Industry Wire

Geplaatst door delaware

delaware’s nieuwe genAI programma legt focus op governance en use cases

Antwerpen, oktober 2023 – Om zijn positie als innovator verder te versterken, investeert delaware extra in generatieve AI of genAI. “We zijn ervan overtuigd dat genAI meer is dan een hype en willen op dat vlak een toonaangevende, innovatieve partner zijn voor onze ecosysteempartners en onze klanten”, klinkt het bij senior manager Sven Arnauts, die de leiding heeft over het programma. Het initiatief is de grootste investering van delaware International tot nog toe en omvat het opleiden en empoweren van de 5.000 consultants van het bedrijf.

Het wereldwijde genAI-programma van de groep is gebouwd rond drie grote doelstellingen:

  1. Klanten (pro)actief helpen om meer waarde te creëren
  2. De interne processen van delaware optimaliseren
  3. Best practices ontwikkelen op het gebied van governance

Als onderdeel van het programma krijgt elke delaware-entiteit wereldwijd een eigen ‘AI Champion’. “Generatieve AI is zonder twijfel de meest ingrijpende ontwikkeling van het afgelopen decennium op vlak van IT ”, zegt Sven. “Iedereen snel op dezelfde lijn krijgen is daarom essentieel. Terwijl onze initiële stappen globaal waren, zullen de activering van de klanten en de implementatie door delaware nu op lokaal niveau gebeuren. Op die manier blijven we ook trouw aan onze ‘glocal’ aanpak.”

GenAI vanuit drie invalshoeken

delaware gaat generatieve AI benaderen vanuit drie invalshoeken: de klant, de interne processen en governance. Bij de eerste twee draait het volledig rond het potentieel om de efficiëntie te verhogen en meer waarde te genereren. “We ontwikkelen nieuwe mogelijkheden en tegelijk tillen we onze bestaande oplossingen naar een hoger niveau”, aldus Sven. “Ondertussen blijven ook onze ecosysteempartners grote stappen zetten. Microsoft 365 Copilot zal vanaf november algemeen beschikbaar zijn voor zakelijke klanten, terwijl Salesforce (Einstein GPT, Tableau AI) en SAP ook aan een hoog tempo hun eigen genAI- en copilot-bedrijfsoplossingen ontwikkelen.”

In het derde luik van de genAI-aanpak van delaware komt het erop aan ervoor te zorgen dat generatieve AI gebruikt wordt voor de juiste zaken. “Aanvankelijk verwarden mensen ChatGPT met een zoekmachine, terwijl het een tool is om content te creëren. Om het volledige potentieel ervan te benutten, hebben we het juiste kader en de bijhorende best practices nodig. Een ander voorbeeld: GitHub Copilot maakt het mogelijk om een eenvoudige website te bouwen met slechts enkele prompts, in plaats van met code die door mensen is geschreven. Die code moeten we echter nog altijd optimaliseren en op kwaliteit controleren om fouten uit te sluiten, performantieproblemen te voorkomen en veiligheidsrisico’s te vermijden. Het juiste evenwicht vinden tussen snel gaan en risico’s minimaliseren, wordt daarbij cruciaal.”

“Het potentieel van generatieve AI voor het verbeteren van prestaties is ongeëvenaard. Teksten genereren, de efficiëntie van vergaderingen verhogen, manuele processen automatiseren… Met genAI kan het allemaal. Op het gebied van programmeren wordt de efficiëntiewinst bijvoorbeeld op 40% geschat. Belangrijk is wel dat de gegenereerde code enkel schaalbaar en betrouwbaar is als we de kwaliteit ervan blijven controleren. Generatieve AI is een krachtige assistent, maar er zijn nog altijd mensen met een kritische geest nodig om de code performant en bruikbaar te maken.”

Naast de technologische impact van generatieve AI onderzoeken de management consulting teams van delaware ook de impact van de ontwikkelingen. In sectoren als professionele dienstverlening, productie, FMCG of verzekeringen is er heel wat potentieel om genAI in te zetten om bestaande bedrijfs- en verdienmodellen te verbeteren (of zelfs nieuwe te creëren).

De drempel verlagen

Een andere belangrijke doelstelling van het programma bestaat erin de financiële drempel voor organisaties gevoelig te verlagen, zodat zij makkelijker kunnen experimenteren met genAI. Om dat mogelijk te maken, heeft delaware een aanzienlijk deel van het projectbudget gereserveerd voor het opzetten van use cases met klanten.

“In sommige organisaties kan het een uitdaging zijn om financiële middelen een use case te verkrijgen”, duidt Eric Hiernaux, managing director van delaware International. “Door budget opzij te zetten, willen we ervoor zorgen dat deze organisaties een eerlijke kans krijgen in deze ongelooflijk snel evoluerende en spannende tijden.”

 

###

 

Over delaware

delaware is een snelgroeiend, wereldwijd bedrijf dat geavanceerde oplossingen en diensten levert aan organisaties die ernaar streven om de concurrentie op een duurzame manier een stap voor te blijven. delaware begeleidt klanten bij hun zakelijke transformatie en zet daarbij de technologieën van zijn belangrijkste partners, SAP, Microsoft, OpenText & Salesforce in. Het bedrijf blijft zijn klanten ook achteraf ondersteunen met het oog op de continuïteit van hun activiteiten en het doorvoeren van continue verbeteringen. In alle opzichten past delaware zijn eigen duurzame businessmodel toe dat gericht is op de lange termijn. Het bedrijf stelt meer dan 5000 medewerkers tewerk in 19 landen in Afrika, Azië, Europe en Noord- en Zuid-Amerika.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht