Industry Wire

Geplaatst door AIMAZE

Hans Hoornstra ontvangt AI Award “AI Person of the Year”

Eindhoven, Nederland – Tijdens een gedenkwaardige bijeenkomst in het Evoluon te Eindhoven, is Hans Hoornstra bekroond met de ‘AI Person of the Year’ Award 2023, een onderscheiding die zijn buitengewone bijdrage aan de bewustwording en toepassing van AI in diverse sectoren erkent. Deze erkenning markeert een belangrijke mijlpaal in zijn carrière en onderstreept zijn prominente rol in de wereld van digitalisering en AI.

Hans Hoornstra, zichtbaar vereerd met deze onderscheiding: “Het is een enorme eer om als ‘AI Person of the Year’ erkend te worden. Dit initiatief is niet alleen een waardering van mijn werk, maar ook een teken van de groeiende relevantie van AI in onze samenleving. Er is geen sector die zich hieraan kan onttrekken. Ik ben er trots op om ondernemers, overheden en het onderwijs in deze ontdekkingsreis bij de hand te kunnen nemen.”

Over AI in het onderwijs zei Hoornstra: “AI in het onderwijs is een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds biedt het ongekende nieuwe mogelijkheden voor leren en onderwijsvernieuwing, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals bijvoorbeeld het heroverwegen van traditionele toetsmethoden. We moeten ons onderwijs herinrichten om deze technologische vooruitgang bij te benen. Dat betekent overigens niet dat we halsoverkop AI moeten integreren.”

Hoornstra sprak ook over de impact van AI in de overheidssector: “Binnen de overheid liggen er enorm veel kansen voor AI, vooral in het ontsluiten van complexe informatie. Een voorbeeld is de omgevingswet, die dankzij AI in toegankelijker wordt gemaakt. Naar aanleiding van een concept dat we op een middag gemaakt hebben, zijn we nu met meerdere waterschappen, gemeenten en provincies aan de slag om de informatievoorziening over deze complexe wetgeving te stroomlijnen, op basis van Large Language Models. Je kunt dus in gesprek met de wet, in iedere taal die je wilt.”

Hans Schuurmans, mede-initiatiefnemer van de AI Awards, benadrukte het belang van dergelijke erkenningen: “De AI-Awards vieren niet alleen individuele prestaties, maar ook de vooruitgang van AI als geheel. Inspirerende personen zoals Hans Hoornstra zijn essentieel in het stimuleren van een toekomst waarin AI ten goede komt aan de hele samenleving.”

Hoornstra deelde hoe hij zelf op de hoogte blijft van AI-ontwikkelingen: “Ik besteed elke ochtend minimaal een uur aan het doornemen van nieuws en publicaties. Dit helpt mij om over de horizon te kijken en me voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. Het is belangrijk om AI te begrijpen op een abstract niveau en continu te leren. Daarbij zet ik zelf ook AI tools in, want het lezen van een wetenschappelijke publicatie in het Engels is een pittig karwij dat ik graag uitbesteed. Ik lees de samenvatting die het taalmodel voor me uitserveert.”

Over de uitdagingen die hij tegenkwam, zei Hoornstra: “Een van de grootste en leukste  uitdagingen is het adviseren over onderwijsinnovatie in Aruba, waar hij als adviseur voor de minister van Onderwijs en Sport werkzaam is. We worden constant ingehaald door de snelle ontwikkelingen in AI, wat ons dwingt om flexibel en adaptief te zijn in onze plannen.”

Hoornstra sloot het interview af met een boodschap over de impact van AI: “AI is een transformerende kracht die niet genegeerd kan worden. Het beïnvloedt iedereen die achter een beeldscherm zit. Werk je met cijfers en letters? Dan ben je de sigaar. In mijn lezingen en begeleidingstrajecten merk ik dat het model ‘het AI van Columbus’, mensen helpt te begrijpen hoe diep AI ingrijpt in onze werkprocessen en hen bewust maakt van de vaardigheden die we moeten ontwikkelen.”

Meer informatie over de AI Awards Voor meer details over de andere genomineerden en winnaars van de AI Awards, bezoek www.aimaze.nl/ai-awards.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht