Industry Wire

Geplaatst door CanvassCompany

‘Einde cold calling schaadt onze business niet’

De wetswijziging die een einde moet maken aan telefonische verkoop, heeft geen impact op de BtB-markt. Dat onderstreept Edwin de Haas, oprichter en eigenaar van marketing- en sales-bureau CanvassCompany.

In oktober vorig jaar kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat haar Consumentenagenda aan. Doel is consumenten een sterkere positie te geven in de moderne economie, waarbij ook rekening wordt gehouden met de digitalisering van de samenleving.

Een van de maatregelen uit dit plan is het aan banden leggen van telemarketing. “De huidige situatie is dat consumenten gebeld mogen worden voor direct marketing-doeleinden, tenzij zij zich hebben ingeschreven bij het bel-me-niet register,” legt Edwin de Haas uit.

Hij is directeur en eigenaar van de grootste BtB marketing- en sales-organisatie in Nederland. Als auteur van de bestseller Sales beter de baas is  Edwin de Haas een veelgevraagd spreker met hoog aanzien in zijn vakgebied.

Expliciete toestemming

“De regering wil af van het bel-me-niet register en het systeem omdraaien,” vervolgt De Haas. “Alleen bij expliciete toestemming mogen consumenten telefonisch worden benaderd. Sales-mensen mogen straks nog wel contact opnemen met oud-klanten. De periode waarin dit is toegestaan, wordt echter ingeperkt.”

Deze nieuwe regels moeten deel gaan uitmaken van de Telecommunicatiewet. Vorige week publiceerde Keijzer haar voorstel voor de wetswijziging. De wet is momenteel in consultatie: tot half augustus kunnen burgers en bedrijven reageren op het wetsvoorstel. Op basis van deze reacties kan het wetsvoorstel nog worden aangepast. Daarna volgt een definitief wetsvoorstel en gaat de wet naar de Tweede Kamer en – bij goedkeuring – naar de senaat. Het is onbekend hoe lang dit traject zal duren.

Paniek is niet nodig

“De wetswijziging heeft de nodige paniek teweeggebracht in sales- en marketingland,” vertelt De Haas op zijn nieuwe kantoor in Hilversum. “Wat een beetje ondersneeuwt, is dat het wetsvoorstel zich enkel en alleen richt op consumenten en zzp’ers.”

De Haas wijst op de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Deze toelichting door de regering meldt expliciet:

“Rechtspersonen (de BV, NV, vereniging, coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij en stichting) worden nu en met dit voorstel niet beschermd tegen telemarketing. Dit is in lijn met artikel 13 van de ePrivacyrichtlijn. […] Met een uitbreiding zou het primaire doel van consumentenbescherming voorbij worden gestreefd, en zou Nederland verder gaan dan hetgeen lidstaten EU-rechtelijk verplicht zijn. Ook zouden rechtspersonen elkaar geen commercieel aanbod meer kunnen doen via de telefoon, dit zou een belemmering voor het handelsverkeer vormen.”

De Haas, lachend: “BtB sales-gesprekken blijven dus gewoon doorgang vinden. Voor CanvassCompany en onze klanten verandert er voorlopig dus niets!”

De toekomst van sales

Wel denkt De Haas dat er veranderingen voor zijn vakgebied op stapel staan. “Volgens onze gesprekken met deskundigen kan ook de zakelijke markt op de lange termijn te maken krijgen met maatregelen tegen telefonische sales. De trend waarin privacyregels steeds strenger worden – denk aan de GDPR -zal de BtB-markt uiteindelijk niet voorbijgaan.”

Of de ervaren sales-man daar bang voor is? “Nee hoor! Bij CanvassCompany zijn we altijd meegegroeid met de ontwikkelingen in de markt. Om in te spelen op de digitale transformatie en de verminderde rol van telefonische acquisitie, lopen wij voorop op het gebied van marketing automation. Dat is de beste manier om klanten te identificeren die meer willen weten over jouw propositie. Nu al zijn veel van onze telefoongesprekken gebaseerd op de leads die onze slimme systemen aanleveren.”

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht