Industry Wire

Geplaatst door TalentZ.nl

Campagne TalentZ.nl voor anoniem solliciteren een schot in de roos

In augustus lanceerde TalentZ.nl op hun gratis vacatureplatform de mogelijkheid om anoniem te solliciteren. Een landelijke campagne (‘Talent zit in iedereen, solliciteer anoniem’) sloeg, zo blijkt uit recente cijfers, enorm aan. Er werden 5,5 miljoen mensen mee bereikt en alleen al op Youtube scoorden TalentZ-video’s ruim 1 miljoen views. Maar het belangrijkste is, zegt TalentZ-oprichter Martijn Apeldoorn, dat de discussie over discriminatie op de arbeidsmarkt verder is aangewakkerd. Dat blijkt mede uit het feit dat zich in korte tijd ruim 1000 mensen registreerden. ‘Die respons laat zien dat er een grote behoefte aan verandering op de arbeidsmarkt bestaat.’

Via het voor iedereen gratis toegankelijke TalentZ worden kandidaten door werkgevers voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd om wat ze kúnnen en niet om wie ze zijn. Niet huidskleur, leeftijd of geslacht, maar talent en persoonlijke eigenschappen zijn de bepalende factoren. Zo kan anoniem solliciteren zéker in de beginfase van het sollicitatieproces een belangrijk wapen in de strijd tegen ongelijke kansen op de arbeidsmarkt  zijn.

TalentZ.nl begon de succesvolle campagne mede om de discussie over die ongelijke kansen te versterken en te verdiepen. Dat is volgens Martijn Apeldoorn prima gelukt: ‘We zijn vanuit het hele land overstelpt met positievereacties, vragen en ideeën en hadden bijvoorbeeld op onze website binnen één maand al 30.000 nieuwe unieke bezoekers. Het onderwerp leeft enorm. Opvallend vind ik wel dat het aantal bedrijven in vergelijking met het aantal werkzoekenden achterblijft. Er hebben zich maar liefst tien keer meer werkzoekenden dan bedrijven geregistreerd op ons platform. Wat dat betreft valt er dus nog een slag te maken.’

Voor TalentZ.nl staan de begrippen vrijheid en eenvoud centraal. Niks móet, alles kán. Dit betekent dat werkgevers en werkzoekenden uiteraard ook de mogelijkheid wordt geboden om openbaar te solliciteren. Maar ook in dat geval komt de match tot stand op basis van talent, met gebruikmaking van het gehele profiel. TalentZ.nl laat uitgedrukt in een matchingspercentage en op basis van mede via assessment verkregen informatie zien of en zo ja hóe bedrijven en werkzoekenden bij elkaar passen. Werkgevers kunnen dus zelf bepalen hoe zij voor een kennismakingsgesprek de beste personen aan tafel willen krijgen. De ene keer kan het een anonieme sollicitant zijn, de ander keer niet.

TalentZ.nl begon bijna twee jaar geleden als stagewebsite en richtte zich destijds succesvol op alleen Noord-Holland. Mede dankzij een geslaagde investeringsronde die recent 1,2 miljoen euro opleverde is TalentZ.nl uitgebouwd tot een landelijk opererend vacatureplatform.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht