Industry Wire

Geplaatst door Mindlockers

Digitaal kluisje houdt herinneringen levend

Hoe mooi is het om digitaal een foto of andere goede herinnering te ontvangen van een dierbare die overleden is, of niet meer in staat om samen de herinnering op te halen? Mindlockers maakt dit mogelijk met digitale kluisjes. Iedereen kan zo’n kluisje vullen met foto’s, video’s, muziek of tekst, om daarmee familie of vrienden op een zelf gekozen moment in de toekomst te verrassen.

Connecties maken
Mindlockers is ontstaan vanuit een universele wens van de mens om iets van zichzelf achter te laten: gedachten, wensen, en mooie herinneringen. Zo willen we eigenlijk de mensen om ons heen bedanken, maar komt het er vaak niet van. “Mindlockers maakt het mogelijk om die connecties te maken over de grenzen van de tijd heen”, zegt oprichter Robert Buuts van Mindlockers. Specifiek richt zijn bedrijf zich op mensen die hun herinneringen binnen afzienbare tijd niet meer zelf kunnen delen, omdat het  levenseinde in zicht is of vanwege dementie. Mindlockers steunt de strijd tegen deze ziekte door vijftien procent van de netto omzet af te dragen aan Alzheimer Nederland.

“Door de toenemende vergrijzing en toenemende wens om zaken te delen, zoals we steeds meer gewend zijn via social media, is dit eigenlijk een logische optelsom. Wel eentje die veel persoonlijker en vertrouwelijk is”, aldus Buuts. “Dementie grijpt steeds meer om zich heen. Je verliest de grip op je leven en je gedachtegoed. Mindlockers is dan een betrekkelijk eenvoudig instrument om iets van jezelf achter te laten en levend te houden.”

Hoe het werkt
Wie een kluisje aanschaft vult deze digitaal met tekst, muziek, foto’s of filmpjes. Degene voor wie de inhoud bestemd is, krijgt een bericht dat hem of haar op een datum in de toekomst, maximaal zes jaar vooruit, een digitale verrassing wacht. Op de openingsdag zelf krijgt de ontvanger een reminder dat het kluisje geopend kan worden en heeft hij drie maanden te tijd om deze verrassing ‘uit te pakken’ en naar de eigen digitale omgeving te verplaatsen. In de tussentijd kan de eigenaar van het kluisje de inhoud en omvang nog volop wijzigen.

Beveiliging en garanties
Omdat de digitale wereld snel verandert, is bewust gekozen voor een uiterste openingsdatum van de lockers van zes jaar in de toekomst. Binnen dit tijdsbestek blijven systemen en platforms compatible. Voor een absolute veiligheid staat Mindlockers in; alle gegevens worden veilig verzonden en bewaard in een goed beveiligde database in Nederland.

Over Mindlockers
Mindlockers is het jongste bedrijf van Robert Buuts (54) een ondernemer die via de digitale weg oplossingen bedenkt voor maatschappelijke kwesties en daarmee de levenskwaliteit van mensen wil verhogen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht