Industry Wire

Geplaatst door Freshworks

Freshworks: AI biedt IT-managers enorme mogelijkheden

Uit het jaarlijkse rapport over de staat van technologie op de werkplek (‘State of Workplace Technology’) blijkt dat IT-teams momenteel met 71% meer software moeten werken dan vorig jaar en AI gebruiken om met deze toenemende softwarecomplexiteit om te gaan.

Utrecht, 26 september 2023 — Freshworks Inc. heeft vandaag de bevindingen gepresenteerd uit zijn tweede jaarlijkse rapport over de stand van technologie op de werkplek, ‘State of Workplace Technology’. Hieruit blijkt dat het aantal software-applicaties dat IT-teams op hun werkcomputers hebben staan, dit jaar met 71% is gestegen*). Om deze spiraal van complexiteit in goede banen te leiden, omarmen volgens het rapport met name senior IT-professionals en jongere generaties AI om workflows te automatiseren en efficiënter te werken. 86% van de IT-professionals geeft aan dat hun organisaties al gebruikmaken van AI.

In Nederland schatten de respondenten in dat hun bedrijf ongeveer €4,6 miljoen per jaar besteed aan software contracten, in Frankrijk is dat drie keer zoveel per organisatie. En op de vraag hoeveel je bedrijf kan besparen als IT alleen geld uitgaf aan absoluut noodzakelijke software is dat €1,7 miljoen, vergelijkbaar met Duitsland maar veel minder dan Frankrijk (€3,08).

Naar verwachting zal AI bedrijven tijd en geld besparen.
Hoewel IT-afdelingen dit jaar naar verwachting zullen groeien, kunnen zij niet meer uitgeven. Freshworks constateerde dat bedrijven in de VS elk jaar meer dan €14,600 per IT-medewerker kunnen besparen als ze AI gebruiken zodat medewerkers geen tijd meer kwijt zijn aan repetitieve taken. Dit betekent dat een onderneming met ten minste 5.000 medewerkers en gemiddeld 200 IT-professionals jaarlijks op zijn minst €2,8 miljoen zou kunnen besparen met AI.

Andere bevindingen uit het onderzoek:
IT-professionals werken met meer software dan ooit tevoren en zien mogelijkheden voor vereenvoudiging. In het afgelopen jaar is het aantal software-applicaties op de werkcomputers van IT-teams met 71% gestegen. Toch gebruiken IT-professionals dagelijks maar een derde (8 van de 24) van de applicaties waar zij toegang toe hebben. In 2022 was dat nog de helft.
IT-teams hechten met name belang aan efficiëntie. Ze vinden gebruiksgemak en efficiëntie belangrijkere aspecten van zakelijke software dan functionaliteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie.
AI elimineert repetitieve taken. IT-professionals zijn het erover eens dat AI tijd bespaart die anders aan repetitieve taken wordt besteed (49%) en hen in staat stelt complexere, zinvollere werkzaamheden uit te voeren (45%). Bovendien verwachten IT-professionals elke week meer dan vijf uur te kunnen besparen door AI te gebruiken voor repetitieve taken.
“Ik was nauw betrokken bij de mobiele- en de cloud-revolutie en heb gezien hoe beide tot grote efficiëntiewinsten hebben geleid, waardoor IT-teams zonder extra investeringen beter presteerden”, vertelt Dennis Woodside, president van Freshworks. “We zien nu al dat klanten als Smartsheet en Sony Music Entertainment zich voorbereiden om AI te benutten om services voor medewerkers aanzienlijk te verbeteren en te besparen op de kosten van traditionele software.”

Senior-IT-managers geloven in AI
Senior managers geven aan dat men binnen de organisatie achter AI staat. Een paar opmerkelijke bevindingen:
Het gebruik van AI wordt over het algemeen gestimuleerd op de werkplek. Zeven van de tien (70%) Senior IT-managers geven aan dat het gebruik van AI actief wordt gestimuleerd door hun bedrijf, ten opzichte van 44% van de teamleiders/managers en 21% van de individuele medewerkers.
IT-managers geven het goede voorbeeld als het om de adoptie van AI gaat. Meer dan negen van de tien (91%) senior IT-professionals maken bij hun werkzaamheden momenteel gebruik van AI. Onder teamleiders/managers was dit percentage 66% en onder individuele medewerkers 33%.
Jongeren zijn pleitbezorgers voor AI. Jongere generaties spelen een cruciale rol bij de adoptie van AI. Acht van de tien (81%) millennials en 75% van de Gen Z’ers in de IT maken voor hun werk momenteel gebruik van AI. Dit percentage bedraagt 57% onder Gen X’ers en 27% onder babyboomers.
“Business managers hebben goede redenen om software te implementeren − ze willen processen verbeteren − maar kunnen na verloop van tijd tegen problemen aanlopen als ze meer applicaties verzamelen dan ze nodig hebben”, legt Prasad Ramakrishnan, CIO van Freshworks, uit. “Slimme, vereenvoudigde technologie, gecombineerd met de kracht van AI, kan meer doen voor de productiviteit en efficiëntie dan traditionele software in decennia heeft gedaan. De teams van IT-managers die automatisering en technologische wendbaarheid benutten om de complexiteit te verminderen, zullen het beste uit de bus komen.”

Het volledige rapport ‘State of Workplace Technology’ is hier beschikbaar.

*) Een stijging van 14 verschillende applicaties in 2022 naar 24 in 2023.

image

###

Methodologie
Dit onderzoek van Freshworks is gebaseerd op een online vragenlijst die is opgesteld door Method Research en die door RepData is verspreid onder n=2000 volwassen IT-professionals van 18 jaar en ouder: n=500 uit de VS, n=500 uit het VK, n=100 uit Nederland en n=150 uit elk van de volgende zes landen: Duitsland, Frankrijk, Singapore, Australië/Nieuw-Zeeland, India en de Verenigde Arabische Emiraten. Binnen deze steekproef waren de verschillende geslachten, leeftijdgroepen en bedrijfsgroottes evenwichtig vertegenwoordigd en de geografische verspreiding van de respondenten was representatief. De gegevens werden tussen 27 april en 17 mei 2023 verzameld.

De besparingen die in de VS kunnen worden verwezenlijkt door AI te gebruiken, zijn berekend door het mediaansalaris van computer- en IT-professionals in de VS (€94.470 volgens gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics uit mei 2022) te nemen en daar het uurtarief van af te leiden. Met behulp van het uurtarief werden de jaarlijkse besparingen per medewerker bepaald door dit tarief te vermenigvuldigen met het aantal uren dat medewerkers in de VS aangaven te kunnen besparen door AI te gebruiken om repetitieve taken af te ronden. Door dat bedrag te vermenigvuldigen met het aantal IT-medewerkers dat werkzaam is bij de gemiddelde grote Amerikaanse onderneming (Workforce-onderzoek), wordt een jaarlijkse besparing van € 2,9 miljoen bij minimaal 200 IT-medewerkers verkregen.

Over Freshworks
Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) creëert zakelijke software die iedereen kan gebruiken. Onze op AI gebaseerde producten, speciaal ontwikkeld voor IT-, klantenservice- en sales- en marketingteams, zijn ontworpen om iedereen in staat te stellen efficiënter te werken en meer waarde te genereren, met een directe impact op de bedrijfsresultaten. Vanuit het hoofdkantoor in San Mateo, Californië werkt Freshworks wereldwijd voor meer dan 65.000 klanten, waaronder American Express, Blue Nile, Bridgestone, Databricks, Fila, Klarna en OfficeMax. Ga voor ‘fresh’ bedrijfsnieuws naar www.freshworks.com/nl en volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

© 2023 Freshworks Inc. Alle rechten voorbehouden. Freshworks en het verwante logo zijn een handelsmerk van Freshworks Inc. Alle andere bedrijfs-, merk- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. Niets in dit persbericht mag anders worden uitgelegd of worden opgevat als een goedkeuring of sponsoring van of een steunbetuiging aan Freshworks Inc. of een aspect van dit persbericht door een derde partij.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht