Industry Wire

Geplaatst door Freedom Internet

Freedom zeer sceptisch over proces Corona-apps

Dit weekend was de Appathon van de Rijksoverheid m.b.t. het ontwikkelen van apps tegen Corona live te volgen. 7 partijen waren geselecteerd om hun oplossingen te presenteren. Freedom is teleurgesteld over het verloop en proces van de Appathon van afgelopen weekend. Het is niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van de gekozen proximity oplossingen. Waaarom er alléén voor de inzet van een app gekozen wordt, hoe dit past in de totale aanpak van de bestrijding van het virus, én welke vervolgstappen de overheid wil zetten om in de vervolgstappen ervoor te zorgen dat de apps zorgvuldig omgaan met de grondrechten van gebruikers.

“ Als er één moment in de geschiedenis is dat schreeuwt om open source oplossingen, immers ’samen zijn we sterker’, is dat nu. Helaas voldoen niet alle oplossingen hieraan en is dit ook niet als eis meegenomen in de aanbesteding.” aldus Anco Scholte ter Horst, CEO van Freedom. Apps en online diensten die geen rekening houden met een grondrecht als privacy hollen de rechtstaat uit én zullen uiteindelijk minder effectief blijken in de aanpak tegen Corona. Het schaadt het vertrouwen van de gebruikers van zo’n app en men zal daarom niet deelnemen.”

Geen van de oplossingen die gepresenteerd zijn lijken momenteel geschikt om op grote schaal gebruikt te kunnen worden. Veel is nog onduidelijk, incompleet en vaag. Dit is ook niet verrassend gezien de grote haast waarmee het proces is ingezet door VWS. Dit beeld wordt versterkt door het rapport van KPMG over de veiligheid van de apps. Wat Freedom betreft moet er meer tijd worden uitgetrokken om alles goed uit te voeren en een aantal basisprincipes helder uit te werken.

Freedom houdt de ontwikkeling van apps en online dienstverlening nauwlettend in de gaten en zal zich als een luis in de pels gedragen als privacy wordt geschonden en de online veiligheid in het gevaar komt.  De ontwikkeling van surveillance apps die bedoeld zijn om een virusinfectie tegen te gaan mogen er niet toe leiden dat burgers grondrechten in moeten leveren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht