Industry Wire

Geplaatst door Caesar Overheid

Caesar Overheid krijgt opdracht Omgevingsloket Online

Utrecht, 12 oktober 2018 – IT-dienstverlener Caesar Groep heeft de meerjarige opdracht gewonnen voor het beheren en door ontwikkelen van het Omgevingsloket Online (OLO2). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zette vanuit de Directie Concern Informatievoorziening de offerte voor OLO2 uit in het voorjaar van 2018. De opdracht heeft een geraamde opdrachtwaarde van 2 miljoen euro.

Met Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl), in gebruik bij alle provincies, gemeenten en waterschappen, kunnen burgers en bedrijven digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. De overheid kan met Omgevingsloket online de aanvragen behandelen. Ook kan met Omgevingsloket online een vergunningscheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is. Sinds 2012 is Caesar Groep al verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van Omgevingsloket Online.

Binnen het door het Ministerie aangegeven kader deed Caesar Groep het kwalitatief meest passende aanbod. In plaats van een aanbod voor klassiek beheer (vast plus variabel) deed Caesar een continuïteitsaanbieding, waarbij het team in stand wordt gehouden gedurende de formele contractduur (van 3 jaar), plus de mogelijkheid om te verlengen. De feitelijke opdrachtnemer is Value&Result, onderdeel van Caesar Overheid, welke is gespecialiseerd in het modelleren vanuit bedrijfsregels en wetgeving naar directe procesuitvoering via het Be Informed-platform.

Dick Hof, Directeur bij Caesar Overheid: “Wij zijn er bijzonder trots op dat wij de ruimte hebben gezocht om een oplossing te bieden die past bij de huidige levensfase van het omgevingsloket online. Op die manier kunnen we in onze dienstverlening ook echt invulling geven aan onze doelstelling om zo duurzaam mogelijke oplossingen te bieden. Het wederom winnen van OLO2 sterkt ons in het vertrouwen dat de markt dit waardeert.”

Over Caesar Overheid

Caesar Overheid richt zich op het realiseren en implementeren van ICT-oplossingen, conform afspraak met de klant en zijn organisatie doelstellingen. Wij vullen dit in door het leveren van (digitale) maatwerk oplossingen en het inzetten van de beste bij de klant passende ICT-professionals. Onze klanten zijn met name grote en middelgrote (overheid) organisaties die werken met vaste leveranciers op basis van meerjarige overeenkomsten. Caesar Overheid beschikt over deskundigheid op alle functieniveaus en bijna alle ICT-technologieën.

Caesar Overheid maakt samen o.a. met Value&Result  deel uit van de Caesar Groep, welke sinds 1993 actief is als ICT-dienstverlener.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht