Industry Wire

Geplaatst door Freedom Internet

Freedom ziet belang dichten digitale kloof en doet mee aan Proeftuin Digitaal Meedoen

De wereld digitaliseert snel. Tegelijkertijd groeit de groep mensen die in die snelle digitale wereld niet mee kunnen komen. Het gaat in Nederland om 2,5 tot 5 miljoen mensen. Er is een concrete en effectieve aanpak nodig om de digitale kloof te dichten. Daarom start in de Gemeente Westerkwartier de Proeftuin Digitaal Meedoen. Stichting 48percent is dit project in 2021 begonnen en vroeg Freedom om mee te doen. Andere organisaties die bijdragen zijn Glasdraad, de Alliantie Digitaal Samenleven, Biblionet Groningen, Humanitas Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans, Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Digitalisering zorgt voor groeiende kansenongelijkheid
Steeds meer voorzieningen en diensten worden vervangen door digitale varianten. Denk aan belasting, onderwijs, zorg en (het vinden van) werk. “Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tweeënhalf miljoen mensen moeite hebben met het gebruiken van digitale apparaten. En als je naar het grotere plaatje kijkt, dan zie ik groeiende kansenongelijkheid als gevolg van digitalisering. Daarom is het belangrijk om de digitale kloof te dichten.” licht Projectleider Pollien van Keulen van de stichting 48percent.org toe.​​​​​

Internet is een primaire levensbehoefte
Freedom ziet internet, net als water en energie, als primaire levensbehoefte waar iedereen recht op heeft. “Freedom staat voor een open en vrij internet, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar dat is het nog niet. We hebben daarom geen moment getwijfeld toen Stichting 48percent ons benaderde mee te doen aan de proeftuin. Dit project draagt immers bij aan onze missie.” Vertelt Anco Scholte ter Horst, CEO van Freedom Internet.

Van proeftuin naar landelijke uitrol
Aan de proeftuin nemen maximaal 50 huishoudens deel. Samen met de projectpartners testen zij een jaar lang hoe deze aanpak met een wijkgerichte focus werkt. Freedom Internet biedt voor deelnemers een internetaansluiting tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast zorgen de projectpartners voor een werkend apparaat zoals een laptop. Ook worden cursussen en passende hulp in en om het huis aangeboden.

In het najaar van 2023 gaat de proeftuin Westerkwart van start. Centre for Digital Inclusion van de Universiteit Twente monitort het effect en de resultaten van de aanpak. De uitkomsten worden na een jaar geëvalueerd en er wordt gekeken welke aanpak het beste werkt voor een eventuele landelijke uitrol.

Proeftuin Westerkwartier onderdeel van landelijk project
De proeftuin is onderdeel van een landelijk project van de Alliantie Digitaal Samenleven. Naast de Gemeente Westerkwartier, doet de Gemeente Utrecht ook mee. De Gemeente Amsterdam verkend de mogelijkheden voor een pilot.

De projectpartners werken sinds 2021 aan de proeftuin in de gemeente Westerkwartier.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht