Industry Wire

Geplaatst door KPMG

Digitalemarktenwet: ‘internetbedrijven moeten hun verdienmodel herijken’ volgens KPMG

Met de komst van de Digital Markets Act (DMA) hebben alle Ministers van Economische Zaken in de Europese Unie vandaag ingestemd met de belangrijkste wet- en regelgeving van de afgelopen 20 jaar in de digitale platformeconomie. “Deze nieuwe wet- en regeling heeft grote impact op de verdienmodellen van platformbedrijven zoals Booking.com”, vertelt Jochem Pasman, Director Platform & Ecosystem bij adviesbedrijf KPMG.

De nieuwe Europese digitalemarktenwet die in 2023 van kracht gaat, moet de macht van Big Tech bedrijven in de platformeconomie doorbreken. Bedrijven als Amazon, Google, Microsoft, Apple maar ook kleinere Europese webwinkels zoals Zalando en Just Eat Takeaway kunnen worden aangemerkt als zogeheten ‘poortwachters’. Dat zijn bedrijven waar consumenten nauwelijks om heen kunnen voor hun digitale consumptie. Denk ook aan appstores, marktplaatsen en sociale netwerken.

Doel van de nieuwe wet- en regelgeving is consumenten meer keuzevrijheid bieden, toegankelijkheid van nieuwe toetreders vergroten en de positie van aanbieders op digitale platforms versterken.

Zo schrijft de DMA voor dat consumenten uitdrukkelijk toestemming moeten geven bij het combineren van hun gegevens voor verschillende internetdiensten van een zogeheten ‘poortwachter’. Zonder toestemming moet de consument toch nog steeds toegang krijgen tot alle hoogwaardige diensten. Consumenten krijgen bovendien meer mogelijkheden om van platformaanbieder te veranderen. Daarbij moeten poortwachters meer gegevens delen met bedrijven die van hen afhankelijk zijn voor het aanbod van hun eigen producten en diensten.

“Voor veel bedrijven die in concurrentie zijn met, of afhankelijk zijn van grote Big Tech bedrijven lijkt dit goed nieuws. Daarbij is de grote winst dat hiermee sprake is van een gelijk speelveld binnen de hele  Europese markt”. Volgens Pasman van KPMG is het nog onduidelijk of het doel van deze wetgeving ook gerealiseerd wordt. De tijd zal leren hoe consumenten hiervan gaan profiteren. Zij ervaren het gemak van een beperkt aantal ‘poortwachters’ nu veelal ook als voordeel.”

“De door DMA-aangemerkte poortwachterbedrijven zullen hun verdienmodel opnieuw tegen het licht moeten houden en een flink aantal processen en systemen gaan aanpassen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving waar Europa wereldwijd mee voorop loopt”, concludeert Jochem Pasman.

De huidige DMA wet- en regelgeving is in lijn met de voorstellen die KPMG in 2018 omschreef in het rapport ‘Unlocking the Value of the Platform Economy’.

In navolging van de Europese ministers zal het Europese Parlement de DMA-wetgeving komende maand bekrachtigen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht