Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

DEFINITIEF GROEN LICHT VOOR NIEUWE MASTER ROBOTICS

De Universiteit Twente heeft definitief groen licht gekregen om vanaf collegejaar 2022-2023 de nieuwe masteropleiding Robotics toe te voegen aan haar onderwijsaanbod. Er vond recent een visitatie plaats door de NVAO, het accreditatieorgaan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De uitkomst was positief en daarmee is de laatste horde genomen.

Op de Universiteit Twente is de afgelopen maanden en jaren achter de schermen druk gewerkt om alle formele stappen te doorlopen. Zo was er nauw contact met de medezeggenschapsorganen van de UT, die instemmingsrecht hebben, en kwam er eerder al een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).

De nieuwe master Robotics is het antwoord op de enorme marktvraag en de populariteit van het vakgebied robotica onder (aankomende) studenten. De master Robotics brengt verschillende UT-disciplines bijeen en is voor het grootste deel opgezet vanuit twee faculteiten: EEMCS en ET. De master kent drie specialisaties:

  • Mechatronics and physical AI
  • Algorithms and software AI
  • Human-robot interaction and social AI 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht