Industry Wire

Geplaatst door Custo Content Marketing

Eerste grootschalige onderzoek naar content marketing in België

Content marketing zit, als specifiek vakdomein op het snijvlak tussen marketing, journalistiek en communicatie, internationaal al enkele jaren in de lift. Wereldwijd is er een duidelijke shift van klassieke advertising naar meer contentgedreven marketingacties. Cijfers op Belgisch niveau ontbreken echter. Vakvereniging Custo/ACC, AP Hogeschool Antwerpen en marketing- en communicatiebureau Reputations bundelden de krachten en lanceren daarom het eerste grootschalige marktonderzoek rond het inzetten van content marketing door Belgische bedrijven en organisaties.

Wat is content marketing?
Content marketing is een strategische marketingaanpak die gericht is op het creëren en verspreiden van waardevolle, relevante en consistente content om een duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te behouden en zo consumentenactie te genereren waar het merk baat bij heeft. Content marketing heeft betrekking op merk-, product- en medewerkerscommunicatie. Het streeft naar een significant meetbaar effect op alle gebruikte mediakanalen en omvat zowel continue als tijdelijke communicatieacties.

Custo Content Marketing-barometer
De Custo Content Marketing-barometer peilt aan de hand van 40 vragen bij alle Belgische bedrijven en organisaties (zowel profit, non-profit als overheid) naar de inzet en het maturiteitsniveau van content marketing in België. Zo wordt onder andere in kaart gebracht welke sectoren en type bedrijven content marketing vandaag inzetten, voor welke doeleinden content marketing het meest wordt gebruikt en in welke mate de marketingdiscipline ingebed is in de werking.

De barometer werd samengesteld door Custo/ACC, De Belgische vakvereniging van contentmarketing-agentschappen, AP Hogeschool Antwerpen en marketing- en communicatiebureau Reputations.

Als vakvereniging behartigt Custo/ACC de belangen van Belgische content marketing agencies en zag ze de afgelopen jaren de vraag naar content marketingondersteuning alleen maar stijgen. “Met dit onderzoek willen we een duidelijk beeld krijgen op het huidige gebruik van content marketing in België en de intenties voor de toekomst. Het is de bedoeling dit onderzoek jaarlijks te herhalen”, aldus Johan Vandepoel van Custo/ACC.

AP Hogeschool Antwerpen zet al jaren in op content marketing als vakdomein. Sinds 2019 organiseert de hogeschool het enige postgraduaat in België specifiek rond content marketing en wordt het vak in meerdere opleidingen gedoceerd. “We hopen met dit onderzoek data te verzamelen waarmee we academisch verder aan de slag kunnen.”, zegt AP-onderzoeker Veerle Van Assche.

Marketing- en communicatiebureau Reputations stond in voor het vertalen van de onderzoeksvraag in het concrete marktonderzoek. “We hopen via dit onderzoek inzichten te verwerven over het gebruik van content marketing bij zowel de KMO, de overheidsinstelling als de multinational. Ook als je vandaag nog geen content marketing inzet, willen we dat graag weten.”, aldus Frederik Picard van AP Hogeschool en Reputations.

Praktisch
De Custo Content Marketing-barometer is gericht op alle bedrijven en organisaties actief in België, ongeacht of ze content marketing vandaag al inzetten. Deelnemen kan van 24 januari tot 7 februari via link NL of link FR. Deelnemers maken kans op één van de vijf boeken ‘Dit is Content Marketing: Hoe met straffe content je business doen groeien’ van Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf en Michel Libens (Marketing Book Of the Year in 2020).

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht