Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Leiden

Girlpower en wetenschap tijdens de Girls in Science Day

Zelf aan de slag met supergeleiding, een practicum exoplaneten opsporen of leren programmeren met Python. Meer dan honderd meiden kwamen op donderdag 13 februari naar de Universiteit Leiden om kennis te maken met bètawetenschap tijdens de Girls in Science Day.

Speeddaten met vrouwen uit de wetenschap
Naast een practica doen, konden de leerlingen uit vwo-bovenbouwklassen ook speeddaten met 15 vrouwen die opgeleid zijn in de natuurkunde, sterrenkunde of informatica. Die vertelden uit eigen ervaring hoe het is om te werken in het bedrijfsleven (Achmea en TomTom), overheidsorganisaties (NWO) of de wetenschap (TUDelft en Universiteit Leiden).De dag werd geopend door vice-rector Hester Bijl. Daarna interviewde natuurkundige en communicatiewetenschapper Julia Cramer vrouwelijke studenten natuurkunde, sterrenkunde en informatica. Cramer gaf ook zelf een lezing, evenals computerwetenschapper Lise Stork.

Inspireren en informeren
De Girls in Science Day vond plaats in de week van de International Day of Women and Girls in Science en organiseert de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen samen met VHTO. Ook al neemt het aandeel vrouwelijke bètastudenten toe, tot de dag van vandaag zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Doel van de dag is jonge meiden te inspireren en hun informatie te geven over de vele mogelijkheden van de vakgebieden natuurkunde, sterrenkunde en informatica.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht