Industry Wire

Geplaatst door Provincie Gelderland

INTERREG maakt werk van innovatie in de grensregio

Van digitale landbouw, les in je buurtaal tot industriële vernieuwing. De projecten ROCKET Reloaded, IoA (Internet of Agriculture) en Taal Verbindt ontvangen een subsidie van het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland. Zij versterken de economie in de grensstreek en stimuleren de samenwerking over de grens in Gelderland en Nordrhein-Westfalen.

Internet of Agriculture

Het project Internet of Agriculture ontwikkelt nieuwe radio technologie en digitale sensoren die ingezet kunnen worden in de landbouw. Digitalisering in de landbouw zorgt voor een slimmer en schoner productieproces met hogere opbrengsten en minder gebruik van water en andere hulpbronnen. Goed voor het milieu, goed voor de economie.

Taal Verbindt

Taal Verbindt maakt werkpakketten voor het gebruik van de buurtaal in het beroepsonderwijs. Ook onderzoekt het project hoe beroepen waar tekorten zijn in de grensstreek aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor studenten. Taal Verbindt is een aanvulling op De Ler(n)ende Euregio. Hierin werken 14 ROC’s in de grensregio samen met de Taalunie en het Goethe Instituut om de drempels voor werken over de grens te verlagen.

ROCKET Reloaded

Het programma ROCKET Reloaded richt zich op de ontwikkeling van Key Enabling Technologies (KETs). KETs zijn technologische ontwikkelingen die aan de basis staan van nieuwe innovaties in alle industriële sectoren. Het is een vervolg op het succesvolle ‘ROCKET’ project. Hierin zijn 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies uitgevoerd die de innovatiekracht van de industriebedrijven in de grensregio hebben versterkt.

INTERREG

Het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland investeert in projecten die de economie in de grensregio versterken en de samenwerking over de grens bevorderen. De 3 projecten ontvangen samen een Europese subsidie van €2,8 miljoen. Provincie Gelderland levert een aanvullende bijdrage van totaal €264.000.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht