Industry Wire

Geplaatst door 2Tokens, The Share Council, Nxchange en Bondex

De Digital Notary use-case versnelt de digitalisering van Nederlandse notarisdiensten

2Tokens, The Share Council, Nxchange en Bondex koppelen bestaande oplossingen voor het digitaliseren van notaris werkprocessen tot één traject met hun Digital Notary use-case.

Amsterdam, 15 juni 2021 – De Digital Notary use-case zal de standaard veranderen voor het structureren van vennootschappen en het verhandelen van private aandelen. Toekomstige oprichters zullen nu in staat zijn om hun besloten vennootschap op een volledig digitale en betaalbare manier op te richten, zonder dat de oprichters voor een notaris moeten verschijnen. Verschillende partners hebben de handen ineengeslagen omdat zij hetzelfde probleem in de markt erkennen: het traject van oprichting en overdracht van aandelen van BV’s is in Nederland te omslachtig, duur en tijdrovend.

De huidige wetgeving staat aan de kant van deze Digital Notary use-case, aangezien het Europees Parlement een tijdslimiet heeft gesteld aan de digitale oprichting van vennootschappen. De nieuwe richtlijn verplicht de Europese lidstaten om de oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid langs digitale weg mogelijk te maken vóór 1 augustus 2021. Dankzij deze richtlijn zal er naast een digitale akte, ook digitale identificatie en digitale ondertekening mogelijk zijn. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een centraal digitaal passeer platform ontwikkeld en streeft ernaar op 1 augustus 2021 klaar te zijn. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter onlangs uitstel van maximaal een jaar gevraagd, omdat zij meer tijd nodig hebben om het wetgevingstraject zorgvuldig af te ronden.

Het zijn 2Tokens, The Share Council, Nxchange, en Bondex die hierop hebben ingespeeld met de wens om het paradigma te veranderen. Zij zijn deze use-case de Digital Notary gestart – ondersteund door de overheid, particuliere bedrijven en semi-publieke organisaties – die zich richtte op het digitaliseren van het complete oprichtingstraject van een startup/ besloten vennootschap. Ondersteund door enkele van de beste notariskantoren in Nederland, zoals FieldFisher en Westerdok Notariaat, bouwt de Digital Notary aan een blockchain-oplossing voor dit wetgevingsproces die de bestaande notariële werkprocessen koppelt in één gedigitaliseerd traject, waardoor er geen fysieke notaris meer nodig is.

The Over 2Tokens
De stichting 2Tokens is een onafhankelijke en neutrale token advocacy groep. Wij hebben de ambitie om het bewustzijn te vergroten, relevante discussies te stimuleren, en kennis/expertise samen te brengen om de barrières van de adoptie van tokenization te verkleinen en de bredere maatschappelijke voordelen te helpen realiseren. Het multidisciplinaire aspect van tokenization impliceert dat vertegenwoordigers uit verschillende delen van de samenleving zich moeten committeren – wat wordt weerspiegeld in de deelnemers van de stichting, en de steun van verschillende ministeries, de industrie, universiteiten, en vele andere (internationale) instellingen.

Over The Share Council
The Share Council is 3,5 jaar geleden bedacht als oplossing om ervaren medewerkers aan uw bedrijf te binden terwijl het kapitaal verdeling democratiseert. Tegenwoordig digitaliseren ze elke vorm van participatie en zorgen ze ervoor dat bedrijven de juiste infrastructuur krijgen om klaar te maken voor groei. Aandelen worden in kleine stukjes geknipt en digitaal beschikbaar gesteld voor iedereen die wil bijdragen aan het bedrijf. Voor startups is het interessant om medewerkers te betrekken die ze geen hoger salaris, maar wel een stukje eigenaarschap kunnen bieden. Voor MKB bedrijven stelt het platform van The Share Council hen in staat om logge participatie structuren te vervangen door eenvoudig te gebruiken mede-eigenaarschap programma’s die zorgen voor toewijding, loyaliteit en uiteindelijk een mooiere maatschappij.

Over Nxchange
Nxchange is de eerste volledig gereguleerde Europese effectenbeurs voor (tokenized) effecten en gedigitaliseerde activa, waardoor real-time handel, clearing en afwikkeling, 24/7 en peer-2-peer-handel mogelijk is. Nxchange is een uitgebreid handelsplatform dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de AFM (de Autoriteit Financiële Markten) en beschikt over een Gereglementeerde markt-vergunning, een MTF-vergunning en een vergunning voor een Beleggingsonderneming die is afgegeven door het Ministerie van Financiën en de AFM. Nxchange werkt nauw samen met Europese toezichthouders en heeft sterke samenwerkingen opgezet met grote spelers op de kapitaalmarkt zoals ABN Amro Clearing bank, Rabobank, en Euroclear.

Over Bondex
Bondex is een op blockchain technologie gebouwd platform waarvan bedrijven een licentie kunnen afnemen om hun aandeelhoudersregister te digitaliseren en hun aandelen of obligaties te tokenizen. Middels het platform kan een bedrijf zelf een (certificaten van) aandelen- of obligatie-uitgifte op de blockchain structureren en zo hun werknemers, directe klanten of andere belanghebbenden betrekken bij de onderneming, waarbij het platform functionaliteit biedt voor onder meer het KYC/AML-proces bij onboarding van investeerders, betalingen, OTC-handel, fondsbeheer en social management.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht