Industry Wire

Geplaatst door IBM

Crowdsourced ‘Supercomputer’ zorgt voor meer lokale en nauwkeurige neerslagvoorspellingen

Amsterdam, 21 november, 2019 – Nauwkeurige neerslagvoorspellingen zijn cruciaal in Afrika, waar 95 procent van de landbouw afhankelijk is van zeer lokale regenbuien. De huidige voorspellingen zijn vaak gebaseerd op  satellietgegevens, en zijn niet nauwkeurig genoeg voor kleine geografische gebieden. Om de lokale neerslagvoorspellingen in de Sub-Sahara regio te verbeteren  en om boeren te helpen hun gewasstrategie beter te plannen, heeft IBM samen met de TU Delft het Africa Rainfall

Project opgezet. Dankzij gecrowdsourcede rekenkracht van vrijwilligers uit het IBM World Community Grid kunnen de voorspellingsmodellen waarbij grond- en satellietgegevens betrokken zijn nu getest worden.

Er is enorm veel rekenkracht nodig om kleine boerderijen te helpen bij het nauwkeurig voorspellen van neerslagpatronen. HetAfrica Rainfall Project stimuleert daarom duizenden vrijwilligers wereldwijd om de ongebruikte rekenkracht van hun computers te doneren. Op deze manier vormen zij samen één virtuele supercomputer en kunnen zij zeer gedetailleerde simulaties van de neerslagpatronen draaien. Hiermee kunnen uiteindelijk betere voorspellingen worden gedaan waarmee boeren zorgvuldiger kunnen plannen en beter kunnen inspelen op klimaatverandering. Bovendien kan de informatie nuttig zijn voor de planning van waterkrachtcentrales, en het verstrekken van leningen en agrarische verzekeringen.

Nauwkeurig

Het is de eerste keer dat regenval in de Sub-Sahara regio op een schaal van 500 meter tot 1 kilometer nauwkeurig in kaart wordt gebracht gedurende het gehele regenseizoen. Bovendien is het ook de eerste keer dat dit gebeurt op basis van crowdsourcing.

“Dit is een uniek project waarin iedereen een steentje bij kan dragen”, zegt professor Nick van de Giesen van de TU Delft. “De uitkomsten van het project dragen direct bij aan een beter inzicht in de verdeling van de regen in Afrika. De regen daar valt voornamelijk in wat wij ‘zomerse regenstormen’ zouden noemen, waarbij de ene kant van de stad onder water staat terwijl de andere kant droog is. Dergelijke verschillen over korte afstanden kunnen alleen met veel rekenkracht worden nagebootst.”

Iedereen met een computer en internetverbinding kan een gratis en veilig softwareprogramma downloaden van IBM’s World Community Grid (worldcommunitygrid.org). Wanneer de software detecteert dat de apparaten van vrijwilligers hun rekenkracht niet volledig benutten, voert het automatisch berekeningen uit voor wetenschappers. De resultaten worden vervolgens vergeleken met de informatie van The Weather Company, satellietdata en grondobservaties. Op deze manier hopen wetenschappers de lokale voorspellingen te verbeteren.

 

###

Over het World Community Grid

World Community Grid is een MVO initiatief van IBM. Tot op heden hebben meer dan 760.000 personen en 430 organisaties voor meer dan een miljard jaar aan rekenkracht bijgedragen om 30 onderzoeksprojecten te ondersteunen, waaronder studies voor betere waterfiltratiesystemen en nieuwe materialen voor het efficiënt opvangen van zonne-energie. data van een World Community Grid-project worden altijd met de wereld gedeeld, tot nu toe zijn meer dan 50 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. De rekenkracht die op basis van crowdsourcing gratis wordt verstrekt stelt onderzoekers in staat om onderzoeken op te schalen, nieuwe onderzoeksbenaderingen na te streven en processen te versnellen.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht