Industry Wire

Geplaatst door Betaalme.nu

Nationale-Nederlanden, TNO en WePayPeople nieuwe deelnemers bij Betaalme.nu

DEN HAAG, 14 januari 2019 – Verzekeraar Nationale-Nederlanden, onderzoeksinstituut TNO en payrollbedrijf WePayPeople hebben zich aangesloten bij Betaalme.nu. Dat brengt het aantal organisaties dat zich committeert om leveranciers uit het mkb sneller te betalen op 59. De deelnemers van Betaalme.nu betalen hun kleinere leveranciers uit het mkb gemiddeld binnen 30 dagen.

“Deelnemers van Betaalme.nu betalen hun leveranciers uit het mkb veel sneller dan de 43 dagen die grote bedrijven gemiddeld nemen”, zegt Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu. “De nieuwe uitbreiding van Betaalme.nu met drie heel verschillende organisaties laat zien dat het tijdig betalen een onderwerp is dat leeft onder bedrijven.”

David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden: “Voor elk bedrijf zou de focus op kwaliteit en service moeten liggen en niet op betalingen.” Een gezond ondernemersklimaat begint dan ook bij tijdige betalingen. Nationale-Nederlanden heeft veel MKB-bedrijven als klant, we weten als geen ander hoe belangrijk tijdige betalingen voor deze sector zijn.

Cis Marring, CFO van TNO: “TNO heeft als missie om door het creëren van innovaties de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam te versterken. Voor het midden- en kleinbedrijf is het beschikken over liquiditeit een belangrijk vereiste om innovaties door te kunnen voeren. TNO hanteert een korte betalingstermijn omdat dit de concurrentie- en innovatiekracht van het Nederlandse MKB verder versterkt en nauw aansluit bij de missie van TNO.”

Julius Kousbroek, CEO WePayPeople: “Goed betaalbedrag begint bij jezelf en daarom steunt WePayPeople Betaalme.nu. Als payrollbedrijf zijn we gewend om lonen op tijd uit te betalen, het is voor ons de normaalste zaak dit ook met rekeningen te doen. Zo dragen we bij aan de groei van MKB-bedrijven en dus aan de groei van werkgelegenheid en economie.”

De deelnemende bedrijven rapporteren regelmatig aan Betaalme.nu over hun betalingsgedrag. Uit die rapportages blijkt dat voor zo’n 200.000 kleine leveranciers van deelnemers aan Betaalme.nu in 2017 een betalingstermijn van maximaal 30 dagen werd gehanteerd. In 2016 waren dat er 131.000. Het bedrag aan facturen dat hiermee is gemoeid is ligt rond de € 2,2 miljard.

Als de facturen van grotere leveranciers uit het mkb (die aan een afnemer meer dan 50.000 per jaar factureren) worden meegerekend zijn er zo’n 230.000 leveranciers waarvoor Betaalme.nu-deelnemers een betalingstermijn van 30 dagen hanteerden. Die termijn geldt voor circa € 30 miljard aan facturen per jaar.

Over Betaalme.nu
Betaalme.nu is erop is gericht om voor het mkb makkelijker toegang tot liquiditeit te realiseren door geld vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is dat minimaal 500 van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief aansluiten. Deelnemende bedrijven stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het mkb sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu is in november 2015 van start gegaan met steun van het ministerie van Economische Zaken, en wordt sinds 2018 ondersteund door MKB-Nederland.

De huidige deelnemers van Betaalme.nu zijn:
HEINEKEN Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS, TomTom, Rabobank, ING, ABN Amro, PGGM, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, ABP, APG, Cargill, Achmea, Enexis, Gasunie, Nederlandse Energiemaatschappij, ISS, Van Oers United, USG People, PostNL, Rijk Zwaan, Koninklijke Philips Nederland, Shell, ProRail, NAM, HVC, Wereldhave, de Gemeente Rotterdam, Olympia, Vion, Unilever Nederland, Basiq Dental, Van Lanschot, NIBC Bank, Royal Cosun, Intrum Justitia, KvK, asr, Volksbank, SAP, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Vopak, MN, Nedflex, Zicht adviseurs, MKB-Nederland, Leaseplan Nederland, Credion, Arvato Financial Solutions, Van Ham Tenten & Podia, de VVCM, het VCMB, Nationale-Nederlander, TNO en WePayPeople. De manifesten waarin de bedrijven aangeven hoe ze hun deelname in de praktijk brengen, staan op de website van Betaalme.nu.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht