Industry Wire

Geplaatst door Dronewatch

Drone ingezet om 3D model van historische windmolen te maken

Een historische windmolen nabij Den Haag kan nu online in 3D bekeken worden, nadat er met een drone vanuit alle richtingen foto’s van zijn gemaakt. De resulterende foto’s werden vervolgens met een speciaal softwarepakket omgezet in een interactief model, dat vanuit alle kanten bekeken kan worden. Het is voor het eerst dat historisch erfgoed in Nederland op deze wijze is vastgelegd.

Het initiatief werd genomen door Wiebe de Jager van Dronewatch.nl. “Met een moderne consumentendrone kun je niet alleen mooie foto’s en filmpjes maken. Met de juiste software is het ook mogelijk om 3D modellen van te maken van gebouwen of zelfs hele terreinen. Dat is voor zover bekend in Nederland nog niet gebeurd.”

Voor het maken van de luchtfoto’s werd gebruik gemaakt van een populair type quadcopter van Chinese makelij. Deze kan automatisch in een cirkel om een ingeprogrammeerd punt vliegen en daarbij de camera op het midden gericht houden. Ondertussen worden om de paar seconden foto’s gemaakt. De resulterende foto’s zijn nadien ingeladen in een speciaal softwarepakket, dat er een natuurgetrouw 3D model van maakt dat in de browser bekeken kan worden.

Deze procedure biedt interessante mogelijkheden: zo kunnen monumenten gedigitaliseerd worden voor het nageslacht, of kunnen voor- en na situatieschetsen gemaakt worden tijdens een herontwikkelingsproject. Ook op het gebied architectuur, gaming, archeologie, landbouw, journalistiek en makelaardij zijn tal van toepassingen denkbaar. De 3D modellen kunnen desgewenst op schaal worden uitgeprint met een 3D printer.

De Jager: “Doordat drones steeds betaalbaarder worden, komt het maken van foto’s en 3D modellen binnen ieders handbereik. Een volgende stap zou kunnen zijn om een breder publiek te betrekken bij dit soort digitalisering. Zo zou je middels crowdsourcing bekende historische gebouwen in Nederland digitaal in 3D beschikbaar kunnen maken.”

Er zijn wel een aantal randvoorwaarden verbonden aan het maken van 3D modellen van gebouwen met drones. Zo moet je vanuit alle kanten vrij zicht hebben op het object in kwestie: er mogen dus geen bomen of andere gebouwen in de weg staan. Ook is het in Nederland niet toegestaan om met een drone boven wegen en aaneengesloten bebouwing te vliegen. Daardoor vallen veel gebouwen af.

De windmolen in kwestie betreft de Bovenmolen Nieuwe Driemanspolder, die onderdeel uitmaakt van de Molendriegang bij Leidschendam. De molen stamt uit 1672, en was in gebruik tot en met 1951.

Meer informatie is te lezen via http://bit.ly/3Dmodel-windmolen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht