? Het zit in de televisie, de auto, telefoons, noem maar op. Het is belangrijk dat kinderen weten dat dat er niet zomaar is, maar dat iemand dat gemaakt heeft’, legt Joost Bazelmans van Bomberbot uit.

Het pakket van Bomberbot is gebaseerd op het beproefde lespakket dat in het Britse onderwijs gebruikt wordt. Het pakket bestaat uit 16 lessen. Ouders kunnen 3 lessen gratis proberen waarna ze kunnen besluiten of ze het hele pakket willen aanschaffen.

Over Bomberbot
In een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van de nieuwste computers en software is het belangrijk dat kinderen begrijpen wat programmeren is en wat je ermee kunt doen. De Nederlandse startup Bomberbot helpt leraren op een eenvoudige en speelse manier bij het geven van programmeerlessen, zonder dat daar enige voorkennis voor nodig is. Bomberbot voorziet in een eenvoudig te volgen lespakket met geïllustreerde presentaties. Daarnaast heeft Bomberbot een ruim aanbod aan activiteiten waar geen computer voor nodig is. Dus ook scholen waar geen of weinig computers in het lokaal zijn kunnen met Bomberbot aan de slag. Door middel van een dashboard kunnen de leraren de voortgang van hun leerlingen volgen en het tempo aanpassen aan de specifieke leerling. Ook ouders kunnen met hun kinderen met Bomberbot aan de slag.

Belangrijke vaardigheden die kinderen met Bomberbot trainen zijn onder andere computationeel denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken; kwaliteiten die onmisbaar zijn in de wereld van morgen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht