Industry Wire

Geplaatst door TNO

Nederland pakt door: Nationale Agenda Quantum Technologie in de maak

Nederland heeft een uitstekende startpositie als gidsland om de kansen die quantumtechnologie biedt te verzilveren. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben een leidende positie in de wereldwijde ontwikkeling van quantumhardware en -software en de bijbehorende algoritmen en toepassingen. Deze positie wil Nederland behouden en verder uitbouwen. De spelers in het Nederlandse quantum-ecosysteem, waaronder TNO, kwamen daarom bijeen op 16 april in Utrecht om de ambitie te formuleren om Nederland op het gebied van quantumtechnologie om te vormen tot de ‘hoofdstad van de wereld’. Deze ambitie krijgt vorm in een Nationale Agenda Quantum Technologie en beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken. Dit past naadloos in het Nederlandse innovatie- en topsectorenbeleid.

De belofte van quantum
Quantumcomputers, -communicatiesystemen en -sensoren kunnen maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen en bieden kansen voor alle sectoren van de economie. Zo kunnen quantumcomputers vele bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren. Daardoor zijn ze in staat om lastige optimalisatieproblemen veel sneller op te lossen dan klassieke computers ooit zullen kunnen – als het ze überhaupt al zou lukken. Een quantumcomputer die het precieze gedrag van moleculen kan simuleren, geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid nieuwe medicijnen, betere batterijen, krachtiger kunstmest of gezondere voeding ontwikkelen.

Daarnaast kunnen we gerichter interveniëren als we complexe fenomenen zoals klimaatverandering, het verloop van een ziekte in het menselijk lichaam of wereldwijde logistieke stromen door middel van quantumsimulatie beter kunnen modelleren. Veiliger communicatie via een quantuminternet stimuleert de toepassing van nieuwe digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en cloud computing. En met quantumsensoren kan men op heel kleine schaal extreem gevoelige metingen verrichten, op manieren die met ‘gewone’ sensoren onmogelijk zijn.

Kortom, quantumtechnologie houdt een grote belofte in voor samenleving, industrie en wetenschap. Om die belofte waar te maken, wordt de Nationale Agenda opgesteld, die halverwege 2019 wordt verwacht.
Nationale Agenda Quantum Technologie

De Nationale Agenda Quantumtechnologie streeft de volgende doelen na:
• Verbinden van partijen in Nederland, samenwerken aan gezamenlijke doelen en uitdagingen;
• Versnellen van de economische impact van quantumtechnologie voor Nederland;
• Bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de overheid;
• Nederland positioneren als internationaal kennis- en innovatieknooppunt voor quantumtechnologie.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht