Industry Wire

Geplaatst door Goedkoopsteautoverzekering.net

Helft Nederlanders bereid gegevens te delen met verzekeraars

Utrecht, 20151026 — De hoeveelheid data die wordt opgeslagen door verzekeraars groeit exponentieel. Big data wordt steeds belangrijker om premies te berekenen en verzekeraars mogen daarin behoorlijk ver gaan. Hoe completer het beeld van menselijk rijgedrag is, des te meer geld dit waard is. Dit blijkt uit onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net, die de toenemende rol van big data in de verzekeringsmarkt nader onder de loep neemt.

Premie berekenen met big data
Het gebruikelijke verdienmodel van verzekeren staat behoorlijk onder druk. Op dit moment kunnen premies nog worden berekend op basis van standaard persoonsgegevens. Maar gegevens over het rijgedrag zullen in de toekomst veel waardevoller zijn. Deze gegevens zullen worden gebruik voor technologische innovaties en hierdoor zullen consumenten minder schade rijden. In ruil voor een gunstigere premie is circa de helft van de Nederlandse autobezitters bereid om persoonlijke gegevens te delen met verzekeraars. Verzekeraars worden steeds creatiever om aan gedragsgegevens te komen.

Potentieel risico big data
Een van de grootste problemen van big data blijft privacy waarborging. Zodra er conclusies worden getrokken uit analyses van big data, wordt er niet altijd bij stil gestaan hoe een bepaalde conclusie tot stand is gekomen. Dit en correlaties tussen data die als ‘waarheid’ wordt beschouwd, kunnen voor misverstanden zorgen. Besluiten van verzekeraars op basis van gekoppelde big data gegevens, kunnen voor de consument gevolgen hebben. Het kan voorkomen dat klanten beperkte keuzemogelijkheden krijgen, doordat gedrag uit het verleden invloed heeft op het heden. Maar ook door ongelijkheid, werkloosheid, onverzekerbaarheid en zelfs discriminatie. Volgens goedkoopsteautoverzekering.net moeten mensen meer betalen wanneer ze niet willen dat organisaties gegevens over hun rijgedrag in het bezit krijgen.

Hoever mag een autoverzekeraar gaan?
Volgens het Juridisch Loket is het lastig te beoordelen waar de grens ligt. En dat In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Doordat het gebruik van data uit diverse bronnen toeneemt, wordt het voor de consument steeds onduidelijker hoe premies daadwerkelijk tot stand komen. De consument die het nog niet zeker weet om de gegevens van zijn of haar rijgedrag te delen, heeft hierdoor te weinig handvatten om een keuze te maken. De belangrijkste stap is vertrouwen. Het zou de klant ten goede komen als verzekeraars transparant zouden zijn en inzicht geven in het big data-proces, want wat verzamelen ze precies? Het consumentenvertrouwen groeit bij correct gebruik van klantgegevens waarbij de privacy van klanten goed wordt bewaakt.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht