HvA-studenten halen verhaal bij Amsterdamse ondernemers

De media- en communicatieopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben in de maand juni een nieuwe vorm van onderwijs en samenwerking met Amsterdamse ondernemers in de praktijk gebracht, in de vorm van project ‘Storytelling’. Deze kennisexpeditie van de studenten leidde tot 100 verhalen van Amsterdamse ondernemers en bood alle gelegenheid tot praktische kennismaking en kruisbestuiving met de toekomstige werkomgeving.

Ruim 700 propedeusestudenten kregen de opdracht om in groepjes de ‘verhalen’ van 26 Amsterdamse ondernemingen voor hun doelgroepen op te stellen. Zij vertaalden de verhalen individueel in middelen (video, website, social mediacampagne, evenement, etc. ) en hebben deze samen met hun opdrachtgevers gepresenteerd tijdens een grote expositie op 22 en 23 juni. Uit de samenwerking zijn nu al een aantal concrete opdrachten en stageplaatsen voor de studenten voortgekomen.

Initiatiefrijke opdrachtgevers
Veel van de 26 opdrachtgevers zijn kleine bedrijfjes en start-ups, vaak met originele initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo is PeelPioneers een start-up die citrusschillen omzet in grondstoffen voor producten in de schoonmaak-, cosmetische- en voedselindustrie; Friddo is een jong bedrijf dat zich bezighoudt met een app die knutsels op een handige manier kan archiveren; en een gerenommeerde opdrachtgever als De Oude Kerk wil heden en verleden verbinden door voor een aantal bijzondere kunstwerken (o.a. het graf van Saskia van Uylenburg, de vrouw van Rembrand) een verhaal te ontwikkelen.

Ook docenten of studenten van de Hogeschool van Amsterdam zélf zijn soms opdrachtgever, zoals ‘Chick on a Stick’, een initatief van twee HvA-docenten om het Canadese sportkantinevoedsel ‘kip in colasaus’ in Nederland te introduceren door dit tijdens foodfestivals aan de man te brengen. The Human Startup is door studenten opgericht en brengt studenten en asielzoekers met elkaar in contact.

Nieuwe onderwijsmethode

Het project Storytelling is uitgevoerd volgens een nieuwe onderwijsmethode van de HvA, waarin nauwe samenwerking met het bedrijfsleven centraal staat. De studenten werken multidisciplinair (media- en communicatiestudenten samen) in ‘ateliers’ aan hun opdrachten. Volgens het principe van ‘een leven lang leren’ trainen ook de begeleidende docenten elkaar. In het project wordt gewerkt volgens de design thinking methode, wat inhoudt dat snel wordt toegewerkt naar een prototype, dat steeds wordt voorgelegd aan de opdrachtgever én de doelgroep en dan wordt bijgesteld, om zo een verbeterd verhaal of product te komen.

Project Storytelling is een initiatief van de opleidingen Communicatie (CO) en Media, Informatie en Communicatie (MIC). De beide opleidingen maken deel uit van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze faculteit zijn ook de bacheloropleidingen Amsterdam Fashion Institute (AMFI), Communication and Multimedia Design (CMD), HBO-ICT en het Kenniscentrum ondergebracht.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.