Industry Wire

Geplaatst door Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2024

‘DiTeCT’ wint Innovatieprijs Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2024

Het project ‘DiTeCT’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vandaag uitgeroepen tot winnaar van dé Innovatieprijs van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2024. Dit gebeurde op het jaarlijkse Toezichtfestival van de Inspectieraad. Het project ‘Slim dronedata delen’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de titel ‘Festivalfavoriet’ in de wacht gesleept.

‘DiTeCT’ staat voor Di gitaal T oezicht met e xponentieel effe CT . Met dit project reduceert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de kans op onveilige medicatie bij patiënten. “Het is bij uitstek een innovatief, slim en veelbelovend project”, aldus de vakjury. “De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd analyseert beschikbare data op een slimme manier en stelt de inzichten ter beschikking aan het veld. Daardoor stimuleert de inspectie de zorgverlener om aan de slag te gaan, het eigen werk te evalueren en zo nodig aan te passen. De inspectie neemt verantwoordelijkheid door de kennis die zij zelf uit data verkrijgt beschikbaar te stellen en verbetert zo op een slimme manier de situatie voor de ‘eindgebruiker’ van het toezicht, namelijk de patiënt zelf. Toezicht gaat wat dat betreft grenzen over. Naast het verbeteren van de gezondheid van de mens, wordt overbodig (en mogelijk risicovol) gebruik van medicijnen/zorg tegengegaan.”

De vakjury vindt het een mooi initiatief om de ondertoezichtstaande zorgverleners te informeren, waardoor zij sneller maatregelen kunnen treffen om risico’s te voorkomen. De jury verwacht dat een soortgelijke methode ook kan werken voor andere toezichthouders die over grote hoeveelheden data beschikken. De verspreiding van de informatie werkt preventief, is relatief goedkoop en levert geen toezichtbelasting bij de ondertoezichtstaande op.”

Juryvoorzitter en directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit Mark Bressers overhandigde de projectleider van ‘DiTeCT’, coördinerend specialistisch senior inspecteur Wilfred Mijnheer een bronzen beeld van kunstenaar Corry Ammerlaan en een cheque met een geldbedrag om de overwinning met de projectleden te vieren.

Project ‘Slim dronedata delen’ Festivalfavoriet

Nieuw dit jaar was de ‘Festivalfavoriet’. De vakjury nomineerde vijf projecten. Deelnemers aan het Toezichtfestival kregen de mogelijkheid om op een van de vijf genomineerde projecten te stemmen. Dit werd massaal gedaan. Met een ruime meerderheid wees het publiek het project ‘Slim dronedata delen’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als favoriet van het festival aan. De projectleiders ontvingen ter herinnering aan deze prestatie een bronzen beeld.

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging VIDE organiseren iedere twee jaar de Verkiezingen Handhaving en Toezicht om innovatie in het vak van toezicht en handhaving te stimuleren. Innovatieve projecten konden tot 1 februari aangemeld worden. Dit jaar ontving de organisatie van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 23 aanmeldingen. De vakjury nomineerde vijf projecten voor de Innovatieprijs en Festivalfavoriet:

JUSTIA van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het Functioneel Parket en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
DiTeCT (Digitaal Toezicht met exponentieel effeCT) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Slim dronedata delen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De stem van gedupeerden van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane
Risicogestuurde Aanpak Glastuinbouw van het Hoogheemraadschap van Delfland

Video:

Noot voor de redactie:

Meer informatie, niet voor publicatie Voor meer informatie over de Verkiezingen Handhaving en Toezicht kunt u contact opnemen met projectleider Sara Wester, 06 21 95 29 43 De bijgevoegde foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken. Onderschrift foto: Het project DiTeCT wint Innovatieprijs Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2024. Projectleider Wilfred Mijnheer neemt prijzen in ontvangst (foto: Paul Voorham).

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht