Industry Wire

Geplaatst door Crowdstrike

CrowdStrike Global Threat Report 2024: Van uitbraak tot incident in minder dan drie minuten; Cloud-infrastructuur onder vuur

Amsterdam – 27 februari, 2024 – CrowdStrike (Nasdaq: CRWD) heeft de algemene beschikbaarheid aangekondigd van Charlotte AI en Falcon for IT, evenals nieuwe innovaties voor Falcon Data Protection. Hierdoor worden security en IT geïntegreerd, de kracht van GenAI ontketend en de risico’s op gegevensblootstelling die gepaard gaan met commerciële GenAI-tools geminimaliseerd. Deze nieuwste releases leveren AI-native innovatie, een kenmerk van het CrowdStrike Falcon® XDR platform.

Naarmate moderne bedreigingen steeds geavanceerder worden en de snelheid van aanvallen toeneemt, vereist de toekomst van bescherming één modern security platform dat speciaal is ontworpen om gegevens, cybersecurity en IT te integreren, met GenAI en workflow-automatisering ingebouwd in het platform. Security teams moeten gegevens snel kunnen omzetten in inzichten om snellere en nauwkeurigere beslissingen te kunnen nemen. Security en IT moeten silo’s doorbreken om samen te werken en snelle acties te stimuleren die organisaties beschermen tegen risico’s. Organisaties hebben de vrijheid nodig om gebruik te maken van de nieuwste GenAI-innovaties voor bedrijfsversnelling zonder de angst om gevoelige gegevens bloot te leggen. Met de nieuwe releases integreert CrowdStrike security en IT en ontketent het de kracht van GenAI om de organisatorische snelheid en coördinatie te leveren die nodig zijn om inbreuken te stoppen in één platformervaring.

“Het stoppen van inbreuken vereist dat security en IT samenwerken om snel de vele lekken te vinden en te repareren die aanvallers exploiteren. Dit is een al lang bestaand probleem dat verouderde producten niet kunnen oplossen. Met generative AI als basis van het Falcon-platform integreren we security en IT door teams de mogelijkheid te bieden een vraag te stellen, deze te beantwoorden en actie te ondernemen op elk IT-vraagstuk, net zo eenvoudig als het voeren van een gesprek, allemaal vanuit één platformervaring”, zegt George Kurtz, CEO en medeoprichter van CrowdStrike. “Met onze single-agent, single-platform architectuur, de mogelijkheid om gegevens op schaal te verzamelen en workflow automatisering in de hele organisatie te stimuleren, is het integreren van security en IT de natuurlijke evolutie van het platform. Dit is de toekomst van moderne security.”

Charlotte AI brengt conversationele AI naar security
Charlotte AI levert de transformatieve kracht van conversationele AI aan organisaties. Door gebruik te maken van meerdere fundamentele AI-modellen, verandert Charlotte AI uren werk in minuten of seconden, democratiseert cybersecurity en levert waarde over het gehele Falcon-platform. Charlotte AI maakt security teams sneller, beter en slimmer door:
Analisten van alle vaardigheidsniveaus op een hoger niveau te brengen – hen de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, antwoorden terug te krijgen in eenvoudige taal en snel actie te ondernemen via workflowautomatisering.
Security acties en -resultaten te versnellen – onderzoeks- en reactietijd minimaliseren. Early adopters melden dat ze vragen over hun security status 75% sneller kunnen beantwoorden, 57% sneller query’s kunnen schrijven en 52% efficiënter op aanvallers kunnen hunten.
Cybersecurity beheer te vereenvoudigen – door een verantwoorde toepassing van AI-innovaties met ingebouwde security en vertrouwen mogelijk te maken, inclusief zichtbare en traceerbare brondata, rolgebaseerde toegangscontroles en geavanceerde security, blijven organisaties veilig.
Falcon for IT integreert security en IT operaties
Als eerste product dat vanaf de basis is opgebouwd om GenAI-workflows uit te voeren via Charlotte AI, consolideert Falcon for IT meerdere gebruiksscenario’s binnen security en IT. Dit stelt organisaties in staat om verouderde producten te vervangen door de single-agent architectuur van het Falcon-platform. Vanaf één platform kunnen klanten inzicht krijgen, risico’s begrijpen en agenten en producten consolideren door in staat te zijn om:
Elke vraag in eenvoudige taal te stellen om het technologiepark te rationaliseren en realtime inzicht te krijgen in elk bedrijfsmiddel op verschillende besturingssystemen.
Direct antwoorden te krijgen van Charlotte AI over de status en het risicopotentieel van bedrijfsmiddelen in de hele organisatie om mogelijke lekken te dichten.
Direct actie te ondernemen bij security en IT met krachtige, geautomatiseerde reacties om probleemoplossing te versnellen, naleving af te dwingen en forensisch onderzoek te versnellen.
Falcon Data Protection voorkomt GenAI data blootstelling
De nieuwste innovaties voor Falcon Data Protection helpen organisaties vol vertrouwen nieuwe AI-technologieën te implementeren door direct datalekken te stoppen wanneer gevoelige data wordt gekopieerd, geplakt of geüpload naar web-based, commerciële GenAI tools. Falcon Data Protection vervangt verouderde DLP en biedt uitgebreide regels die de inhoud volgen, zelfs als het door bestanden heen beweegt, om zo onopzettelijke of kwaadwillende downstream blootstelling te stoppen. Bovendien kunnen organisaties potentiële gegevensdiefstal stoppen met uitgebreide zichtbaarheid in de gegevens in zip-bestanden, zelfs als deze genest zijn voordat ze gestolen worden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht