Industry Wire

Geplaatst door NTT

Connected Conservation Foundation van start

Barneveld, 24 september 2020Connected Conservation Foundation, een nieuwe Britse liefdadigheidsinstelling die vandaag van start gaat, wil alle vormen van stroperij over de hele wereld uitroeien met behulp van technologie. De stichting gaat fondsen werven voor projecten waarbij technologie ter plaatse wordt ingezet om het milieu en de wilde dieren te beschermen en lokale gemeenschappen een steuntje in de rug te geven door middel van onderwijs en nieuwe banen.

De bescherming van wilde dieren is nu belangrijker dan ooit vanwege de levensveranderende impact van het coronavirus. Het aantal stroperijen is toegenomen, en het lokale levensonderhoud dat afhankelijk is van het wildtoerisme staat onder druk. Het coronavirus heeft de plattelandseconomieën in heel Afrika uitgehold, wat heeft geleid tot een verhoogde druk op beschermde gebieden en, op sommige plaatsen, tot een forse toename van stroperij op bush-vlees en hoogwaardige wildproducten. Onmiddellijke actie is nodig om deze crisis af te wenden en bedreigde diersoorten zoals neushoorns, olifanten, leeuwen, schubdieren en tijgers te beschermen, net als vele andere soorten die in de natuurreservaten leven.

De projecten van de stichting gaan de effecten van corona tegen door lokale natuurbeschermers te voorzien van technologie waarmee zij verdachte activiteiten in natuurreservaten kunnen opsporen en aanpakken vóórdat de stroperij plaatsvindt. De projecten ondersteunen samenwerkingsverbanden die zo belangrijk zijn voor de structurele bescherming van wilde dieren. De stichting werkt ook samen met de omliggende gemeenschappen om door middel van on-the-job training voorlichting te geven over de verschillende technologische oplossingen binnen de lokale parkreservaten.

De stichting is opgericht onder leiding van Bruce ‘Doc’ Watson, medeoprichter van Dimension Data (nu onderdeel van het in 2019 opgerichte NTT Ltd.). De stichting brengt technologiepartners, natuurbeschermers en gelijkgestemde organisaties bij elkaar; alleen met een multidisciplinaire aanpak en het gebruik van conservatietechnologie kan de stroperij gestopt worden.

De stichting is opgericht om het succes van het pilotproject – Connected Conservation – voort te zetten. Dit project reduceerde de neushoornstroperij in een Zuid-Afrikaans particulier wildreservaat in de eerste twee jaar met 96 procent. Sindsdien is het project uitgebreid naar Noord-Kenia, waar nauw wordt samengewerkt met de Northern Rangelands Trust.

De stichting neemt de werkwijze van de pilot over en volgt bij natuurbescherming niet langer de bewegingen van dieren, maar van mensen. Het pilotproject maakte gebruik van een proactieve aanpak en een breed scala aan technologieën, zoals sensoren, bewakingscamera’s, biometrische scanning en akoestische vezels, om zo een ’Reserve Area Network’ te vormen dat wilde dieren en de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid beschermt.

De combinatie van technologie die wordt gedoneerd door NTT Ltd. en Cisco, de steun van partners zoals The Vulcan Trust, Dimension Data, Mishcon de Reya en Northern Rangelands Trust, en de door individuele en zakelijke sponsors ingezamelde fondsen, helpen de stichting bij het opzetten van meer van deze succesvolle projecten in andere gebieden om nog meer diersoorten te beschermen.

Doc Watson: “Met het uitbreken van COVID-19 is het gevaar voor wilde dieren alleen maar groter geworden. Het is belangrijker dan ooit om de wereld om ons heen te beschermen en het vreselijke stropen te stoppen. Het is onze plicht om actie te ondernemen en een wereld te creëren waar dieren vrij kunnen rondlopen. Door het teruggelopen toerisme in de parkreservaten is de werkloosheid gestegen en worden er meer dieren gedood om hun vlees. We moeten reservaatbeheerders de kennis en middelen geven die nodig zijn om de lokale fauna te beschermen. De Connected Conservation Foundation bouwt voort op het succes van de pilot door lokale conservatieteams te helpen bij het inzetten van deze bewezen technologieën, en de kwetsbare natuur te beschermen en uit te breiden. Door samen te werken, hebben we echt een goede kans om het stropen wereldwijd drastisch te verminderen.”

De nieuwe stichting is gevestigd in Londen en opereert onafhankelijk onder aansturing van een raad van bestuur. De stichting wil een raamwerk en structuur bieden waarbinnen donaties en investeringen kunnen worden aangetrokken en beheerd, en zorgen voor transparantie over het hoe en wanneer inzetten van fondsen voor projecten.

Donaties aan de stichting kunnen via hun website gedaan worden. Donaties ondersteunen de reservaatprojecten in Zuid-Afrika, Kenia, Mozambique en Zambia. Primaire doel is de bescherming van neushoorns, olifanten en antilopen, en de ontvangen donaties helpen dan ook de technologie en apparatuur aan te schaffen die nodig zijn om de virtuele omheining te maken en het land waar de wilde dieren leven te beschermen.

###

 

Over Connected Conservation Foundation

Connected Conservation Foundation streeft naar een wereld waar dieren zich vrij kunnen bewegen en veilig zijn. De stichting wil elke vorm van stroperij uitroeien, en mensen en partners die onze passie delen bij elkaar brengen. Wij werven fondsen voor projecten die wilde dieren beschermen met behulp van technologie om zo een structurele en duurzame manier te vinden waarop we de omringende gemeenschappen en ecosystemen kunnen ondersteunen. De stichting is gevestigd in Londen. Het opereert onafhankelijk onder aansturing van een raad van bestuur. Ga voor meer informatie naar connectedconservation.foundation.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht