Industry Wire

Geplaatst door Cordaid

Cordaid start met artificial intelligence

Cordaid start binnenkort met het toepassen van artificial intelligence t.b.v. hun communicatie met (potentiele) donateurs. Dit doen zij door de telefoongesprekken die plaatsvinden, real-time en volautomatisch te analyseren middels spraakherkenning en het Artificial Intelligence platform ontwikkeld door Mangl.

Inzichten vanuit artificial intelligence

Dankzij deze samenwerking kan Cordaid straks als eerste charitatieve instelling in Nederland beschikken over inzichten welke worden gegenereerd uit duizenden (real-time) gespreksanalyses. De samenwerking houdt niet op bij het analyseren van de gesprekken. De technieken en het platform bieden namelijk nog meer mogelijkheden. Cordaid gaat inzichten delen met haar partners zodat ook zij precies weten waar het goed gaat in het contact met de donateur en waar er nog verbetering denkbaar is.

Artificial intelligence binnen MANGL

Mangl combineert spraakherkenning en AI om zonder tussenkomst van menselijk handelen gesprekken te analyseren op commercieel en compliance niveau. De gesprekken welke gevoerd worden voor en door Cordaid worden zo in een hoog tempo en met een betrouwbaarheid welke hoger is dan een mens geanalyseerd. De feedback wordt teruggekoppeld naar het platform waar middels dashboards de inzichten duidelijk worden voor de betrokkenen. “Wij vinden het super om te zien dat dankzij Cordaid nu ook de charitatieve markt in Nederland gebruik gaan maken van ons platform.” Aldus Mark Riepma, Mede-oprichter van Mangl.

Communicatie met de achterban

Goede communicatie met de achterban is essentieel voor Cordaid. “Cordaid hecht veel waarde aan haar donateurs die het mogelijk maken om wereldwijd armoede te bestrijden. Goede communicatie met deze achterban is daarom essentieel”. Aldus Hanneke Warrink. Sr. Fundraiser bij Cordaid. Hanneke vervolgt: “Wij vinden het belangrijk om in het contact met onze donateur te streven naar maximale transparantie. Het platform van mangl biedt ons de kans dat zo goed mogelijk te doen.”

Over Mangl:

Mangl heeft een platform ontwikkeld dat door middel van Artificial Intelligence en spraakherkenning automatisch gesprekken kan analyseren en gedrag kan voorspellen.

  1. Het platform kan gesprekken analyseren op vooraf bepaalde analysepunten.
  2. Die inzichten vertaald Mangl naar het platform zodat een ieder precies weet wat men beter kan doen in de gesprekken, betere resultaten te behalen of zich beter aan de wet- en regelgeving te houden.
  3. Door gebruik te maken van artificial intelligence kan Mangl het gedrag van klanten en fondsenwervers voorspellen. Denk aan: beklijving, NPS en overige klanttevredenheidscores.

 

 

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht