Industry Wire

Geplaatst door Slimleren

Digitaal oefenen verbetert schoolprestaties voortgezet onderwijs

Amsterdam, 29 maart 2016 – Digitaal oefenen verbetert de schoolprestaties en motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit recent onderzoek van Slimleren.nl onder 600 actieve gebruikers van het platform, een online programma waarmee middelbare scholieren de lesstof van Wiskunde, Nederlands, Engels en Rekenen interactief kunnen oefenen. De leerlingen zagen gemiddeld een verbetering van 1,5 punten in hun schoolresultaten. Daarnaast gaf 73% aan meer vertrouwen te hebben gekregen in een goed toets resultaat en gaf 77% aan meer plezier te hebben in het leren.

“We wilden erachter komen wat concreet het effect is van digitaal oefenen op de schoolresultaten en motivatie van de leerlingen, omdat veel schoolbestuurders, docenten en ouders aangeven hun twijfels te hebben bij de effectiviteit van digitale leermiddelen. Een gemiddelde verbetering van anderhalve punt is opmerkelijk. Daarnaast is het interessant om te zien dat de leerlingen over het algemeen aangeven meer vertrouwen en meer plezier te hebben in het leren.” aldus Pieter Brouwer, technisch directeur van Slimleren.nl.

Aan de hand van een kwalitatieve analyse van de reacties van de onderzochte groep lijkt een aantal factoren bepalend te zijn voor de verbetering van de schoolresultaten, waaronder: directe feedback tijdens het oefenen, inzicht in welke onderdelen je wel én niet goed beheerst, ondersteunende game-elementen en kwalitatieve oefeningen en uitleg.

Maarten Delen, rector van het Beekdal Lyceum in Arnhem, is blij verrast met de resultaten: “Het is mooi om te zien dat dit soort ontwikkelingen plaatsvinden en ik hoop dat deze ontwikkelingen een positieve impact zullen hebben op het gehele voortgezet onderwijs”.

Directeur marketing & sales Jochem van Dalfsen: “We zien in het primair onderwijs meerdere succesvolle toepassingen van digitaal onderwijs ontwikkeld worden, maar in het voortgezet onderwijs gaat deze ontwikkeling vooralsnog moeizaam. We hopen met deze resultaten aan te tonen dat digitaal onderwijs waardevol kan zijn voor leerlingen op onze middelbare scholen.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht