Industry Wire

Geplaatst door RCC

Jaarverslag 2018: meeste uitspraken Reclame Code Commissie gaan over online reclame

De Stichting Reclame Code (SRC) presenteert haar Jaarverslag 2018. U kunt de online-versie lezen op www.reclamecode.nl/jaarverslag.

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft in 2018 voor het eerst de meeste beslissingen genomen over reclame via digitale marketingcommunicatie. In 2017 gingen de uitspraken nog in de meeste gevallen over tv-commercials. Consumenten weten de weg naar de SRC onverminderd te vinden: in 2018 zijn 3.727 klachten en meldingen ontvangen. In 2017 waren dit er 3.618. Niet alle klachten leiden tot een uitspraak van de RCC. Sommige worden dankzij tussenkomst van de SRC opgelost. Ook worden vaak meerdere klachten ontvangen over één en dezelfde reclame-uiting. Hierop volgt dan één uitspraak. Meer cijfers over het aantal klachten en beslissingen, ingedeeld naar media en naar producten en diensten, staan in het Jaarverslag 2018.

De Nederlandse Reclame Code bevat regels die gelden voor alle soorten reclame, ongeacht waar deze worden vertoond. Dus zowel voor influencer marketing, display advertising, als voor tv-commercials, drukwerk en billboards. In 2018 heeft 97% van de adverteerders die in strijd met de Nederlandse Reclame Code handelde, de uitspraak van de Reclame Code Commissie opgevolgd en de (verspreiding van de) betreffende uiting aangepast of ingetrokken. Consumenten, organisaties en het adverterend bedrijfsleven kunnen mede door een sterke zelfregulering vertrouwen op reclame.

Het werk van de Stichting Reclame Code is gebaseerd op twee pijlers:

Pro-activiteit: door training, copy advies, monitoring en overige diensten aan het adverterend bedrijfsleven aan te bieden, stimuleert de Stichting Reclame Code reclamemakers campagnes te ontwikkelen die voldoen aan de regels.

Regelgeving en klachtenprocedure: de Reclame Code Commissie en  het College van Beroep  stellen vast –  na ontvangst van klachten –  of de aan hen voorgelegde reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht