Industry Wire

Geplaatst door Nationale Marketingtelling

Nederlanders krijgen jaarlijks 210 zakelijke tips via mond-tot-mondreclame

In de steeds veranderende wereld van B2B-marketing, blijft één aspect onveranderlijk relevant: mond-tot-mondreclame (MTM). Onlangs onthulde de Nationale Marketingtelling 2024, een initiatief van Creative Agency Everybody Likes Penguins, Beeckestijn Business School en B2Bmarketeers.nl, nieuwe inzichten in de kracht van persoonlijke aanbevelingen binnen de B2B-sector.

Waar komt deze telling vandaan?
Even een stap terug. Vanwaar deze telling? Het idee is geïnspireerd op de jaarlijkse vogeltelling. Waar de Nationale Vogeltelling een momentopname levert van het aantal vogels dat in Nederlandse tuinen gespot wordt, geeft de Nationale Marketingtelling een indicatie van het aantal B2B-tips dat in Nederland gedeeld wordt. De vogeltelling geeft een beeld van het belang van tuinen voor vogels, de Marketingtelling geeft juist een beeld van het belang van mond-tot-mondreclame in de B2B-sector.

Wat werd er gemeten en onderzocht?
Dit onderzoek belicht de cruciale rol van MTM in het stimuleren van groei en het creëren van authentieke connecties tussen bedrijven. Met een methodologie die onder meer een WhatsApp-flow omvatte om de frequentie, kanalen en categorieën van B2B-tips te meten, biedt het rapport niet alleen inzicht in hoe MTM werkt, maar ook praktische tips om deze krachtige marketingtactiek te versterken.

Resultaten, inzichten en meer.
De resultaten wijzen uit dat persoonlijke aanbevelingen en directe interacties op de werkvloer een significante impact hebben op de verspreiding van B2B-tips, met een voorkeur voor content (zoals literatuur, video’s, podcasts of artikelen/blogs) en trainingen (zoals workshops, webinars, cursussen of bijscholingen). Dit benadrukt het belang van het creëren van waardevolle en deelbare content die de professionalisering en kennisverrijking binnen de sector bevordert. Bovendien onthult het rapport dat ondanks digitalisering, persoonlijke en directe communicatievormen – zoals 1-op-1 gesprekken en groepsgesprekken – prevaleren boven digitale kanalen wanneer het gaat om het delen van aanbevelingen.

Wat is een tip nu echt waard?
Interessant is ook de financiële waarde van MTM, zoals geïllustreerd door de link tussen Customer Experience Management (CEM) en mond-tot-mondreclame. Het rapport toont aan dat investeringen in een positieve klantervaring niet alleen de klantloyaliteit en -tevredenheid verhogen, maar ook aanzienlijk bijdragen aan het stimuleren van persoonlijke aanbevelingen, wat uiteindelijk resulteert in hogere omzet en klantwaarde.

Hoe gaan mensen over je merk praten?
Verder biedt het rapport een aantal praktische tips voor B2B-marketeers om MTM in hun marketingstrategieën te integreren en te versterken. De tips zijn gebaseerd op marketingliteratuur en belichten verschillende aspecten en invalshoeken om mensen over je merk te laten praten. Denk aan social currency, waarbij exclusiviteit, schaarste en uniekheid van producten of diensten aanzet tot delen. Of het verhelderen van je boodschap op basis van het Story Brand Framework van Donald Miller: “if you confuse me, you loose me”. Ook benadrukt een van de tips dat het bouwen van authentieke relaties en communities van essentieel belang is om klantbetrokkenheid te vergroten en persoonlijke ervaringen te bevorderen.

Op naar de volgende editie.
Met deze eerste editie van de Nationale Marketingtelling is de basis gelegd voor toekomstige marketingthema’s. Het rapport, met alle bevindingen en resultaten, is hier te downloaden en is niet alleen een bevestiging van de kracht van persoonlijke aanbevelingen, maar ook een leidraad voor B2B-marketeers om de effectiviteit van hun marketingstrategieën te verbeteren. In een tijd waarin digitale marketingstrategieën domineren, herinnert de Nationale Marketingtelling 2024 ons aan de onvervangbare waarde van menselijke connectie en de impact en financiële waarde van mond-tot-mondreclame in het vormgeven van B2B-marketinglandschappen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht