Industry Wire

Geplaatst door Addverb

Nieuw onderzoek Addverb toont huidige staat van intralogistiek en automatisering aan

Amsterdam, 31 mei 2023 – Addverb, een wereldwijd bedrijf voor robotica- en automatiseringsoplossingen, lanceert een nieuw Europees rapport over intralogistieke activiteiten en de waarde van brownfield automatisering, oftewel het automatiseren van faciliteiten met bestaande infrastructuur. Het rapport “Unlock the True Potential of Your Warehouse” biedt inzicht in de huidige staat van intralogistieke processen van bedrijven en de toepassing van automatisering in tijden van personeelstekorten en veranderingen in de markt. Ondervraagden uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk namen deel aan het onderzoek.

Er zijn verschillen in de reeds ingevoerde logistiek automatisering op de Nederlandse, Duitse en Britse markt. Een meerderheid in Nederland (42%) geeft, net als het VK (36%), aan dat hun magazijnen al een combinatie van handmatige en geautomatiseerde processen gebruiken. In Duitsland geeft bijna de helft van de respondenten (42%) aan dat de automatisering in de magazijnen van hun bedrijf ‘zeer minimaal’ is. Op de vraag naar volledige automatisering bleken maar weinig respondenten volledig geautomatiseerde systemen te gebruiken, met slechts 11% in Duitsland, 10% in Nederland en 7% in het VK. Hoewel de automatisering in alle landen in volle gang is, zijn er nog veel mogelijkheden om de adoptie ervan te bevorderen.

Van de Nederlandse ondervraagden is 34% van plan in de komende drie jaar verdere automatisering in te voeren. En ruim een kwart van de Duitse respondenten (26%) wil in de komende 12 maanden de automatisering in hun faciliteiten uitbreiden. Veel Nederlandse bedrijven in de warehousing en logistieke sector zijn al verder in hun automatiseringsproces in vergelijking met die in Duitsland, en dat verklaart wellicht de dringende behoefte aan meer automatisering in Duitsland.

Brownfield automatisering
Volgens 40% van de Nederlandse respondenten vormen de stijgende kosten het grootste probleem. In combinatie met veranderende eisen van de consument, beïnvloeden deze zorgen Nederlandse bedrijven om verdere automatisering te overwegen.

Daarnaast is de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk punt voor Nederlandse leiders in de warehousing en logistieke sector. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel is het meest uitdagende probleem in Nederland (36%). Volgens 40% van de respondenten maakt de grote beschikbaarheid van andere banen op de arbeidsmarkt de logistieke sector minder aantrekkelijk voor Nederlandse werknemers. Bijna de helft (42%) geeft aan dat het huidige salaris en de arbeidsvoorwaarden niet voldoende zijn om mensen tot deze functies aan te trekken.

“Moderne magazijnen staan voor veel uitdagingen, zoals personeelstekorten, stijgende kosten en verstoringen van de supply chain. Al deze factoren beïnvloeden de productiviteit en het bedrijfsresultaat. Brownfield automatisering (het automatiseren binnen bestaande gebouwen) biedt – in tegenstelling tot helemaal opnieuw starten – flexibele oplossingen om het automatiseringsniveau binnen een bestaande magazijnstructuur te verbeteren. Binnen een bestaande structuur werken betekent dat bedrijven automatisering kunnen uitvoeren met weinig tot geen productiestilstand, hun bestaande personeel zinvoller werk verschaffen door technologische bijscholing en de totale bedrijfskosten op lange termijn verlagen, terwijl de initiële investering lager is.” aldus Pieter Feenstra, CEO, bij Addverb EMEA.

Hoewel het beeld over het algemeen optimistisch is, gaven Nederlandse respondenten aan zich zorgen te maken over de versnelde invoering van automatisering. Een vijfde van de respondenten vreest dat de implementatie van automatisering de bedrijfsactiviteiten zal verstoren. In alle landen maakten de respondenten zich zorgen over de interactie tussen mens en robot met betrekking tot de vaardigheden die nodig zijn om systemen te bedienen, de opleiding van bestaande werknemers en het aanpassingsvermogen aan beide kanten.

“Ons onderzoek in de cruciale EMEA-landen wijst op een algemeen optimisme over de toekomst van automatisering, maar bracht ook aan het licht dat bij sommige bedrijven het nog niet duidelijk is over hoe automatisering kan helpen bij het toekomstbestendig maken van hun magazijnen. Omdat de menselijke factor essentieel blijft bij intralogistieke activiteiten, besteedt Addverb aandacht aan het combineren van de unieke menselijke expertise met automatiseringsvoordelen om optimale productiviteit en veiligheid te blijven bieden. We zijn van plan onze recente inzet voor de groei van de Europese markt te gebruiken om de kenniskloof van deze lokale bedrijven te helpen overbruggen,” voegt Feenstra toe.

Ondanks de bestaande investeringen in automatisering uitten de respondenten in alle landen hun bezorgdheid over de schaarste aan arbeidskrachten, de implementatiekosten van automatisering en de steeds veranderende wensen van hun klanten. Het proces van brownfield automatisering in een bestaande faciliteit kan sommige van deze uitdagingen helpen oplossen zonder hoge initiële investeringen of onderbreking van de huidige activiteiten.

Om de warehouse- en logistieke sector in deze economie toekomstbestendig te maken, hebben bedrijven de middelen nodig om snel op te schalen en meer inzicht te krijgen in de grote waarde van flexibele geïntegreerde automatisering.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht