Industry Wire

Geplaatst door IBM

IBM helpt Gemeente Amsterdam met stedelijke uitdagingen

Amsterdam, 11 mei 2016 – IBM (NYSE: IBM) heeft vandaag het adviesrapport van de ‘Amsterdam Smarter Cities Challenge` gepresenteerd aan het Amsterdamse stadsbestuur. Een team van vijf IBM experts doet hierin aanbevelingen die Amsterdam op termijn helpt datagestuurde innovatie te stimuleren, haar open-data netwerk te versterken en meer betekenis te geven aan stedelijke uitdagingen zoals het creëren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en bestuur.

De Smarter Cities Challenge is een wereldwijd  initiatief van IBM waarbij een stad of regio een dossier kan indienen om beroep te doen op de expertise van IBM om problemen in tal van domeinen aan te pakken, gaande van de arbeidsmarkt, gezondheid, financiën, publieke veiligheid, voeding en mobiliteit tot huisvesting, sociale dienstverlening, energie, onderwijs en duurzaamheid.

Een team van vijf IBM experts uit de hele wereld heeft drie weken lang de huidige stand van zaken in Amsterdam in kaart gebracht. Het team voerde hiervoor meer dan 50 interviews uit met een groot aantal betrokkenen uit de publieke en private sector. Op basis van de verzamelde informatie en data kwam het team met aanbevelingen gericht op vier thema’s: datagestuurd management en bestuur, dynamische leeromgeving, ondernemend talent en samenwerking met andere steden.

1.    Opzetten van een datagestuurd management- en bestuurskader voor het monitoren en het verbeteren van het Amsterdamse startup ecosysteem: om weloverwogen beslissingen te nemen over nieuwe en reeds lopende initiatieven moet er een dashboard met KPI’s beschikbaar worden gesteld.

2.    Creëer een dynamische leeromgeving: waarin medewerkers in staat gesteld worden om de vaardigheden bij te spijkeren die toegerust zijn op de veranderende marktomstandigheden,

3.    Versterken van ondernemend talent: creëer een zakelijke omgeving waarin falen geoorloofd is en het nemen van risico’s gestimuleerd wordt.

4.    Vaststelling van een strategie voor samenwerking met andere steden: maak van Amsterdam hét Europese lanceerplatform voor startups, en probeer hierin samen te werken met andere Nederlandse steden.

De resultaten werden door Harry van Dorenmalen, Algemeen Directeur IBM Nederland overhandigd aan Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam.

“IBM is al lange tijd een gewaardeerde partner van de gemeente Amsterdam”, aldus Van der Laan. “Samen met andere bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken we in de Amsterdam Economic Board aan vijf grootstedelijke uitdagingen, zoals het behoud van  talent voor de toekomst. Ik ben het IBM Smarter Cities Challenge Team dankbaar voor hun inzichten en heb er vertrouwen in dat hun aanbevelingen ons zullen helpen bij het aanpakken van deze uitdagingen. Slimme steden kunnen alleen bestaan door slimme burgers. Het verbeteren van digitale kennis en vaardigheden van alle Amsterdammers zullen onze bewoners voorbereiden op de banen van de toekomst.”

Het Smarter Cities Challenge programma heeft al 700 IBM experts naar steden en regio’s in de hele wereld gestuurd, waar ze pro bono lokale besturen adviseren over de dienstverlening naar hun inwoners toe. In de eerste vier jaar van  het bestaan van de Smarter Cities Challenge heeft het overgrote deel van de 130 winnende steden een aanzienlijke verbetering teruggezien in de openbare veiligheid, economische ontwikkeling, inkomsten, bestuurlijke transparantie, betrokkenheid, gezondheid en welzijn van de burger, vervoer, sociale dienstverlening en nutsvoorzieningen. Het Smarter Cities Challenge programma vertegenwoordigt een waarde van USD $500,000.

Voor meer informatie over de IBM Smarter Cities Challenge ga je naar smartercitieschallenge.org

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht