Industry Wire

Geplaatst door GumGum

GumGum sluit zich aan bij Global Alliance for Responsible Media (GARM)

Amsterdam, Nederland, 23 mei 2022 — GumGum, een contextueel-first wereldwijd digitaal advertentieplatform, heeft vandaag aangekondigd dat het officieel lid is geworden van Global Alliance for Responsible Media (GARM), het brancheoverkoepelende initiatief dat is opgericht door de World Federation of Advertisers (WFA), en zal een meer strategische rol spelen bij het helpen opbouwen van richtlijnen die het vertrouwen en de transparantie vergroten en de advertentie-industrie vormgeven over contextualiteit, merkveiligheid en geschiktheid.

“Het is van groot belang voor de hele sector om gestandaardiseerde definities te hebben, zo worden merken veilig gehouden zonder een negatieve impact op de inkomsten voor uitgevers”, zegt Phil Schraeder, CEO van GumGum. “We zijn verheugd dat we ons in een meer strategische hoedanigheid bij GARM kunnen aansluiten. We hebben de kracht en de voordelen gezien die standaardisatie heeft voor alle spelers in de industrie. We zijn verheugd samen te werken met GARM om die standaarden voor merkveiligheid, geschiktheid en nu ook contextuele targeting op te bouwen.”

GARM en het ecosysteem van digitale media
GARM is opgericht door de WFA om de uitdagingen aan te pakken van schadelijke inhoud op digitale mediaplatforms en het te gelde maken daarvan via reclame. Zij brengt adverteerders, agentschappen, mediabedrijven, platforms, brancheorganisaties en nu ook aanbieders van ad-tech samen. De missie van GARM is om het ecosysteem van digitale media samen te laten werken aan de gedeelde prioriteiten die zullen leiden tot de verwijdering van schadelijke inhoud van door adverteerders ondersteunde sociale media.

“Als leiders in het online ecosysteem spelen merkadverteerders een centrale rol in belangrijke mediaoperaties, van strategie voor mediabestedingen, beslissingen over advertentieplaatsing en ervoor zorgen dat reclame positieve inhoud ondersteunt en schadelijke inhoud vermijdt”, zegt Rob Rakowitz, Initiative Lead – Global Alliance for Responsible Media. “Veel van onze inspanningen resulteren in het creëren van standaarden, transparantie en controles voor adverteerders, bureaus en platforms die de uitdaging – hoe digitale inhoud wordt gecategoriseerd – benaderen en hen voorzien van controles om inhoud in betaalde mediacampagnes op te nemen of uit te sluiten. We zijn verheugd om met GumGum samen te werken aan een veiligere online omgeving die vertrouwen schept tussen marketeers en consumenten.”

GumGum’s geaccrediteerde contextuele intelligentieplatform Verity™ implementeert van nature de GARM: Brand Safety Floor + Suitability Framework in GumGum Threat Categories.

VerityTM maakt gebruik van diep-lerende kunstmatige intelligentie voor het opsporen en classificeren van bedreigingen. Het proces voor het trainen van dit model omvat het verzamelen van gegevensmonsters, het toepassen van menselijke annotatie op deze gegevensmonsters, en uiteindelijk het voeden van deze gelabelde (door mensen geverifieerde) monsters aan het model om de gepresenteerde concepten te “leren”. Om het model zo nauwkeurig mogelijk te trainen, moeten er goed verdeelde monsters zijn voor elk van de ondersteunde categorieën (klassen). De steekproeven voor de dreigingsmodellen van Verity weerspiegelen de categorische definities in het Brand Suitability Framework van GARM voor de weergave van laag, gemiddeld en hoog risico van elke klasse.

“Contextueel is de toekomst van merkveiligheid en geschiktheid – iets waar GumGum al meer dan een decennium in gelooft,” zegt GumGum’s Head of Verity, William Merchan. “Als een industrie zal het belangrijk zijn voor ons om niet alleen samen te komen over de normen voor merkveiligheid en geschiktheid, maar ook hoe we de volgende generatie van contextuele technologie definiëren en implementeren.”

Over GumGum

GumGum is een contextueel-first wereldwijd digitaal advertentieplatform dat de aandacht van mensen vastlegt, zonder het gebruik van persoonlijke gegevens. Wij geloven dat een digitaal reclame-ecosysteem dat gebaseerd is op het begrijpen van de actieve gemoedstoestand van een consument in plaats van op zijn gedrag, een meer rechtvaardige en veiligere toekomst biedt voor zowel consumenten, uitgevers als adverteerders. GumGum is opgericht in 2008, heeft haar hoofdkantoor in Santa Monica, Californië en is wereldwijd actief in 19 markten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mareille@prevolution.nl.

Over de Wereldalliantie voor verantwoorde media

De Global Alliance for Responsible Media (GARM) is opgericht om specifieke samenwerkingsacties, processen en protocollen vast te stellen voor de bescherming van consumenten en merken tegen veiligheidskwesties. De leden van de alliantie zullen samenwerken om acties vast te stellen die consumenten online beter zullen beschermen, door toe te werken naar een mediaomgeving waar haatzaaien, pesten en desinformatie worden bestreden, waar persoonsgegevens worden beschermd en verantwoord worden gebruikt wanneer ze worden verstrekt, en waar iedereen, vooral kinderen, online beter beschermd is. De leden van de alliantie erkennen hun collectieve kracht om de gezondheid van het media-ecosysteem aanzienlijk te verbeteren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht