Industry Wire

Geplaatst door Boston Consulting Group (BCG)

Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op hun werk

Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op hun werk
1. Nederland staat op de eerste plaats (42,4%) in de top 13 van landen die zich het meeste zorgen maken over de impact van AI op werk, gevolgd door Frankrijk (41%) en Japan (38,1%);
2. Bijna zeven op de tien (71,2%) Nederlandse werknemers denkt dat hun baan waarschijnlijk zal veranderen door AI. Bijna een kwart (23,6%) denkt dat hun baan in de toekomst niet meer bestaat;
3. Nederland is ook een van de minst optimistische landen als het gaat om de impact van AI op het werk – alleen Japanners zijn negatiever;
4. Tegelijkertijd geloven bijna zeven op de tien Nederlandse werknemers (68,1% van de respondenten) wel dat de voordelen van generatieve AI opwegen tegen de risico’s.

Amsterdam, 7 juni 2023 – De nieuwe golf van generatieve kunstmatige intelligentiesystemen (GenAI) transformeert het bedrijfsleven in hoog tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders (42,4%) maakt zich echter grote zorgen over de impact van AI op hun werk. Interessant is dat bijna evenveel Nederlandse werknemers (68,1% van de respondenten) wel geloven dat de voordelen van GenAI opwegen tegen de risico’s. Dit blijkt uit nieuw onderzoek getiteld ‘AI at Work: What People Are Saying’, dat vandaag is gepubliceerd door Boston Consulting Group (BCG).
Internationaal variëren de gevoelens over hoe AI – en GenAI specifiek – het werk zal beïnvloeden aanzienlijk. Werknemers in landen als Brazilië (71%), India (60%) en het Midden-Oosten (58%) kijken juist optimistisch naar de inzet van AI op het werk, terwijl de VS (46%), Nederland (44%) en Japan (40%) het minst optimistisch zijn.
Nederland meest bezorgde land en weinig optimistisch
In de top 13 van landen die zich het meeste zorgen maken over de impact van AI op het werk, staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk (41%) en Japan (38,1%). Ongeveer zeven op de tien (71,2%) Nederlandse werknemers denken dat hun baan zal veranderen door AI, terwijl 23,6% denkt dat hun baan niet meer zal bestaan (36% wereldwijd).
Om zich voor te bereiden op de toekomst vindt 86% van de respondenten dat ze training nodig hebben om hun vaardigheden aan te scherpen. Slechts 14% van de werknemers zegt dat ze nu al een bijscholingstraining hebben gevolgd, vergeleken met 44% van de leidinggevenden.
Anita Coronel, Managing Director en Partner bij BCG: “GenAI verandert de manier waarop we werken voorgoed. Nederlandse werknemers zijn zich hier sterk van bewust, maar voelen zich in veel gevallen onvoldoende voorbereid om met deze verandering mee te gaan. Voor zowel werkgevers als werknemers is het heel belangrijk te zorgen dat de kennis en vaardigheden van medewerkers constant worden doorontwikkeld. Dit vereist goed inzicht in de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn en effectieve, toegankelijke bijscholingsprogramma’s om deze vaardigheden ook daadwerkelijk te ontwikkelen.”
Optimisme en bezorgdheid afhankelijk van senioriteit en gebruiksfrequentie
Ook de mate waarin iemand gebruik maakt van AI en diens senioriteit, hebben invloed op de mate van optimisme en bezorgheid. Van de ondervraagden die regelmatig van GenAI gebruik maken is 62% optimistisch, vergeleken met 36% van de niet-gebruikers. Tevens maakt de meerderheid van de leidinggevenden (80%) regelmatig gebruik van GenAI-tools, terwijl dit bij medewerkers slechts 20% blijkt te zijn. Medewerkers vormen het grootste percentage niet-gebruikers (60%) van GenAI-tools in het algemeen.
Binnen organisaties zijn senior leidinggevenden die vaker gebruik maken van GenAI, optimistischer en minder bezorgd dan medewerkers. Zo is 62% van hen optimistisch over AI, terwijl slechts 42% van de werknemers die mening deelt.
Voorbereiding op de toekomst: regulering is noodzakelijk
Ondanks de zorgen over de impact van AI op het werk, gelooft 71% van de respondenten dat de voordelen van GenAI opwegen tegen de risico’s. Eén ding is echter zeker: mensen willen dat AI wordt gereguleerd. Een duidelijke meerderheid (79%) van alle respondenten is het erover eens dat AI-specifieke regulering nodig is. In Europa ligt dit percentage nog hoger: 81,4%. Dit betekent een een duidelijke verschuiving in de houding ten opzichte van overheidstoezicht op de technologie.
Terwijl er wordt gewacht tot overheidsregulering wordt ingevoerd, ontwikkelen en implementeren ook veel bedrijven hun eigen verantwoordelijke AI-frameworks. De opvattingen van werknemers over de effectiviteit van deze programma’s lopen echter sterk uiteen. 68% van de leiders heeft vertrouwen in het verantwoorde gebruik van AI door hun organisatie. Onder medewerkers is slechts 29% van mening dat hun bedrijf adequate maatregelen heeft geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat AI op verantwoorde wijze wordt gebruikt.
Download de publicatie hier.
Noot voor de redactie
Over het onderzoek
Het onderzoek, getiteld AI at Work: What People Are Saying, is gebaseerd op een enquête onder meer dan 12.800 werknemers van de executive suite tot medewerkers in verschillende industrieën in 18 landen over de hele wereld -waaronder Nederland- om te begrijpen hoe de evolutie van AI de werkplek heeft beïnvloed.
Over Boston Consulting Group
Boston Consulting Group werkt samen met leiders in het bedrijfsleven en de samenleving om hun belangrijkste uitdagingen aan te gaan en hun grootste kansen te benutten. BCG was de pionier in bedrijfsstrategie toen het werd opgericht in 1963. Vandaag de dag werken we nauw samen met klanten om een transformationele aanpak te omarmen die gericht is op het profiteren van alle belanghebbenden – om organisaties in staat te stellen te groeien, duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen en een positieve maatschappelijke impact te hebben.
Onze diverse, wereldwijde teams brengen diepgaande industriële en functionele expertise en een scala aan perspectieven die de status quo ter discussie stellen en verandering stimuleren. BCG levert oplossingen door middel van toonaangevende management consulting, technologie en design, en corporate en digitale ondernemingen. We werken in een uniek samenwerkingsmodel in het hele bedrijf en op alle niveaus van de klantorganisatie, gevoed door het doel om onze klanten te helpen bloeien en hen in staat te stellen de wereld een betere plek te maken.
Over BCG X
BCG X is de tech build en design unit van BCG en brengt geavanceerde technologische diepgaande industrie en functionele expertise samen met geavanceerde tech kennis en ambitieus ondernemerschap, om organisaties te helpen innovatie op schaal mogelijk te maken.
Met meer dan 3.000 technologen, wetenschappers, programmeurs, ingenieurs en human-centered designers verspreid over 80+ steden, bouwt en ontwerpt BCG X platforms en software om ’s werelds belangrijkste uitdagingen en kansen aan te pakken.
In nauwe samenwerking met onze klanten en in onze verschillende praktijkgebieden ontsluit ons wereldwijde end-to-end team nieuwe mogelijkheden. Samen creëren we de gedurfde en disruptieve producten, diensten en bedrijven van morgen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht