Industry Wire

Geplaatst door KSA

Ksa presenteert Toezichtagenda 2024

De Kansspelautoriteit (Ksa) presenteert de nieuwe toezichtagenda, gebaseerd op haar missie ‘Veilig Spelen’ en haar publieke doelstellingen. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de Strategie 2020-2024. In de jaarlijkse toezichtagenda omschrijft de Ksa welke onderwerpen extra aandacht krijgen, omdat zij inschat dat er op die gebieden extra risico’s zijn.

Extra aandacht

In de Toezichtagenda 2024 (pdf, 73 kB) omschrijft de Ksa wat zij wil bereiken en hoe zij dit gaat doen. In 2024 besteedt de organisatie extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Controle op zorgplicht/verslavingspreventie: spelers worden beschermd tegen risicovol of problematisch gokken.
  • Bestrijden van illegaal online aanbod met verdere aandacht voor de gehele keten: minimaal 90 procent van de spelers speelt bij legale aanbieders.
  • Ondersteuning van partners, zelfstandige onderzoeken en interventies in het fysieke domein: de Ksa bestrijdt samen met haar partners (zoals gemeenten, politie, OM, RIECS, Belastingdienst en FIOD) fysieke illegale kansspelen. Daarmee wordt ondermijning tegen gegaan.
  • Naleving aanlevering van gegevens: aanbieders leveren tijdig, volledig en juist de data aan die nodig zijn voor het toezicht.

Toezichtagenda 2024 Kansspelautoriteit

Belangrijkste veranderingen

Belangrijke veranderingen ten opzichte van 2023 zijn onder meer het zware accent op de zorgplicht, de toenemende datagedreven aanpak van risicogestuurd toezicht en het vergroten van de effectiviteit van interventies door te kijken naar de gehele keten van het illegale aanbod. De naleving van de (gewijzigde) reclameregels, met name gericht op jongeren, blijft belangrijk maar is inmiddels een regulier onderdeel van het toezicht.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht