Kick off “Programmeren en Coderen op Limburgse Scholen”!

De Provincie Limburg, APG en een aantal schoolbesturen bundelen hun krachten voor toekomstbestendig onderwijs. Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie, met name op het gebied van ICT, starten zij samen met STEM II een driejarig programma “Programmeren en Coderen in de klas”. De kick off van deze samenwerking vond plaats op maandag 6 februari, op het APG hoofdkantoor in Heerlen.

“Het is mooi om te zien dat het Limburgse basisonderwijs volop oog heeft  voor meer les in programmeren op school. De beroepen van de toekomst vergen van onze toekomstige werknemers dat zij in een vroegtijdig stadium kennis maken met de digitale wereld en ict-skills”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.”

Programmeren in het onderwijs
Het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ wil kinderen zo vroeg mogelijk op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met programmeren. Dit project maakt onderdeel uit van brede programma’s Wetenschap en Technologie om de experimenterende leerhouding van jonge kinderen te stimuleren. Deze programma’s worden mede gefinancierd vanuit de Provincie Limburg in het kader van het Techniekplan Limburg en vanuit het Platform Betatechniek in het kader van het Landelijke Techniekpact. Het Limburgse bedrijfsleven biedt een ideale  contextrijke leeromgeving en praktijkleerplaats. Praktijkopdrachten, stageplekken voor zowel leerlingen als docenten en gastlessen zijn zeer belangrijk te leren programmeren.

Samenwerking
De Provincie Limburg ondersteunt het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ met een subsidie van € 412.000. Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs doen mee, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket. De scholen in Zuid-Limburg werken hiervoor samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan met het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Het uiteindelijk doel is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de Limburgse kenniseconomie.

APG
APG is een van de bedrijven die een grote betrokkenheid bij dit programma voelt en wil haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. Door actief deel te nemen aan de ontwikkeling van het lesmateriaal, een deel van het STEM II project te sponsoren en uren beschikbaar te stellen voor lessen, bouwt  APG mee aan een toekomstbestendig Limburg.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

terug